Znojmo, 20. 03.2023

Nemocnice Znojmo se stala v loňském květnu tkáňovým zařízením. Na základě povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv v loňském roce odebrala 22 hlavic stehenních kostí. U prvních nyní uplynula půlroční karanténa. V minulých dnech byla implantována úplně první tkáň pacientovi po úrazu.

Na základě Rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o povolení činností tkáňového zařízení ze dne 16.5. 2022 byla ve znojemské nemocnici zahájena činnost Tkáňového zařízení. Toto je provozováno jako součást Centrálního operačního traktu. Nemocnice má povoleno opatřovat, zpracovávat, vyšetřovat, propouštět a skladovat kostní tkáně – hlavice kosti stehenních od žijících dárců.

Odebírají se hlavice stehenních kostí při plánovaných operacích totální náhrady kyčelního kloubu. Odstraněná část kosti se obvykle likviduje jako biologický odpad, nyní nachází využití pro pacienty znojemské nemocnice. Potenciálně vhodný dárce je před totální náhradou kyčelního kloubu osloven lékařem, který mu podrobně vysvětlí, jak může odebraná kost dále pomoci. Následně vyplní podrobný dotazník, který se zaměřuje především na vyloučení infekčních onemocnění. Další proces přímo na operačním sále je již jednoduchý, pomineme-li administrativní část. Vyjmutá hlavice od dárce se vloží do dvou sterilních nádob a hluboce zamrazí (cca -80° C). Tkáň je 180 dní v karanténě, po této době je nutné u pacienta znovu potvrdit serologickou negativitu hepatitid B a C a syfilis, pokud je pacient opakovaně negativní, lze tkáň hlavice použít. Stejně jako je podmínkou odběru písemný souhlas dárce, stejně tak příjemce podepisuje předem souhlas s možnou implantací. Celý proces je oboustranně anonymní. Dárce tedy neví, kdo dostal jeho tkáň a příjemce nezná dárce. Implantující lékaři pracují pouze s číslem produktu.

První odběr hlavice od dárce byl proveden v červnu loňského roku a nyní uplynula půlroční karanténa, kdy mohla být první tkáň uvolněna a implantována příjemci. První implantace proběhla 9. března, kdy byl přijat pacient s roztříštěnou zlomeninou horní části holenní kosti s kostními defekty.

Foto: odebrání hlavice dárci a uložení do Tkáňového zařízení (banky)

„Z hlavice je využita tzv. spongiózní kost, trámčina ze středu hlavice, která je vložena po kouskách do defektu poraněné kosti. Výhodou je kostní struktura štěpu, která slouží k přehojení poraněné kosti jako „lešení“ s následným přehojením do standardního tvaru a struktury kostní tkáně. Alternativou jsou kostní substituenty uměle vytvořené, tzv. kostní cementy, které máji pouze opěrnou funkci, ale nestimulují okolní kostní tkáň k její přestavbě ve standardní kost,“ vysvětlil výhody Martin Komzák, primář Ortopedicko-traumatologického oddělení. Přes veškerý pokrok v medicíně má lidská tkáň svou nezastupitelnou roli.

 

Foto: implantace kostní tkáně pacientovi po úraze

V rámci ČR má stejné oprávnění pro odebrání a použití tkáně hlavice kosti stehenní od žijících dárců jen velmi málo zdravotnických zařízení. Nemocnice Znojmo tedy využívá kostí dárců pro léčbu svých pacientů jako např. Fakultní nemocnice Brno, Oblastní nemocnice v Kladně nebo Národní Centrum Tkání a Buněk. „I když se celý proces zdá velmi jednoduchý, získání oprávnění a veškerá administrativa spojená s tkáňovým zařízením stála nemalé úsilí a práci kolegů. Jsem pyšný na to, že zrovna v naší nemocnici, která je největším zdravotnickým zařízením Jihomoravského kraje, se našlo využití pro kostní tkáně, které běžně končí v odpadu a přitom mohou být takovým přínosem pro naše pacienty,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

V tuto chvíli má Nemocnice oprávnění použití hlavic pro svoje potřeby, tedy v rámci svých činností. Doba použitelnosti od odběru je 5 let. V roce 2022 bylo provedeno celkem 22 odběrů, letos již 6. V tuto chvíli jsou k použití 3 kusy hlavic.

Znojmo, 13.2.2023

Nemocnice Znojmo dnes v rámci Mezinárodního týdne manželství pořádala Partnerský odběr krve aneb rande trochu jinak. Díky akci se podařilo získat přes 14.000 ml krve. 

Dnes čekárnu Hematologicko-transfuzního oddělení znojemské nemocnice zaplnily partnerské páry. K odběru krve se jich dostavilo celkem 16 s tím, že jeden dárce přišel bez manželky, protože onemocněla, ale bylo mu líto krev nedarovat. Celkem tedy byla krev odebrána 33 dárcům. „Někteří přišli poprvé a shodou okolností je dovedli právě partneři, kteří jsou dárci pravidelnými. Těší nás zájem a především reakce na naše výzvy k darování krve,“ uvedl primář Hematologicko-tranfuzního oddělení Jan Simonides.

Dárci, kteří se dostavili k dnešnímu odběru neodešli s prázdnou. „Věřím, že to hlavní co si dnes dárci odnesli byl pocit, že pomohli své nemocnici, resp. našim pacientům. Navíc se do akce zapojily firmy z regionu, které připravily dárcům pozornosti jako poděkování. I jim patří velké díky za podporu dárcovství, které je v dnešní době tak důležité, především v našem regionu,  kde se dramaticky zvyšuje konkurence ze strany komerčních a zahraničních subjektů,“ informoval Martin Pavlík.

Nejmladšímu dárci v rámci dnešního odběru bylo 25, nejstaršímu 57. Průměrný věk dárců byl 40 let. Mezi dárci byli také 3 zaměstnanci nemocnice. „Vážíme si toho, že u nás darují krev nejen obyvatelé Znojma, ale dárci jsou z celého okresu a mnohdy k nám váží dalekou cestu,“ doplnil Pavlík. Dnešní dárci dojeli např. z Práčí, Šatova, Moravských Budějovic, Jaroslavic, Šumné, H. Dunajovic, Únanova, Šumné, Hostěradic, Prosiměřic či Přímětic.

 

   

   

 

 

 

Znojmo, 10.2.2023

V Nemocnici Znojmo budou od neděle 12.2.2023 znovu povoleny návštěvy u hospitalizovaných pacientů. Návštěvy je možné uskutečnit v neděli a středu od 14:30-16:30.

Žádáme návštěvníky, pokud na sobě budou cítit  jakékoliv známky respiračních onemocnění, aby návštěvu hospitalizovaného v nemocnici odložili.  Důvodem je ochrana pacientů i zaměstnanců před možnou infekcí. Děkujeme za pochopení.

 

Znojmo, 8.2.2023

Včera ve 22:03 byla uložena do babyboxu holčička, která dostala jméno po lékařce, která ji vyzvedla – Kateřina. Babybox je ve znojemské nemocnici od roku 2015 a Kateřina je prvním dítětem, které bylo do něho uloženo. 

V úterý 7.2.2023 zahlásil ve 22:03 alarm na novorozenecké jednotce intenzivní péče uložení miminka do babyboxu. Již ve 22:07 nalezli zdravotníci holčičku, která byla zabalena do trička a jednorázové přebalovací podložky. Dítě bylo okamžitě přeneseno na novorozenecké oddělení, řádně vyšetřeno, oblečeno a nakrmeno. Jméno dostala holčička po lékařce, která ji vyzvedla – KATEŘINA. „Kačenka je přibližně 2-3 dny stará, váží 2740 g a měří 47 cm. Velmi dobře přijímá stravu a daří se jí dobře,“ uvedla Petra Veselá, tisková mluvčí Nemocnice Znojmo.

Babybox v Nemocnici Znojmo funguje od roku 2015, dosud v něm nebylo žádné dítě uloženo.

 

Foto: Lékařka Kateřina, která holčičku z babyboxu vyzvedla a ošetřila. Po ní dostala holčička jméno.

Foto:

Znojmo, 27.1. 2023

V rámci 2. kola prezidentských voleb dnes v Nemocnici Znojmo volilo 81 pacientů. Volilo 32 mužů a 49 žen. Průměrný věk voliče znojemské nemocnice je 69 let. Přitom nejmladší volička má 21 let a nejstarší volička 92 let. 73 pacientů volilo na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů. Na základě voličského průkazu volilo 7 pacientů. Jeden pacient volil v rámci svého okrsku. Největší zájem o volby byl na Oddělení dlouhodobě nemocných, kde odvolilo v rámci 2. kola 27 pacientů a na Ortopedicko-traumatologickém oddělení 14 pacientů. Dva pacienti v nemocnici stihli odvolit v obou kolech.

O volbu prezidenta je v porovnání s ostatními volbami zájem (Poslanecká sněmovna v roce 2021 – 21 voličů, volba senátora za Znojemsko v roce 2020 – 22 voličů). V rámci prvního kola prezidentských voleb 13.1. 2023 volilo 80 pacientů.

Foto: nejmladší volička

Foto: nejstarší volička

      

Znojmo, 25.1.2023

Nemocnice Znojmo byla zařazena dle kategorizace Ministerstva zdravotnictví mezi zdrav. zařízení, které provozuje urgentní příjem II. typu. Toto zařazení pro naše zdravotnické zařízení znamená kromě zřízení kapacitně a kvalitativně dostatečného urgentního příjmu s adekvátním vybavením, také zajištění provozu heliportu v režimu 7/24 (7dní v týdnu 24 hodin denně) pro příjem urgentních pacientů Leteckou záchrannou službou. Naše nemocnice dosud provozuje pouze přistávací plochu, která nemá potřebné bezpečnostní prvky.

V této souvislosti byl zpracován projekt technického řešení heliportu, který navazuje na připravenou kompletní rekonstrukci Urgentního příjmu. NZ získala územní rozhodnutí od Stavebního úřadu města Znojmo pro  tento projekt. Tento byl také již odsouhlasen specializovaným Úřadem pro civilní letectví a získali jsme pro něj právoplatné stavební povolení. V souvislosti s touto letištní stavbou jsme však jako investor dle schváleného projektu bohužel nuceni přistoupit k nezbytnému kácení dřevin a porostů, které zasahují do budoucího příletového a odletového koridoru vrtulníku a také dotčených bezpečnostních zón. Toto je důvod, proč v nejbližších dnech naše nemocniční zahrada dozná viditelných změn, především v kácení stávajících dřevin.

Vedení nemocnice vnímá naši zahradu jako velký benefit pro potřebnou rekonvalescenci a oddech nejen našich pacientů a jejich příbuzných, ale také personálu. Proto je naší snahou ji nadále zvelebovat a přizpůsobovat i těmto potřebám. Již v minulosti jsme informovali o připraveném projektu kompletní revitalizace zahrady z důvodu dlouhodobě podceňované dendrologické péče. S revitalizací jsme již začali v roce 2021 výsadbou téměř 40 stromů před Urgentním příjmem a objektem G. Do tohoto projektu revitalizace byla taktéž zahrnuta náhradní výsadba 37 stromů za vynucené kácení v souvislosti s výstavbou heliportu, která bude postupně následovat. Snahou vedení bude ať již přímo na zahradě nebo v bezprostřední blízkosti hlavního vstupu vybudovat a zřídit další odpočinkové či rehabilitační prvky s dostatkem zeleně.

 

Znojmo, 13.1.2023

V rámci prezidentských voleb dnes v Nemocnici Znojmo volilo 80 pacientů. Volby proběhly na všech lůžkových odděleních, vč. Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Nejstarším voličem ve znojemské nemocnici je pan Josef, který se narodil v roce 1930. Naopak nejmladší voličkou je maminka Pavlína, která porodila 11.1. zdravého chlapečka Marečka.

O volbu prezidenta je v porovnání s ostatními volbami zájem (Poslanecká sněmovna v roce 2021 – 21 voličů, volba senátora za Znojemsko v roce 2020 – 22 voličů).

   
Foto: nejstarší volič 93. letý Josef a nejmladší volička maminka Pavlína s Marečkem
Foto: volba na ARO
Foto: Volba na Rehabilitačním oddělení

Znojmo, 6.1.2023

Ve znojemské nemocnice vloni přišlo na svět 902 dětí. Nejvíce dětí se narodilo v měsíci říjnu. Troje dvojčata přišla na svět už v lednu a nejvíce dětí v jeden den 17. listopadu. Mezi jmény dominoval Jakub a Sofie.

Ve znojemské nemocnici se narodilo v roce 2022 celkem 902 dětí – z toho 472 chlapečků a 430 holčiček. Dvojčátka se narodila šesti maminkám stejně jako v roce 2021. „Císařským řezem bylo odvedeno 246 porodů, v loňském roce 238. V centru pro léčbu endometriózy bylo operována 120 pacientek, což je o dvacet více než předepisují podmínky auditu. Po odeznění pandemie opět přijíždějí pacientky ze zahraničí. Další spektrum pacientek zůstává svým rozložením stejné, jako v roce 2021. Přibylo komplexních rekonstrukčních operací pánevního dna,“ zhodnotil loňský rok Radek Chvátal, primář Gynekologicko-porodnického oddělení.

 • Prvním miminkem znojemské nemocnice a okresu Znojmo narozeným 1.1.2022 je Tomáš s váhou 3060 g a délkou 50 cm.
 • 900. miminkem v roce 2022 je holčička Klára, která se narodila 30.12.2022.
 • Posledním miminkem, které se ve znojemské nemocnici narodilo v roce 2022 je holčička Alžběta, která měřila 50 cm a vážila 3590 gramů.
 • Nejvíce dětí se narodilo v říjnu (85).
 • Nejméně dětí v únoru a září (67).
 • Největším miminkem je v srpnu narozený Nathaniel s váhou 4 940 g.
 • Nejmenším miminkem je v listopadu narozený Jonáš s váhou 1990 g.
 • Po porodu byl předán jeden chlapec k adopci.
 • 11 dětí se narodilo v domácím prostředí.
 • Věkový rozptyl rodiček 16-45 let.
 • Narozeny šestery dvojčata:
  1. 3x leden (Natálie-Sára, Martin-Milan, Sebastian-Tobias)
  2. 2x červenec (Jonáš-Ester, Theodor-Thea)
  3. 1x prosinec (Tobiáš-Amálie)

Dnem, kdy se vloni narodilo nejvíc miminek byl pro porodníky sváteční 17. listopad. Toto datum se rozhodlo mít ve svých rodných listech zapsáno celkem 9 dětí (5 chlapečků a 4 holčičky).

Zajímavostí 9. prosince je, že se narodilo celkem 7 dětí – pět chlapců a dvě dívky. Z pěti chlapečků narozených v tento den dostali dva stejné jméno Michal a dva jméno Marek.

Na novorozenecké JIP bylo ošetřeno 56 dětí, což je o 24 méně než v roce 2021. „Počet narozených nezralých novorozenců se snížil o 22. Celkem 3 novorozenci byli předáni do péče FN Brno, což je o 12 méně než v roce loňském,“ sdělil Petr Bloudíček, primář Dětského oddělení.

„Těší nás důvěra rodičů, kteří se rozhodnout přivést své dítě v naší porodnici. Naší snahou je rodičkám zajistit především profesionální péči o ně a o novorozence. Jsme si vědomi, že je nutné mít také adekvátní prostředí a vybavení. V loňském roce byly na oddělení dodány např. nová porodní lůžka a vyšetřovací křesla, transportní vozíky, nový ultrazvuk. V prvním kvartále letošního roku budou vyměněna pacientská lůžka, v průběhu roku také celý okenní pás na pokojích u porodního sálu. Jedná se o investice ve výši jedenácti miliónů korun,“ uvedl ředitel nemocnice Martin Pavlík. V péči o novorozence pomáhá nové vybavení, které bylo vloni pořízeno díky Nadačnímu fondu Kapka naděje. Jedná se o novorozenecké resuscitační lůžko a moderní inkubátor.

Nejčastější chlapecká jména:
25x Jakub
18x Jan, Tomáš
16x Lukáš
15x Dominik, 14x Adam, 13x Filip, 12x Štěpán, 11x Mikuláš, Šimon, 10x Oliver, Matěj, Petr, Vojtěch

Nejčastější dívčí:
18x Sofie
17x Viktorie
16x Eliška
13x Anna, 12x Natálie, 11x Nela, 10x Ema

Neobvyklá jména:
Carmen, Gregor, Halíma, Jenovéfa, Leyla, Madlen, Margot, Malvína, Maya, Meda, Nathaniel, Nikita, Timeo, Thimoty, Timea, Travis, Tristan

1.1.2023, Znojmo

První dítě v roce  2023 se ve znojemské nemocnici narodilo 1.1.2023 deset minut po čtrnácté hodině. Je to holčička a jmenuje se Amélie. Posledním miminkem v roce 2022 byla rovněž holčička Alžběta, která se narodila 30. prosince 2022. 
V neděli  1.1.2023 ve 14:10 přišla na svět holčička Amélie – první dítě znojemské nemocnice a okresu Znojmo. Amélie měří 49 cm a váží 3150 gramů.
Posledním miminkem, které se v porodnici Nemocnice Znojmo narodilo v roce 2022 je holčička Alžběta, která měřila 50 cm a vážila 3590 gramů.

Nemocnice Znojmo od neděle 1. 1. 2023 přistupuje k zákazu návštěv na všech lůžkových pracovištích. Snažili jsme se návštěvy zachovat co nejdéle to šlo, nicméně nemocnost z důvodu nárůstu respiračních onemocnění v populaci stále stoupá.

Zákazem návštěv není dotčeno právo dítěte/pacienta na přítomnost jeho zákonného zástupce/opatrovníka. Výjimky jsou možné u pacientů v terminálním stádiu onemocnění, vždy po předchozí dohodě s ošetřujícím personálem.

Zákonné zástupce dětských pacientů a ostatní navštěvující osoby žádáme, aby při příchodu na lůžkové oddělení měli nasazenou ochranu dýchacích cest (chirurgická rouška či respirátor).

Dosud byly návštěvy ve středu a neděli, nedělní 1.1.2023 tedy již neproběhnou.

DĚKUJEME za pochopení a Vaši ohleduplnost k ostatním hospitalizovaným pacientům a také k personálu, který se o ně stará.

 

Není k dispozici žádný popis fotky.