11.1.2021, Znojmo

Z důvodu převahy varianty omikron v ČR ukončuje dnes Nemocnice Znojmo aplikaci monoklonálních látek. Výjimku tvoří pacienti s potvrzenou variantou delta. Ambulantním pacientům je nyní nabízeno podání antivirotika molnupiravir.

„Od dnešního dne je ambulantním pacientům dle indikačních kritérií nabízeno podání virostatika molnupiravir,“ informoval Zdeněk Monhart, náměstek pro léčebně-preventivní péči Nemocnice Znojmo. Antivirotikum molnupiravir – Lagevrio se podává ve formě tvrdých tobolek. Jedním z indikačních kritérií je podání v ranné fázi onemocnění, což je do 7 dnů od vzniku prvních příznaků. „Molnupiravir indikuje pacientovi praktický lékař, ambulantní specialista či lékař v nemocnici, který pacienta vybaví žádostí o vydání léku, nikoliv receptem,“ doplnil Monhart. Indikující lékař musí pacienta informovat, že se jedná o léčbu neregistrovaným přípravkem. Léčbu plně hradí zdravotní pojišťovna.

Léky jsou vydávány v pohotovostním okénku lékárny u hlavního vstupu nemocnice v pracovní době ve všední dny od 7:00-15:30. O víkendu v ambulanci Infekčního oddělení. Léčbu plně hradí zdravotní pojišťovna. „Prosíme pacienty, aby si pro vyzvednutí léku poslali zdravou osobu. V případě, že takto nelze učinit je nutné, aby si léky pacienti vyzvedli zvenku u výdejního okénka lékárny u hlavního vstupu do nemocnice a nevstupovali tak do vnitřních prostor nemocnice,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel nemocnice.

Podání monoklonálních látek bylo v Nemocnici Znojmo zahájeno v dubnu 2021. Poslední aplikace byla podána 7. 1.2022. Monoklonální látky byly ve stacionáři podány necelým sedmistům pacientů.

 

Znojmo, 07.01.2021

Ve znojemské nemocnice vloni přišlo na svět 959 dětí. Nejvíce dětí se narodilo v červenci, a to přesně 100. Mezi jmény dominoval Jakub a Eliška.

Ve znojemské nemocnici se narodilo v loňském roce 959 dětí – 498 chlapců a 461 holčiček. Dvojčátka se narodila šesti maminkám. Císařským řezem bylo odvedeno 238 porodů, v loňském roce 250. Zdravotníci předali po porodu dvě děti k adopci a devět dětí se narodilo v domácím prostředí.

„Přesně sto dětí se narodilo v červenci. V květnu a červnu se na narodilo dětí nejméně, a to 68. Mezi největší miminko se ve znojemské porodnici řadí v červenci narozený chlapec Liborek s váhou 5 420 g. Nejmenším miminkem byl rovněž chlapec. Vojtíšek se narodil v lednu s váhou 1 540 g,“ uvedla Petra Veselá, tisková mluvčí Nemocnice Znojmo. Nejčastějším chlapeckým jménem byl v roce 2021 Jakub (následně Adam, Jan, Tomáš, Matyáš). U děvčat to byla Eliška (následně Natálie, Sofie, Adéla, Viktorie). Ve znojemské nemocnici v loňském roce rodilo 9 rodiček, které byly pozitivní na COVID-19.  Gynekologicko-porodnické oddělení mělo v péči 56 těhotných žen, které byly pozitivní na COVID-19.

Na novorozenecké JIP bylo ošetřeno 80 dětí, což je o 24 více než v roce 2020. Počet narozených nezralých novorozenců se zvýšil o 21. Celkem 15 novorozenců bylo předáno do péče FN Brno, což je o 3 více než v roce loňském. „Prodělání covidu u maminek zvyšuje pravděpodobnost předčasného porodu. I na naších malých číslech je tato tendence potvrzena,“ uvedl primář Dětského oddělení Petr Bloudíček.

„První a poslední miminko roku 2021 se narodily ve stejný čas – 12:03“, uzavřela zprávu Veselá.  Tadeáš, 1. dítě roku 2021 se narodil s porodní váhou 4 440 gramů. Posledním miminkem, které se narodilo na Silvestra 2021  ve 12:03 byl Eliášek s váhou 4 050 gramů.

 

Znojmo, 1.1.2022
První dítě okresu Znojmo se ve znojemské nemocnice narodilo 1.1.2022 devatenáct minut po poledni. Poslední miminko roku 2021 přišlo na svět na Silvestra v poledne. 
V sobotu  1.1.2022 ve 12:19 přišel na svět Tomášek – první dítě znojemské nemocnice a okresu Znojmo. Tomášek se narodil s váhou 3060 g a délkou 50 cm.
Naopak posledním miminkem, které se v porodnici Nemocnice Znojmo narodilo v roce 2021 byl na Silvestra také chlapeček – Eliášek. Narodil se ve 12:03. Eliášek měl při narození 4050 g a 52 cm.
Na Štědrý den a v rodném listě datum 24.12.2021 budou mít pro změnu dvě děvčátka, Nátálie a Ella.

FOTO: první miminko 2022 znojemské nemocnice – Tomášek Kredatus

Znojmo, 28.12.2021

 

Nemocnice zakoupila argon plazma koagulační přístroj a dvě myčky podložních v mís celkové hodnotě 970.420 Kč. Od města Znojma na toto vybavení obdržela dotaci ve výši jeden milion korun.

Argon plazma koagulační přístroj je určen pro endoskopické pracoviště Interního oddělení. „Elektrochirurgická jednotka s argon plazma koagulací se používá k bezpečnému odstranění polypů žaludku a tlustého střeva, při odstranění buněčných a tkáňových změn, které mají charakter zhoubného nádoru a nádorových lézí na jícnu, žaludku a tlustém střevě nebo při zástavě krvácení z trávící trubice během gastroskopického a kolonoskopického vyšetření,“ přiblížil využití zařízení Zdeněk Monhart, primář Interního oddělení.

Výhodou použití je rychlá a bezpečná koagulace, čímž se podstatně snižují krevní ztráty, nevzniká žádný kouř. Tím je přehlednější operační pole, reprodukovatelná koagulační hloubka a nehrozí žádná perforace sousedních orgánů, výkon je celkově podstatně bezpečnější. „Díky rychlé a efektivní koagulaci je dosaženo kratšího operačního času, jež vede ve svém důsledku ke snížení náročnosti operace i rekonvalescence pro pacienta a zvýšení efektivity poskytované péče,“ doplnil Monhart.

Z dotace dále byly pořízeny dvě myčky podložních mís, které už patří k základnímu vybavení zdravotnických lůžkových pracovišť. Přesto v Nemocnici Znojmo na větší části pracovišť chybí. Myčky jsou nezbytné pro zajištění hygienické bezpečnosti jak pacientů, tak ošetřovatelského personálu. Současné ruční umývání a dezinfekce podložních mís již nevyhovuje moderním hygienickým standardům. Pořízené myčky byly instalovány na lůžková oddělení chirurgických oborů.

 

 

FOTO: Argon plazma koagulační přístroj na endoskopickém pracovišti

FOTO: myčka podložních mís na LOCHO II.

Znojmo, 23.12.2021

Nový plasma resektoskop, který nahradil stávající již neopravitelný, pořídila znojemská nemocnice pro urologické pracoviště. Na úhradu přístroje byly využity finanční prostředky jak nemocnice, tak nadační příspěvek Nadačního fondu „Muži proti rakovině“.

Plasmový (bipolární) resektoskop je nástroj, který se zavádí přes močovou trubici do močového měchýře a využívá se k postupnému vyřezávání, nebo-li endoresekci nádorů v močovém měchýři, a také k endoresekci  zvětšené části prostaty u pacientů s potížemi při močení. „Tyto výkony jsou velmi časté. Jedná se o 5-6 výkonů za týden. Výhodou tohoto nástroje je použití fyziologického roztoku, jako výplachové tekutiny a tím minimalizace komplikací při vstřebávání tekutiny do oběhu pacienta a ovlivnění jeho vnitřního prostředí,“ sdělil primář Urologického oddělení Martin Labovský.

Pořizovací cena zařízení byla 251.952,25 Kč. Částku 100.000 daroval Nadační fond „Muži proti rakovině“, zbývající částka byla kryta vlastními zdroji nemocnice. Nadační fond vznikl v roce 2012 a snaží se bojovat na poli typicky mužské formy rakoviny, kterou je rakovina prostaty a rakovina varlat. Rakovina prostaty je druhou nejčastější formou rakoviny u mužů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: použití plazmového resektoskopu při endoresekci v močovém měchýři

Znojmo, 21.12.2021

Bezmála sto padesát miliónů korun bude znojemská nemocnice investovat do přístrojového vybavení na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj – REACT-EU. Pořídí tak lůžka, přístroje a zdravotnické pomůcky vč. instrumentárií.

Nemocnice Znojmo obdržela Registraci a Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj z projektu REACT EU na projekt Modernizaci pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem, a to ve výši bezmála 150 mil Kč. Potřeba novějších a modernějších přístrojů se nejvíce potvrdila právě v současné koronavirové pandemii, kdy technologie jsou starší a mnohem vytíženější než kdy jindy. Často dochází k jejich výpadku. Servis či oprava nese velké náklady pro nemocnici nebo často nutnost vyřazení přístrojů z užívání pro neopravitelnost.

„Jsem opravdu rád, že naše nemocnice obdrží finance z tohoto projektu a beru to jako náš velký úspěch. Stálo za tím velké úsilí spousty lidí a ještě více práce nás nyní čeká. Investice jsou alokovány na přístrojové vybavení pro různá oddělení napříč celou nemocnicí,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Jedná se především o přístroje radiodiagnostické, operační, laboratorní. Přestože v rámci projektu nejsou realizovány stavební práce, dojde k posílení odolnosti páteřní sítě nemocnice pořízením nového a moderního vybavení. Bude pořízeno vybavení umožňující jednodušší manipulaci s pacientem v rámci oddělení i mezi jednotlivými odděleními, včetně nových lůžek. Celkový lůžkový fond nemocnice v průběhu roku 2020 vzhledem k předchozímu období prakticky nezměnil a činí celkem 612 lůžek. Průměrné stáří lůžek je 27,7 roku, přičemž těch z roku 1973 je přes 200. Ve finančních možnostech nemocnice je obměna přibližně 18 lůžek ročně.

„To, že v této dotační výzvě uspěla i krajská zdravotnická zařízení mě opravdu těší. S ohledem na závažné podfinancování minulých let to vidím jako možnost dostat finance do krajského zdravotnictví. Z pohledu Jihomoravského kraje je zdravotnictví jednou z klíčových priorit,“ konstatoval krajský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala.

Nové přístrojové vybavení zajistí v největší krajské nemocnice Jihomoravského kraje se spádovostí 180 tisíc pacientů především modernější, rychlejší a přesnější diagnostiku pro další léčbu. Za podpory IROP (REACT) bude pořízeno 266 lůžek, 153 přístrojů a 148 zdravotnických pomůcek a sad instrumentárií. Projekt bude realizován v letech 2021-2023.

 

Foto: srovnání starého lůžka s novým. Těch pořízených v roce 1973 je v nemocnici přes 200.

 

6.12.2021, Znojmo

Ve znojemské nemocnici dnes ukončili svou čtrnáctidenní misi příslušníci Armády ČR ze základy v Náměšti nad Oslavou. Čtyři vojáky nyní vystřídalo dalších šest, kteří se aktivní zapojí do péče o nemocné na ARO, ale také na Urgentním příjmu.

První čtveřice vojáků přišla do znojemské nemocnice vypomoct 22.11., všichni byli zařazeni na Anesteziologicko-resuscitační oddělení, kde aktivně pomáhali personálu u těch nejtěžších pacientů s covidem. Dnes jejich mise ve zdravotnickém zařízení skončila. Na pomoc nemocnici dorazilo ze stejné základny šest vojáků, kteří kolegy vystřídali. Stejně jako oni budou pracovat na ARO a posílí navíc Urgentní příjem, který je v současných dnech plně vytížen příjmem pacientů nejen s covidovým onemocněním.

„Vojáci zastávají pomocné činnosti u lůžka, především s polohováním pacientů, hygienou či jejich transportem. Jejich fyzická síla a přítomnost je na oddělení velkou vzpruhou pro stávající personál,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Vojáci v nemocnici setrvají dva týdny, v případě potřeby může nemocnice znovu požádat o prodloužení této výpomoci, která bude dále zvážena. „Při dnešním rozhovoru s vojáky, kteří zde dnes končí, jsem si vyslechl jejich hodnocení minulých dnů, kdy byli svědky vytížení a především profesionality našich zdravotníků, kteří bojují o lidský život do poslední chvíle. Vojáci svou přítomnost hodnotili jako pozitivní zkušenost a my jim moc děkujeme,“ uzavřel Pavlík.

 

   

FOTO: Přivítání vojáků ze základy z Náměště nad Oslavou 22.11.2021 a jejich zapojení u lůžka na ARO

 

FOTO: rozloučení s prvním vojáky a přivítání nových šesti vojáků dnes 6.12.2021

Znojmo, 3.12.2021

Již po čtvrté se dnes Nemocnice Znojmo zapojila do akce 450 ml NADĚJE. V rámci náboru prvodárců jich dnes dorazilo 52 a přinesli tak nemocnici téměř 20 litrů krve.

Projekt 450 ml NADĚJE je primárně zaměřen na získávání bezplatných prvodárců krve pro transfuzní oddělení nemocnic po celé České republice. O poděkování dárcům se postarali partneři projektu. Letos prvodárci obdrželi např. čerstvé bylinky, víno a řadu voucherů vč. slosovatelné ceny – letu balónem.

Krev darovalo poprvé 44 dárců. Některým to bohužel ze zdravotních důvodů nebylo umožněno, ale přislíbili další pokus za 3 měsíce. Náboru se zúčastnili skupinky studentů jak ze Střední odborné školy Dvořáková, tak z Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie Znojmo. Mezi dárci nechyběli ani zaměstnanci nemocnice nebo Hasičského záchranného sboru JMK, zástupce  samosprávy aj.  Nesourodá skupina osob, různých profesí, věku s jediným společným – darovat kousek sebe, snaha nám pomoci zachraňovat lidské životy.

„I přesto, že je v nemocnici omezena neakutní operační péče, přesto je krev potřeba. Stále se provádí onkologická operativa, řeší se úrazy či náhlé akutní stavy pacientů, které vyžadují krevní transfuzi. Krevní transfuze jsou také používány při těžkých porodech, kde je větší krvácení,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel nemocnice Znojmo. Krev zpracovaná  na Hematologicko-transfuzním oddělením je použita pro pacienty znojemské nemocnice. „Všem dárcům opravdu z celého srdce děkujeme, rozhodně jejich obětavost nebereme jako samozřejmost a moc si této aktivity vážíme,“ uzavřel Pavlík.

V rámci této akce v roce 2020 darovalo krev 31 prvodárců, v roce 2019 to bylo 57 prvodárců.

   

 

 

 

Znojmo, 2.12.2021

 V tuto chvíli čeká ve virtuální frontě na očkování v Nemocnici Znojmo přes 3000 registrovaných zájemců. Nemocnici přijdou na výpomoc hasiči, díky čemuž může navýšit kapacitu očkování na maximum možného. Od soboty 4.12. bude očkovat denně od 7:30-19:15 včetně víkendů.

Nemocnice Znojmo, stejně jako ostatní zdravotnická zařízení v kraji, se potýká s nedostatkem personálu, který v tuto chvíli pečuje o nemocné, nejen s covidem, ale je také sám nemocný, ošetřuje člena rodiny nebo je v karanténě. Mimo službu je více než 100 zdravotníků. Znojemský okres patří v Jihomoravském kraji k těm největším, tudíž spádovost naší nemocnice pro pacienty je veliká, protože v blízkosti nemocnice není žádné jiné zdravotnické zařízení či centrum, které by očkovalo.

Zatímco  v pátek ve virtuální frontě nečekal žádný zájemce o očkování, v pondělí jich bylo 500 a po zkrácení termínu pro podání 3. dávky jich dnes ráno bylo přes 3000. Mezi zájemci nečeká nikdo ve věku 80+, nejvíce čekatelů je ve věkové skupině 60+. Ve frontě také nejsou čekatelé na 1. dávku a děti od 12 let.

Nemocnice Znojmo požádala o výpomoc Hasičský záchranný sbor JMK, který včera schválil výpomoc hasičů v očkovací ambulanci. „Díky posílení očkovacího týmu hasiči jsme nyní schopni od soboty 4. prosince začít očkovat sedm dní v týdnu, a to od 7:30-19:15,“ informovala Petra Veselá, tisková mluvčí nemocnice. Z týdenní kapacity 950 dávek se tak nemocnice dostává na 1540 dávek vakcín. Dnes tedy budou do systému zadány další termíny, které bohužel stále nepokryjí všechny zájemce.

„Bohužel se nyní setkáváme s tím, že v rámci jednoho dne nepřijde na očkování vícero registrovaných zájemců bez toho, že by zavolali nebo termín zrušili. Kromě toho, že vyblokují termíny, které propadnou, navíc zaměstnávají personál tím, že se je snaží kontaktovat telefonicky, ovšem neúspěšně. Samozřejmě zaznamenáváme čím dál častěji zrušení termínu ze zdravotních důvodů či karantény. Takto zrušené termíny jsou okamžitě nabízeny dál a jsou obratem využity. Termín očkování je možné zrušit přímo v potvrzovacím e-mailu nebo prostřednictvím link 1221,“ doplnila Veselá.

V tuto chvíli je rozjednáno s vedením Fakultní nemocnice Brno zprovoznění dalšího očkovacího místa ve Znojmě a intenzivně probíhají jednání se zřizovatelem o navýšení očkovacích kapacit.

Nemocnice Znojmo k dnešnímu dni pečuje o 78 pacientů s Covid-19, z nichž 12 je v intenzivní péči.

Hana Lorencová, dětská sestra se specializací v intenzivní péči, pracuje u novorozenců přes 41 let, nyní jako staniční sestra novorozenecké jednotky intenzivní péče. Ve znojemské porodnici se ročně narodí více jak 900 dětí. Nikdy by neměnila a věří, že kdyby se znovu narodila, bude dělat to samé.

Kde jste začínala pracovat?

Začínala jsem na úseku patologických novorozenců v Kojeneckém ústavu ve Znojmě. V roce 1988 se úsek přesunul do nově vybudovaného oddělení naší nemocnice, kam jsem nastoupila po mateřské.

Kolik dětí Vám prošlo rukama?

Při vší skromnosti to bude víc jak 40 tisíc dětí. Řada novorozenců, kteří mi prošli rukama, teda holčiček jsou dnes maminky, kterým jsem pečovala o jejich děti. Zdá se mi to neuvěřitelné.

Co Vás na práci baví?
Baví mě aktivní péče, kontakt s novorozencem. Mám ráda, když se něco děje, když člověk vidí pokroky a jak miminko prospívá, přibírá na váze, reaguje na dotek. Novorozenec je pro mne srdcová záležitost a za ty roky bych práci opravdu neměnila, nikdy mě to ani ve snu nenapadlo. Moje práce je nadevše.

Stýkáte se s některými maminkami?

S maminkami jsem scházely kdysi v restauraci Diana. Byly to maminky, které otvíraly toto oddělení, byly tedy prvními, které zde porodily děti a já s kolegy o ně pečovala. Přece jenom zde strávily s nedonošenými novorozenci spoustu času a člověk si s nimi udělal vztah. Nyní se občas stane, že maminky přijdou po čase ukázat miminko nebo už batole, aby se pochlubily, jak „jsme dítko vypiplaly“ nebo pošlou fotku.

Má Vaše práce i neveselé okamžiky?
Ne vždy maminky docení naši péči. Mají jiný názor, mají spoustu informací ze sociálních sítí a internetu a nechtějí slyšet nic jiného, což mne mrzí, ale respektuji to. Nevzpomínám si na žádný můj osobní konflikt s rodiči. Většina maminek si však nechá poradit nebo se nějak domluvíme, snažíme se vzájemně respektovat.

Nemocnice již po jedenácté převzala od patchworkového klubu zavinovačky pro novorozence, Vy jste u zrodu této spolupráce byla, jak to vzniklo?
To byla náhoda. Přišly sem dvě ženy, které se patchworku věnují a přišly se podívat na miminko. No a do té doby byla všechna miminka v klasických bílých šněrovacích zavinovačkách. Dámy říkaly, že mají nějaký spolek a že by nám něco ušily. Tenkrát jsem říkala, že nemám nic, co bychom jim za to mohly dát, žádné peníze, prostě nic. Před vánocemi tenkrát paní Kubíková volala, že od Strojíren ve Znojmě a dalších znojemských podnikatelů získaly finanční prostředky a že našijí zavinovačky, mantinely, prostěradla, aby miminka nebyla ve sterilní bílé. Od té doby nám předávají pravidelně na začátku adventu krásné ručně šité věci. Nyní už jejich dárcovství přesáhlo částku 480 tisíc korun. Zavinovačky nejsou vázací, jsou na zip. Jsou na míru znojemské porodnici. Přikrývky a podložky pro přebalování miminek tak září pestrými barvami a ty k novému životu patří.

 

   

Foto: Hana Lorencová, při ošetření novorozence – Terezky, těsně po porodu

   

Foto: převzetí daru 60 ks zavinovaček v rámci letošního Vábení adventu od patchworkového klubu