1.7.2022, Znojmo

Kaplanská služba je součástí moderní nemocnice a služba kaplana je poměrně pestrá. Stále je zatížena různými mýty a obavami. Kaplan rozhodně nikoho nenutí k žádné víře, nepřichází jen tehdy, když člověk umírá. Abychom tuto činnost přiblížili, požádali jsme o rozhovor nemocničního kaplana Mgr. Martina Veselého, který nejdříve v nemocnici pracoval jako dobrovolník, od roku 2021 je zaměstnancem nemocnice a vykonává kaplanskou činnost. Po vzniku paliativního týmu se stal jeho součástí, stejně jako se duchovní péče stává součástí léčebného procesu.

Kde jste se narodil?
Narodil jsem se v Brně, kde jsem prožil své rané dětství.

Jak jste se dostal ke studiu teologie?
Vzhledem k tomu, že tatínek pracoval v duchovenské službě a tehdejší režim neumožňoval studium, tak jsem se vyučil v Ostravě důlním elektromechanikem a později si udělal maturitu na průmyslovce. Potom jsem studoval dálkově teologii v Praze a nakonec jsem vystudoval v zahraničí Pastorační službu.

Co Vás přivedlo k službě duchovního?
Vydat se na dráhu duchovního jsem rozhodně v plánu neměl. Můj osobní život se vyznačoval a stále vyznačuje hledáním, a to i hledáním Pána Boha a jeho vůle. V mém životním procesu víry jsem jednoho dne přešel z intelektuální víry v Boha k osobní víře Bohu a bylo vymalováno. Ze sociologického hlediska mě rozhodně ovlivnila rodina, ve které jsem vyrůstal. Měl jsem úžasné hluboce věřící rodiče. Jejich životní příklad byl velmi silný. Vše, co měli, drželi vždy v otevřených rukou tak, aby z toho měli i druzí užitek. Něco takového se vám silně vtiskne pod kůži.

Chtěl jste být vždy kaplanem?
Rozhodně ne. Dlouhou dobu jsem v životě ani nevěděl, co to obnáší. Jsem introvert, který miluje lidi. A toto moje každodenní pnutí coby kaplana (vystoupení z komfortní zóny) mě vede k závěru, že Pán Bůh má neskutečný smysl pro humor.

Kde jste působil?
Do roku 1990 jsem pracoval v dolech. Po sametové revoluci jsem nastoupil dráhu duchovního a vystřídal několik míst na Moravě, až jsem skončil s rodinou zde ve Znojmě.

Jak dlouho se věnujete kaplanské činnosti?
Během působení v Tišnově jsem pravidelně tři roky docházel do věznice v Kuřimi, kde jsem vykonával duchovensko-psychoterapeutickou činnost. Tedy něco jako vězeňský kaplan. Ve Znojmě jsem od roku 2013 pravidelně docházel jako dobrovolník na rehabilitační oddělení a oddělení dlouhodobě nemocných ve staré nemocnici a vykonával duchovensko-psychoterapeutickou činnost pod vedením paní primářky Půčkové. Byl to jakýsi pilotní projekt s paliativními prvky, jako je komunikace nejen s nemocnými, ale i rodinnými příslušníky, zmapování možností péče a příprava na ni. Také jsem jedenkrát týdně poskytoval skupinovou motivačně psychologickou ergoterapii na rehabilitačním oddělení. Kromě toho jsem přicházel i na jiná oddělení k duchovním či psychoterapeutickým intervencím dle žádosti lékařů, ošetřujícího personálu, nemocných, či rodinných příslušníků. Od října minulého roku pracuji na pozici nemocničního kaplana a jsem součástí paliativního multidisciplinárního týmu. Za tuto příležitost sloužit druhým jsem velmi vděčný.

V čem přesně Vaše práce spočívá?
Věřím, že život je Božím darem. Věřím, že to, jak jej každý den uchopujeme, je mnohem důležitější než to, čemu čelíme. Věřím, že jsme nadějí orientované bytosti, které se podle toho, jakou mají naději, také chovají. Věřím, že v životě člověka hrají velikou roli vztahy – s lidmi i s Bohem. To znamená, že moje práce spočívá v naslouchání a doprovázení. Pomáhám přinášet útěšnou naději nejen pacientům, rodinným příslušníkům (blízkým osobám), ale i zaměstnancům, jak zdravotnickému, tak i nezdravotnickému personálu při překonávání obav a stresujících okolností, do kterých se dostali, ale i z pocitu méněcennosti, osamělosti a neužitečnosti v nově vzniklých životních situacích. Pomáhám při řešení eticky náročných situací, právě tak i v procesu smíření a odpuštění. Snažím se přinášet naději.

Co s vámi pacienti nejčastěji probírají, jsou to obavy, strach?
Řečeno jedním slovem: život. Obavy a strach k životu patří. Velmi často se však i smějeme. Pacienti jsou vystaveni stresu způsobeného zdravotními problémy, situací, do které se dostali, či do které dostali druhé, vzhledem k vlastním okolnostem. Jsou v novém prostředí, leží v nové posteli a spí s cizími lidmi na pokoji a zažívají ztrátu soukromí. To vše jsou stresové faktory, které se podepisují na psychické odolnosti pacientů.

Působíte na všech pracovištích nemocnice?
Vypracoval jsem si harmonogram, abych během týdne navštívil všechna lůžková pracoviště nemocnice s tím, že v pondělí sloužím ve staré nemocnici na odděleních dlouhodobě nemocných, kde si bytostně uvědomuji naši lidskou křehkost bytí. Jakýkoliv požadavek na rozmluvu se mnou nebo žádost ošetřujícího personálu o psychoterapeutická intervenci má před harmonogramem přednost.

Vyhledávají vás také např. zaměstnanci?
Ano. Jsem zde pro všechny, jak pro zdravotnický, tak i nezdravotnický personál, nejen pro lidi spirituálně orientované, ale stejně tak pro ateisty či agnostiky. Přibývají i klienti z řad personálu.

Co je na vaší práci nejtěžší?
Vidět ztrátu, zejména ztrátu naděje v přímém přenosu.

Co rád děláte ve volném čase?
Rád aktivně i pasivně odpočívám. Do pasivního odpočinku počítám například čtení a do toho aktivního potom například sporty, podotýkám rekreačně: horské kolo a windsurfing a přes zimu rád lyžuji.

Kde čerpáte sílu po náročných dnech?
Především u Pána Boha. A potom si chodím vyčistit hlavu do přírody nebo na kolo. Mám však také pochopení a oporu pro svoji práci v manželce. Mám i svého mentora, se kterým se pravidelně setkávám za účelem vzájemné „supervize“ .

Máte oporu v manželce, znamená to tedy, že máte rodinu?
Ano, máme čtyři děti, dva chlapce a dvě děvčata v rozmezí devět až dvacet šest let a vnímáme to jako velké požehnání.

Máte oblíbenou knihu či citát?
Rozhodně je to Bible. Čtu ji každý den. Je to napínavé a stimulující čtení. Vřele doporučuji, zejména pro ty, kteří milují život a rádi přemýšlí.

 

15.6.2022, Znojmo

24. ročník tradičního Dne lékáren, který letos připadá na čtvrtek 16. června. Nemocniční lékárna má svá specifika. Jedná se především o vlastní laboratoře, kde se připravují individuální léčivé přípravky, radiofarmaka či cytostatika pro léčbu onkologicky nemocných. Mimo to lékárníci zajišťují zásobování nemocničních oddělení.

Veřejnou část lékárny všichni dobře znají. Zde je zajišťován výdej léčivých přípravků na recepty, elektronické recepty, výdej zdravotnických prostředků na poukazy, výdej a prodej doplňkového sortimentu a léčebné kosmetiky vč. různých konzultací. To co však pacienti, ani návštěvníci lékárny nevidí jsou přípravny a laboratoře, které k činnosti nemocniční lékárny patří a bez kterých nelze poskytovat zdravotní péči v plném rozsahu.

Foto: veřejná část nemocniční lékárny

Nemocniční lékárna na rozdíl od běžných lékáren, řetězcových či soukromých má za úkol zásobit léčivými přípravky celou nemocnici vč. vlastní individuální přípravy léčivých přípravků – tedy přípravků „na míru pacientovi dle přesného rozpisu lékaře.“ Co si představit pod vlastní přípravou individuálně připravovaných léčivých přípravků dle lékařských receptů i požadavků oddělení nemocnice? „Jedná se o různé masti, pasty, krémy, čípky, roztoky, tobolky, které se připravují přesně dle receptury a přesného pracovního postupu. Tato příprava je náročná jak na prostředí, tak na činnost samotnou. Je třeba dodržovat správný technologický postup přípravy a především správnou časovou posloupnost přidávání surovin,“ vysvětlila PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, vedoucí lékárník Nemocniční lékárny Nemocnice Znojmo.

   

FOTO: individuální příprava léčivých přípravků

Nesprávnou přípravou může dojít k různým nepříjemnostem, jako např. k roztečení čípků, zhrudkovatění mastí. Nesprávným postupem by mohlo dojít také k ohrožení života pacienta, např. mikrobiální kontaminací roztoků nebo špatným rozptýlením léčivé látky v tobolce nebo čípku, pokud by byl obsah účinné látky špatně rozmíchán. „Činnost s sebou navíc nese administrativní zátěž, kdy je po přípravě nutné vše zadat do počítače, a to z jakých surovin byl léčivý přípravek připraven, jaké pomocné látky byly použity na přípravu, jaké obaly byly použity včetně provedených činnosti – rozplňování, balení, sterilizace“ uvedl Miloš Dolejský, vrchní farmaceutický asistent nemocniční lékárny. Toto všechno jsou důvody, proč tato činnost zůstává většinou v nemocničních lékárnách a není portfoliem služeb většiny řetězcových  a některých soukromých lékáren. V roce 2021 bylo takto připraveno v naší lékárně téměř 5000 léčivých přípravků. Nemocniční lékárna také zajišťuje přípravu konopí pro léčebné účely, kterého v loňském roce zpracovala 675 g.

     

Foto: příprava konopných kapslí

Nemocniční lékárna zajišťuje navíc zásobování nemocničních oddělení léčivými přípravky, dezinfekčními prostředky a zdravotnickým materiálem pro poskytování léčebné péče hospitalizovaným pacientům nemocnice. Takto jsme v loňském roce v lékárně vyřídili přes 9 tisíc žádanek z různých oddělení.

Činnosti lékárny se liší podle spektra poskytované péče. Např. pro potřeby Oddělení nukleární medicíny zajišťuje naše lékárna přípravu radiofarmak, pro onkologii přípravu roztoků cytotoxických léčiv. V roce 2021 bylo ve znojemské lékárně připraveno více jak 3500 dávek cytostatik. Jejich příprava probíhá za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek v isolátorech, s maximálním zajištěním ochrany pracovníků před kontaminací a ochrannou přípravků před mikroorganismy.

FOTO: příprava cytostatik

13.6.2022, Znojmo

Na úterý 14.6. připadá Světový den dárců krve. Letos motto Světového dne zní: Darování krve je projevem solidarity. Připoj se a zachraňuj životy! Pravidelně krev chodila darovat také paní Anna, která se sama v minulých dnech stala hematologickou pacientkou a podstoupila léčbu imunoglobulinem, který se získává z krevní plazmy.

Nikdo neví, kdy bude krev nebo její složky potřebovat. To je i příběh paní Anny, dárkyně krve, která byla před více jak týdnem hospitalizována s krvácivými potížemi ve znojemské nemocnici. Krátce před hospitalizací se jí začaly po celém těle objevovat obrovské modřiny a petechie (výsev velice drobných prokrvácených míst v kůži) na dolních končetinách. Do té doby hematologický problém neměla, před nedávnem bez komplikací podstoupila i operační zákrok.

Po prvotních vyšetřeních bylo zjištěno, že pacientka měla velmi nízký počet krevních destiček. Norma pro dospělého člověka je 150-400 T/l. Pacientka měla v době přijetí hodnotu jen 4 T/l. Nedostatek krevních destiček je považován za krvácivý stav. Může jít o pokles destiček bezpříznakový, u vyššího poklesu se objevují právě modřiny, petechie, krvácení z nosu apod. Nejzávažnější komplikací je vnitřní krvácení. Při řadě infekcích, zejména virových dochází k útlumu tvorby krevních buněk a destiček, což je nejspíše problém naší pacientky. „Pacientce byly podány intravenózně imunoglobuliny, které se vyrábí z plazmy našich dárců krve a které posilují imunitní systém,“ přiblížil léčbu primář Hematologicko-transfuzního oddělení Jan Simonides. Na léčbu paní Anny bylo již použito více jak 180 gramů imunoglobulinu, pro jehož získání bylo potřeba obrovské množství plazmy, protože imunoglobulin tvoří jen velmi nepatrnou část z odebrané plazmy. Léčba přesahuje několik set tisíc korun, nicméně nejdůležitější je její účinnost a navrácení pacienta do běžného života.

„Příběh pacientky přesně vystihuje význam dárcovství krve založené na solidaritě s ostatními – člověk nikdy neví, kdy sám bude potřebovat ať již krevní transfuzi nebo léky z plazmy vyrobené,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Pacientka již bohužel dárcem být moct nebude, nicméně mezi dárce patří také její syn, který tak má pomyslnou štafetu dárcovství. V letošním roce již darovalo ve znojemské nemocnici 2437 dárců krev a 781 dárců plazmu. Prvodárců bylo od začátku roku zaregistrováno 136, z čeho jsou 2/3 ženy.

 

FOTO: modřiny, které má paní Anna po celém těle

FOTO: odebraná krevní plazma

Znojmo, 24.5.2022

Nemocnici Znojmo dnes v rámci „Turné plné smíchu“ poprvé navštívili zdravotní klauni. Přinesli tak do nemocničního prostředí úsměv, smích a dobrou náladu nejen mezi pacienty, ale také mezi personál. 

Pět klaunů dnes navštívilo dětské oddělení, kde byli nejdříve přivítáni malými pacienty s obavami, nicméně výsledkem byly nádherné dětské úsměvy, které opětovaly jejich rozmanitý a vtipný program, kterým jednotlivé děti zahrnuly. Dva klauni navštívili také malého Danielka (psali jsme zde: https://webext1.nemzn.cz/neoperacni-lecbu-zlomenin-i-pres-upoutani-na-luzko-snasi-deti-statecne), který opět zářil úsměvem na hrajícího klauna na piano či klauna, který foukal bubliny. Zdravotní klauni zcela nenásilnou a zábavnou formou zabaví nejen děti, ale také dospělé. Zcela profesionálně reagují na danou situaci, ve které se zrovna nachází, ať již je to dětský pláč, obava, strach či naopak smích nebo aktivní kontakt dítěte. „Návštěva se také uskutečnila se svolením personálu u malého pacienta na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení, který nejdříve jejich návštěvu vnímal s rozpaky, nicméně následně klauny odměnil úsměvem. Všechny děti obdržely červený klaunský nos a věříme, že si odnesou hezkou vzpomínku z nemocničního prostředí,“ přiblížila návštěvu klaunů Petra Veselá, tisková mluvčí Nemocnice Znojmo.

Poptávka po službách zdravotních klaunů je veliká. „Již dříve jsme projevili zájem o spolupráci se zdravotními klauny, protože jejich přítomnost v nemocnici navozuje radostnou atmosféru a pomáhá rozptýlit nejen malé pacienty. Dnes jsme mohli vidět úsměv u dětí různého věku, ale také na tváři rodičů či personálu, které klauni bavili vtipnými glosami nebo zpěvem a hrou na piano. Zdravotní klauni do nemocnice prostě patří a my věříme, že jim personální situace umožní zapojit do jejich programu i naši největší krajskou nemocnici, protože naši pacienti si to zaslouží,“ uzavřela Veselá.

Foto: Zuzanka před propuštěním domů

Foto: malý Danielek se zlomeninou na ortopedii

Foto: klauni bavili i na chodbách nemocnice

Foto: smějící se Eliška

Foto: gratulace k dnešnímu svátku sestřičce a pacientce Janě

Foto: Ortopedicko-traumatologické oddělení

Více fotografií na facebooku Nemocnice Znojmo.

Znojmo, 23.5.2022

Update: 26.5.2022 – výsledky vyšetření z 25.5.2022

Dermatologové Nemocnice Znojmo se připojují k Evropskému dni melanomu. Za ten byla v České republice zvolena středa 25. května. Každých 10 let se v České republice počet nových případů rakoviny kůže zdvojnásobuje, ale naštěstí nerostou stejnou rychlostí čísla zemřelých.

Melanom je nejčastějším a nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže, který vychází z pigmentových buněk – melanocytů, které se začnou nekontrolovaně množit. Nejvíce se vyskytuje na kůži, ale může se objevit i jiné tkáni, např. na sliznici, v oku. „Hlavním rizikovým faktorem je zvýšené vystavení kůže UV záření při opakování, spálení kůže, zejména pokud je opakované nebo u malých dětí, které by do 3 let neměly být vystavovány slunci vůbec,“ upozornila docentka Veronika Slonková, primářka Kožního oddělení Nemocnice Znojmo. Je důležité věnovat pozornost jakémukoliv útvaru na kůži, který je nový a nezhojí se do 3 měsíců. Může vypadat zprvu nenápadně jako šupina, odřenina, malý vřídek, který později po utření ručníkem zakrvácí.

Povědomí o příznacích kožních nádorů je v populaci obecně nízké, což znesnadňuje jejich včasné odhalení. Z tohoto důvodu se opakovaně Nemocnice Znojmo do Evropského dne melanomu zapojuje. Ve středu 25. května jsou vyčleněny celý den dvě ambulance a dva lékaři, ke kterým se registrovalo více jak 40 zájemců. „Termíny, které jsme letos vypsali v rámci tohoto osvětového dne, byly v řádu několika hodin zcela vyobjednány. Proto jsme se s kolegy na oddělení rozhodli, že se k 22. Evropskému dni melanomu v ČR připojíme ještě jednou, a to v pondělí 30. května,“ doplnila primářka Slonková.

„Těší nás zájem o osvětové kampaně, ke kterým se naše nemocnice hlásí. Nicméně zkontrolovat znaménka nebo řešit kožní problém mohou pacienti kdykoliv v průběhu roku. Je důležité mít na paměti, že čím dříve je jakékoliv onemocnění diagnostikováno, tím větší má pacient šanci na úspěšnou léčbu,“ uzavřel Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

V loňském roce bylo v Nemocnici Znojmo v rámci EDM vyšetřeno 58 pacientů. Výsledky letošních vyšetření budou vždy v daný vyšetřovací den. Vyhodnocení všech vyšetření v Nemocnici Znojmo v rámci Evropského dne melanomu tedy bude v pondělí 30.5.2022.

Výsledky vyšetření 25.5.2022:
Celkem vyšetřily dvě lékařky 29 pacientů, dalších 7 objednaných nepřišlo. U 8 pacientů doporučily excizi (odstranění) s následným histologickým vyšetřením, většinou pro susp. dysplastické névy, u 2 pacientů susp. nemelanomové kožní nádory (bazaliomy).
Nejčastěji se jednalo o pacienty ve věku 25 – 50 let, nejmladší byly 2 děti (10 a 12 let), nejstarší pacient měl 75 let.

Výsledky vyšetření 30.5.2022:
Tyto budou známy po uskutečnění, tedy 31.5.

Foto: vyšetření dermatoskopem

Foto: znaménko pod dermatoskopem

Foto: excize (odstranění)

Znojmo, 17.5.2021

Po pádu ze schodů utrpěl malý chlapec zlomeninu stehenní kosti s posunem. V tomto věku se preferuje neoperační léčba, kdy má pacient zavěšeny obě dolní končetiny nad postelí, což zcela omezuje jeho pohyb. 

Malý Daniel (17 měsíců) spadl ze schodů a utrpěl zlomeninu stehenní kosti s posunem.  Tento typ zlomeniny je potřeba zahojit v ose a ve stejné délce kosti, jako byla kost původní. U léčby dětských zlomenin je snahou být maximálně konzervativní. „U Danielka byla zvolena neoperační léčba ve visu, tzv. léčba pomocí Bryantovy vertikální trakce, která zabezpečí dohojení zlomeniny ve správném postavení,“ přiblížil způsob léčby primář Ortopedicko-traumatologického oddělení Martin Komzák.

Na obě dolní končetiny byla v analgosedaci aplikována prefabrikovaná náplasťová extenze, tedy zavěšení dolních končetin svisle dolů. Obě končetiny jsou zavěšeny za kovový rám nad postelí tak, aby byly v 90 ° ohnuty v kyčlích. Správné zavěšení a poloha kostí byla zkontrolována prostřednictvím RTG snímku, který je následně prováděn přibližně 10 den a je kontrolováno zhojení.

Danielka čeká hospitalizace v délce asi 4 týdnů a následné doléčení doma na lůžku. Po 4 týdnech bude proveden další kontrolní RTG snímek. „Po této léčbě většinou rehabilitace není nutná, děti tuto pozici snáší poměrně statečně,“ doplnil primář Komzák.

 

Foto: Danielek se zavěšenými končetinami s rozlišením zlomené končetiny – červená náplast

Foto: snímek zlomeniny po úraze

Foto: kontrolní snímek po zavěšení dolních končetin

Po dvou letech bude zrušeno testovací místo v unimobuňce naproti budově H. Od pondělí 16.5.2022 se budou PCR testy provádět v ambulanci Infekčního oddělení.

Po dvou letech uzavíráme testovací místo, které vzniklo naproti budově H u parkoviště v unimobuňce v dubnu 2020. V době největšího nárůstu nemocných, tedy v březnu 2021, bylo denně testováno přes 200 osob. Tento týden bylo otestováno 8 osob, během dnešního testování se nedostavil nikdo. „S ohledem na to, že nyní provádíme jednotky testů týdně, bude testování přesunuto od pondělí 16.5.2022 do prostor Infekčního oddělení v budově C1. Testujeme v pondělí, středu a pátek od 07:00 – 07:30,“ uvedla Petra Veselá, tisková mluvčí Nemocnice Znojmo. Na test je nutné se objednat prostřednictvím systému jako dosud přes web nemocnice, samoplátci nejsou testováni.

„Při vstupu do budovy prosíme příchozí, aby si nasadili respirátor, i když jeho užití v nemocnici není povinné. S ohledem na to, že všichni přichází z důvodu vyloučení nákazy, ochrání tak nejen sebe, ale i své okolí,“ požádala Veselá.

 

Foto 1: Testování od 16.5. 2022 na Infekčním oddělení.

Foto 2: Původní prostory pro testování budou uzavřeny 16.5.2022

5.5.2022, Znojmo

Od pondělí 2.5.2022 jsou všechna pracoviště Nemocnice Znojmo ve standardním provozu. Dnešním dnem jsou v nemocnici obnoveny návštěvy u hospitalizovaných pacientů a bylo zrušeno používání ochrany dýchacích cest.

V pondělí byl v původních prostorech obnoven provoz Neurologického a Rehabilitačního oddělení. Tato dvě oddělení byla téměř před dvěma lety sloučena do jednoho lůžkového fondu. Tím se uvolnily prostory a personál pro nové covidové oddělení, které posílilo lůžkovou kapacitu Infekčního, které má standardně 15 lůžek. „Nelékařský zdravotnický personál rehabilitace pečoval o covidové pacienty na nově vzniklé jednotce. Průběžně vznikaly  a otvíraly se další covidové jednotky, a to převážně na odděleních chirurgických odborností, protože byla pozastavena operativa,“ informuje Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. V době nejvyššího počtu pacientů s koronavirovou infekcí byly na covidové jednotky přeměněny i některá oddělení z interních odborností.

Dnešním dnem jsou ve znojemské nemocnice obnoveny návštěvy u hospitalizovaných pacientů. Tyto jsou standardně ve všední dny od 14:30-17:00 a o víkendu a svátcích od 13:00-17:00. Současně dnešním dnem končí povinnost nosit v nemocnici ochranu dýchacích cest. „I přes ukončení této povinnosti jsou v nemocnici pracoviště, kde se personál dohodl na užívání respirátorů nadále. Jsou odbornosti, kdy úzký kontakt s pacientem může být zdrojem přenosu jakékoliv infekce, takže se zdravotníci snaží chránit, což oceňuji,“ uvádí Pavlík.

Ve znojemské nemocnici bylo ošetřeno téměř 2300 pacientů na standardním lůžku a více jak 400 pacientů v intenzivní péči, u kterých byl prokázán covid. Nejvíce pacientů bylo současně hospitalizováno v březnu 2021, kdy v intenzivní péči bylo celkem 26 pacientů, z nichž bylo 20 na umělé plicní ventilaci. Nemocnice má standardně 8 lůžek na ARO. Pro tyto potřeby muselo být oddělení posíleno dalšími lůžkovými odděleními, a to přebudováním chirurgické JIP na covidové oddělení. V té době interní JIP zůstala oddělení „necovidovým“.  V březnu téhož roku fungovalo celkem 5 lůžkových covidových jednotek, na kterých bylo hospitalizováno 95 pacientů. Aktuálně je v nemocnici hospitalizováno 6 pacientů, u kterých byl prokázán COVID-19, a to pouze na standardním oddělení. V intenzivní péči není v tuto chvíli žádný pacient.

„Doufám, že datum 5.5.2022 pomyslně uzavírá nejtěžší dva roky, které jsme v klinické praxi zažili a že se v takové intenzitě už nebudou opakovat,“ uzavírá Martin Pavlík.

 

Znojmo, 28.02.2022

Nemocnice Znojmo ruší zákaz návštěv. Návštěvy budou stejně jako před jejich zákazem probíhat vždy ve středu a v neděli od 14:30-16:30. První návštěvy se uskuteční ve středu 2.3.2022. Po návštěvách bude striktně vyžadováno nošení respirátorů po celou dobu návštěvy, a současně návštěva musí předložit potvrzení, že je očkovaná, nebo po onemocnění COVID-19 do 180 dnů, nebo negativně testovaná dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Nemocnice Znojmo dále omezuje provoz testovacího a očkovacího místa. Testovaní bude probíhat od pondělí 7.3.2022 vždy v pondělí, středu a pátek od 7:00-8:00. Očkování od března bude probíhat už pouze ve čtvrtek od 7:30-11:30. „Reagujeme na aktuální poptávku jak po testech, tak očkování. V případě nárůstu požadavků jsme připraveni reagovat, ale pevně doufáme, že to již nebude potřeba,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Stejně tak nemocnice od 1. března přestává testovat všechny svoje zaměstnance. Testování bude probíhat nadále v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví pouze u neočkovaných zaměstnanců. V tuto chvíli v nemocnici chybí 140 zdravotníků. Z toho 42 zdravotníků v souvislosti s COVID-19 (pozitivita, karanténa). Nemocnice v tuto chvíli funguje bez většího omezení.

Všichni přijímaní pacienti budou testováni při přijetí antigenním testem, ruší se tedy povinnost PCR testu před plánovaným příjmem. Výjimku z povinnosti testování mají osoby po prodělaném onemocnění v posledním měsíci – do 30 dnů od prvního pozitivního testu. „Hospitalizovaní pacienti budou testování vždy 1x za 7 dní antigenními testy, protože se nám toto testování osvědčilo a zachytilo u některých pacientů nákazu,“ uzavřel Pavlík. Výjimku z povinnosti testování mají osoby po prodělaném onemocnění v posledním měsíci – do 30 dnů od prvního pozitivního testu.

V tuto chvíli je v nemocnici hospitalizováno 26 pacientů s nákazou COVID-19, z toho jsou 2 pacienti v intenzivní péči.