23.11.2022, Znojmo

Ve čtvrtek 23.11. se v Nemocnici Znojmo sešli představitelé dolnorakouského zdravotnictví, aby zhodnotili dosavadní přeshraniční spolupráci s Nemocnicí Znojmo, která funguje již od roku 2008. Na jednání se zhodnotila dosavadní spolupráce a projednával se její další rozvoj. Jednání se kromě zástupců znojemské nemocnice zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

“Jihomoravský kraj a jeho největší krajská Nemocnice Znojmo jsou strategickými partnery pro přeshraniční spolupráci s Rakouskem. Vedení JMK tuto přeshraniční spolupráci považuje jako jednu ze svých priorit a plně tuto aktivitu znojemské nemocnice podporuje,” sdělil na úvod jednání Jan Grolich, hejtman JMK.

Ředitel Nemocnice Znojmo shrnul dosavadní spolupráci s dolnorakouskou nemocnicí v Melku, kde se podařilo ve spolupráci se znojemskými odborníky vybudovat Centrum pro léčbu endometriózy. Tím se pacientky v Dolním Rakousko dostávají rychleji k diagnostice a léčbě tohoto onemocnění, které postihuje především ženy v reprodukčním věku. „Byly diskutovány možné postupy v léčbě endometriózy, např. využití léčebného konopí a rozšíření přeshraniční spolupráce v oblasti paliativní péče,“ informoval Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Další možná spolupráce je v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Spolupráce s Nemocnicí Znojmo trvá už 14 let a v současné době je to jediná nemocnice, se kterou na jižní Moravě spolupracujeme, proto si vážíme zájmu v ní pokračovat. Na dnešní schůzce jsme prodiskutovali konkrétní témata možného rozšíření, řekla Judith Kramer, zástupkyně Initiative Healthacross za dolnorakouskou stranu.

 

Zleva: lékařský ředitel a primář gynekologie LK Melk Leopold Wanderer, ředitel Nemocnice Znojmo Martin Pavlík, Healthacross, NÖ Landesgesundheitsagentur – Judith Kramer a Kerstin Kolm, hejtman JMK Jan Grolich, náměstek pro LPP Nemocnice Znojmo Zděnek Monhart, primář Gynekologicko-porodnického oddělení NZ Radek Chvátal a Julia Sarikyan z Healthacross.

Znojmo, 16.11.2022

Přístroje téměř za milion letos pomohl realizovat Nadační fond Kapka Naděje znojemské nemocnici. Těsně před nadcházejícím Světovým dnem nedonošených dětí, který připadá na 17. listopad, bylo do Nemocnice Znojmo díky nadačnímu fondu dodáno resuscitační lůžko pro novorozence. Většina přístrojů, které byly za přispění fondu za poslední 3 roky pořízeny,  slouží k péči o nejmenší pacienty – novorozence. 

Nemocnici Znojmo tento týden navštívila ředitelka NF Kapka naděje Dita Loudilová a projektová manažerka Lucie Vytlačilová. Společně se zástupcem společnosti Shell Czech Republic, a.s Michalem Štěpánkem, která financovala nákup přístrojů pro znojemskou nemocnici, je přivítal ředitel nemocnice Martin Pavlík a vedení Dětského oddělení, primář Petr Bloudíček a vrchní sestra Dita Kovářiková.

V letošním roce bylo Dětské oddělení díky NF Kapka naděje vybaveno přístrojem FENO, spirometrem a inkubátorem (viz informací zde: Tisková zpráva – Kapky naděje do znojemské nemocnice). V minulém týdnu bylo na Dětské oddělení dodáno novorozenecké resuscitační lůžko v hodnotě téměř čtyři sta tisíc korun. „Díky praktickému předehřívacímu režimu, Apgar časomíře a dobrému přístupu k pacientovi bude lůžko umístěno přímo na porodním sále,“  informoval Petr Bloudíček, primář Dětského oddělení.

Celková hodnota darů Nadačního fondu Kapka naděje v letošním roce činí téměř jeden milion korun. Od roku 2019 mohla nemocnice díky fondu zrealizovat přístrojové vybavení v celkové hodnotě více než 1,4 mil Kč. Většina přístrojů, na jejichž pořízení se nadační fond podílel je umístěna na novorozenecké jednotce intenzivní péče. „Vážíme si snahy Nadačního fondu podílet se na přístrojovém vybavení, které nám zdravotníkům pomáhají pečovat o naše pacienty. V případě novorozenců o ty nejmenší, co máme. Těší nás, že si pro podporu v našem regionu firma Shell společně s Kapkou naděje vybrala právě naši nemocnici, Třetí letošní přístroj byl na pracoviště dodán v minulých dnech, tedy těsně před 17. listopadem, který je vyhlášený jako Světový den předčasně narozených dětí, což považuji za opravdu symbolické načasování“ uvedl Martin Pavlík. Na intermediární novorozenecké jednotce intenzivní péče pečují pediatři a dětské sestry nejčastěji o děti s lehkou a střední nezralostí od 32. týdne nedonošenosti, dále o novorozence s nízkou porodní hmotností, s neonatální infekcí, o děti asfyktické během nebo po porodu, o děti s problémy s hyperbilirubinemii (zvýšená hladina bilirubinu v krvi) a dalšími problémy spojenými s nedonošeností. Minulý rok bylo na této JIP pečováno o 80 dětí.

„Děkujeme Znojemské nemocnici za vřelé přijetí a všem lékařům a sestřičkám se skvělou práci, kterou každý den odvádějí. My jsme moc rádi, že díky zakoupeným přístrojům jsme toho součástí. A to vše v tomto případě díky společnosti Shell a našemu projektu podpory regionů v České republice.“ Doplnila Dita Loudilová, ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje

Společně s předními lékaři, odborníky a partnery zvyšuje NF Kapka Naděje šanci na záchranu života dětských pacientů se závažným onemocněním. Hlavními oblastmi zájmu jsou hematologie, onkologie a velmi úzce související psychiatrie. Od roku 2000 pomáhá Nadační fond KN dětem a jejich rodinám skrze nákupy přístrojů, rekonstrukce dětských oddělení a lékařských pracovišť, podporu výzkumu, edukaci veřejnosti a další aktivity. Podpora míří od novorozeneckých, přes pediatrická a onkologická oddělení až po paliativní péči.

Historie realizace přístrojové techniky v Nemocnici Znojmo za přispění NF Kapka Naděje:

2019 – bilirubinometr
2021 – vyhřívané lůžko
2022 – analyzátor FENO, spirometr, inkubátor, resuscitační lůžko

Foto: zleva – ředitelka NF Kapka naděje Dita Loudilová, ředitel Nemocnice Znojmo Martin Pavlík, projektová manažerka Lucie Vytlačilová a zástupce společnosti Shell Czech Republic, a.s Michal Štěpánek

 

Znojmo, 10.11.2022

Na včerejším jednání Rady Jihomoravského kraje byla schválena rekonstrukce a modernizace budovy H znojemské nemocnice. Jedná se o první etapu, která předchází vybudování nového Urgentního příjmu a rekonstrukci dalších budov. Předpokládaná výše rekonstrukce budovy H je ve výši 17 milionů korun.

Rekonstrukce a modernizace budovy H je zahájením první etapy vybudování Urgentního příjmu 2. typu, jehož realizace je v Nemocnici Znojmo podmíněna přesuny pracovišť v pěti etapách a především následnou rekonstrukcí zdravotnických provozů v lůžkové části, které jsou v nevyhovujících budovách, ať již z důvodu prostorové nedostatečnosti nebo havarijního stavu elektroinstalací, rozvodů vody či kanalizace. Rekonstrukce budovy H v celkové výši 17 milionů korun bude financována z investičních prostředků zřizovatele, tedy Jihomoravského kraje.

Vybudování nového Urgentního příjmu navazuje na programové období 2021-2027 v Integrovaném regionálním operačním programu v oblasti zdravotnictví. „Stávající Urgentní příjem funguje od roku 1974 a nebyl od té doby nijak upraven. Tehdejší projekt, který pochází z 60. let minulého století nepočítal s tak vysokým počtem pacientů, kteří jsou nyní v těchto prostorách ošetřováni. Už vůbec nepočítal s příjmem pacientů s infekčním onemocněním,“ informoval Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Stávající Urgentní příjem tedy nesplňuje standardy a požadavky současné medicíny ani ošetřovatelské péče. Stejně tak požadavky na komfort a soukromí jednotlivých ošetřovaných pacientů.

V případě rekonstrukce budovy H se jedná o přesun ambulantní části Kožního oddělení ze stávajících prostor, které je nutné kompletně opravit a přizpůsobit zdravotnickému provozu. Předmětem rekonstrukce jsou tedy úpravy vnitřní části zahrnující práce architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, požárně bezpečnostní řešení, veškeré sítě s napojením na stávající (zdravotně technické instalace, zařízení silnoproudé elektrotechniky, zařízení slaboproudé elektrotechniky). Dále vybudování vzduchotechniky, klimatizace a elektrická požární signalizace. „Stávající prostory kožního oddělení budou využity pro jiné pracoviště, které se musí přesunout z prostor, kde bude budován nový Urgentní příjem. S touto výměnou pracovišť bude rekonstrukce připravena na další etapu,“ doplnil Pavlík. Do rekonstrukce je zahrnuta také kompletní dodávka a montáž nového lůžkového výtahu v souladu s novými bezpečnostními předpisy pro rekonstrukci a modernizaci výtahů.

V této chvíli je připraven projekt rekonstrukce. Započetí rekonstrukce samotné je předpokládáno na jaře roku 2023. „Vážíme si podpory našeho zřizovatele a toho, že vnímá celkovou modernizaci nemocnice jako nezbytnou pro její další fungování v obrovské spádové oblasti pacientů Znojemska“ uzavřel ředitel nemocnice Martin Pavlík.

 

Foto: budova H, kterou čeká rekonstrukce a úprava vnitřních prostor pro ambulantní část Kožního oddělení.

Znojmo, 09.11.2022

V  říjnu v Simulačním centru Masarykovy univerzity přivítali lektoři kolektiv lékařů Aneteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Znojmo na high-fidelity kurzu, který byl jako první připravený přímo „na míru oddělení“. Cílem byl trénink jednak samotných medicínských postupů v rámci kritických situací na operačním sále a zefektivnění týmové spolupráce včetně netechnických dovedností na pracovišti.

Celkem jedenáct lékařů se zúčastnilo 1. Simulačního dopoledne, kterým lektorsky provázeli prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC a doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. Pro lékaře bylo připraveno celkem 5 kritických situací, 3 u dospělého pacienta a 2 u dítěte. V průběhu 4,5 hodin prošli lékaři s lektory základní principy Crisis Resource Managementu a komunikačních dovedností, které jsou klíčové ke zvládání krizových situací nejen v medicíně.

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. Lékaři měli připravené scénáře, tedy modelové situace, se kterými se setkávají v běžné praxi na operačních sálech či jednotkách intenzivní péče. I když se nejednalo při simulaci o skutečné pacienty, všichni lékaři si počínali tak, jako by o ně skutečné šlo. Simulační dopoledne bylo pro všechny velmi stresující, což kompenzovala profesionalita lektorů a přátelská atmosféra.

„Jsem rád a jsem vděčný, nejen jako ředitel největší krajské nemocnice, ale především jako lékař z oboru intenzivní medicíny, že simulace se postupně stávají neoddělitelnou součástí výuky jak pregraduální, tak postgraduální. S respektem a uznáním jsem pozoroval své kolegy, jak se aktivně zapojili do připravených scénářů simulací a situace prožívali opravdu jako reálné. Závěrečné zhodnocení postupů, algoritmů a konání každého z nás s maximální profesionalitou a diskrétností ze strany pracovníků SIMU, je opravdu na špičkové úrovni,“ zhodnotil účast na kurzu Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Foto NZ: tým znojemského ARO s lektory SIMU Petrem Štouračem a Martinou Kosinovou

Zdroj níže uvedených fotografií: MUNI MED SIMU

 

 

Znojmo, 24.10.2022

V minulém týdnu navštívila komisařka EU pro regionální spolupráci Elisa Ferreierara rakouskou nemocnici v Melku a její Centrum pro léčbu endometriózy. Nemocnice Znojmo dlouhodobě s centrem v rakouském Melku spolupracuje v rámci přeshraniční spolupráce, která byla všemi zúčastněnými velmi kladně hodnocena.

V úterý 19.10. 2022 navštívila komisařka EU pro regionální spolupráci paní Elisa Ferreira v Nemocnici v rakouském Melku místní centrum pro léčbu endometriózy, které se podařilo vybudovat díky přeshraniční spolupráci mezi nemocnicemi v blízkosti hranic, a to dolnorakouskou klinikou v Melku a Nemocnicí Znojmo. Přítomni byli členové dolnorakouské vlády, za českou stranu se zúčastnil MUDr. Radek Chvátal, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Znojmo, který je mj. členem pracovní skupiny, která se podílí na přípravě doporučených postupů diagnostiky a léčby endometriózy s celoevropskou působností, ale především vede oddělení, které drží statut prvního klinického pracoviště ve východní Evropě mimo německy mluvící země a převážně německy mluvící regiony Itálie a Švýcarska, které obdrželo certifikát Centra pro komplexní léčbu endometriózy. Lékaři obou center se pravidelně setkávají, rakouští kolegové se účastní pravidelných doškolování, která jsou organizována naší Nemocnicí Znojmo.

Za posledních pět let dle primáře tamního gynekologického oddělení Lepolda Wanderera bylo v Melku odoperováno asi 520 pacientek s endometriózou, řada pacientek otěhotněla a porodila. „Endometrióza je dnes v Evropě epidemií, proto potřebujeme centra, kam se budou obracet ženy s hluboce infiltrující endometriózou,“ doplnil Radek Chvátal.

Komisařka Elisa Ferreira se seznámila s výsledky projektu přeshraniční spolupráce a cíli, na kterých se Nemocnice Znojmo úspěšně podílí. „Atmosféra setkání byla velmi bezprostřední, paní komisařka projevila spontánní zájem o detaily projektu, zejména co se týká společných center pro léčbu endometriózy. Lze očekávat, že po vynucené přestávce způsobené covidovou pandemií, bude náš projekt rozšířený o další možnosti vzájemné spolupráce, úspěšně pokračovat,“ informoval primář Chvátal, který je členem představenstva a jedním ze zakladatelů a auditorem Stiftung Endometriose Forschung, jediné organizace v Evropě, která se endometrióze systematiky věnuje. Radek Chvátal je rovněž jedním ze zakladatelů Společnosti pro léčbu endometriózy v ČR.

„Naše nemocnice má eminentní zájem se nadále na přeshraniční spolupráci podílet a hlavně ji v nejbližší době rozšířit. V plánu je další schůzka na toto téma s rakouskými partnery ještě do konce tohoto roku na půdě znojemské nemocnice,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Dříve byla diagnóza endometriózy okrajová, ale nyní je každá čtvrtá žena s touto nemocí nějakým způsobem konfrontována. Počátky onemocnění jsou nenápadné, ne vždy se musí rozvinout celkový obraz onemocnění. Bohužel závažné formy tohoto onemocnění postihují mladé ženy, které chtějí  mít děti.  Průměrná doba od prvních příznaků onemocnění do poskytnutí adekvátní péče je v Evropě a i v naší zemi pět až sedm let. První příznaky bývají bagatelizovány, podceňovány. Není ojedinělé, že mnohdy pacientky, frustrované svým stavem, vyhledávají pomoc sami.

Zleva: Radek Chvátal (Nemocnice Znojmo),  Lepold Wanderer (Nemocnice Melk), Elisa Ferreira (komisařka EU pro regionální spolupráci) a Martin Eichtinger (člen dolnorakouské zemské vlády)

Foto: návštěva Nemocnice v Melku Radek Chvátal a Martin Pavlík, ředitel NZ (2020)

Doprovází ženy k porodu, je s nimi v kontaktu celé těhotenství. Na porodním sále pracuje již přes 24 let. Ženám nabízí individuální přípravu k porodu. V minulých týdnech se jí podařilo asistovat u porodu holčičky koncem pánevním v poloze na čtyřech, o čemž mluví s obrovským nadšením. Řeč je o Lee Braunerové, porodní asistentce.

Jak jste se dostala k práci porodní asistentky?

Porodní asistentkou jsem chtěla být již od základní školy. Má teta pracovala jako ženská lékařka a vzpomínám, jak vyprávěla o porodech a já se rozhodla, že budu porodní bába! Do nemocnice jsem nastoupila v roce 1991, na porodním sále pracuji 24 let a neměnila bych. Ze začátku jsem si vedla statistiku, ale za ty roky nedokáži odhadnout množství maminek, o které jsem pečovala. Miminek budou tisíce.

Vedete individuální přípravu k porodu, v čem spočívá?

Žena mne kontaktuje mezi 14. – 20. týdnem, abychom se mohly více poznat. Na první osobní schůzce probereme průběh těhotenství, její představy o porodu a důvod, proč vyhledala služby porodní asistentky. Já ji naopak sdělím, co ji mohu nabídnout a dle potřeb ženy si domluvíme následné schůzky. Jejich počet se může lišit. Poskytuji komplexní péči v těhotenství , za porodu a v období šestinedělí. V nemocnici s nimi absolvuji těhotenské poradny a pokud potřebují, mohu je po porodu navštívit i v domácím prostředí. I přesto, že si zvolí individuální péči, ženy vědí, že jim může porod začít v době, kdy budu například na dovolené a v této chvíli mě zastoupí mé kolegyně. Abych byla schopna poskytnou maximální péči, měsíčně zvládám připravit a doprovodit k porodu tři ženy.

Proč si ženy volí individuální přípravu nebo přímo svou porodní asistentku?

Porod je velmi intimní záležitost, kterou ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi porodní asistentkou a ženou vzniká velmi blízký vztah. Poskytujeme citlivou péči na míru potřebám ženy. Přítomnost někoho, kdo zná její přání, komu důvěřuje, může velmi pozitivně ovlivnit průběh porodu. Žena se při porodu může soustředit sama na sebe a nemusí se příliš zabývat okolím. Žena dostává informace, zná doporučený postup a zároveň chce spolurozhodovat o tom, jak bude porod probíhat. Porod je v životě ženy často spojen s bolestí, strachem, úzkostí… Společně můžeme pracovat na zmírnění těchto pocitů či dokonce se jim úplně vyhnout. Porodní asistentka je spojnicí mezi lékaři a ženou. Žena se cítí v bezpečí, v klidu, v pohodě.

Jaký je rozdíl mezi porodní asistentkou a dulou?

Porodní asistentka má zdravotnické vzdělání. Je kompetentní vést fyziologický porod, rozezná rizikové faktory a adekvátně na ně reaguje. Nemůže zasahovat do porodního procesu. Zastávám roli porodní asistentky i duly současně. Rodičky povzbuzuji, utěšuji, snažím se jim být na blízku dle jejich konkrétních přání a potřeb.

Jak konkrétně vedete porody vy?

Jednoduše. Snažím se do porodů nezasahovat. Podporuji přirozené porody, které jdou svým tempem. Dávám ženám prostor, aby si řekly, co potřebují, jak a kde chtějí rodit. Například, ne všem ženám vyhovuje poloha v leže na zádech. Může si zvolit porodit v kleku, na čtyřech, na boku, do vody… Během porodu využívám rebozo šátky, vaginální napářku, homeopatika, aromaterapii, masáže. Samozřejmě pokud to situace vyžaduje, aplikuji i medikamenty.

Je nějaký porod, na který budete dlouho vzpomínat?

V minulých týdnech se nám podařilo asistovat u porodu holčičky s váhou 3670g koncem pánevním v poloze na čtyřech. Porod probíhal bez jakýchkoliv zásahů, bez píchání plodové vody, bez nástřihu, bez medikace. Děti a ženy to prostě umí.

V čem byl tento porod jiný?

Od začátku si žena přála rodit vaginálně. Vedení porodu koncem pánevním patří do kompetence lékaře. Celý proces vyžaduje hodně trpělivosti, dobrou spolupráci mezi rodičkou a personálem. Toto vedení porodu není tak obvyklé. Informace jsme získali na vzdělávacích seminářích, z kterých mi utkvěla v mysli slova „ruce za záda“. To znamená minimální manipulaci s dítětem za porodu. Máme z toho opravdu velkou radost, jak personál, tak maminka.

Porod je kompetencí lékaře, přesto jste s rodičkou více. Respektují vás lékaři?

Porodní asistentky a lékaři jsou partneři a pracují v týmu. Vedení fyziologického porodu spadá do kompetence porodní asistentky, která úzce spolupracuje s porodníkem, pediatrem a dětskou sestrou. Všechny porodní asistentky znojemské porodnice poskytují odbornou a empatickou péči. Mezi lékaři a porodními asistentkami je vzájemná důvěra.

Jak se díváte po těch letech na porodním sále na domácí porody?

Nejsem zastáncem domácích porodů. Jsem si vědoma komplikací, které mohou nastat. Vždycky vás může něco překvapit i po těch letech a počtech odvedených porodů. V nemocnici mám jistotu, že poskytuji rodičkám bezpečnou péči. Akutní situace můžeme okamžitě řešit. Díky tomu jsem i já v klidu. Zvládnutí zhoršené adaptace miminka nebo velkého poporodního krvácení v domácím prostředí bez lékařů a přístrojového vybavení je pro mne něco nepředstavitelného.

 

   

Foto: poradna s budoucí maminkou v porodnici

Foto: konzultace bezprostředně po porodu

Foto: návštěva porodní asistentky v domácím prostředí

 

 

S ohledem na nárůst respiračních onemocnění v celém Jihomoravském kraji přistupuje Nemocnice Znojmo od 12.10.2022 k omezení návštěv u hospitalizovaných pacientů.
Pacienty bude možné navštívit ve středu a v neděli od 14:30-16:30.
Návštěvy žádáme, pokud mají příznaky jakéhokoliv onemocnění, aby návštěvu nemocného odložily. Jakékoliv infekční onemocnění může zdravotní stav pacientů velmi zkomplikovat.

Omezením návštěv není dotčeno právo dítěte/pacienta na přítomnost zákonného zástupce/opatrovníka, při splnění hygienicko-protiepidemických podmínek pracoviště a pokud tím není narušeno poskytování zdravotních služeb. Stejně tak jsou nadále samozřejmé návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Všechny příchozí žádáme o používání respirátoru FFP2 k ochraně nejen hospitalizovaných pacientů, ale také našeho personálu.

Znojmo, 27.9.2022

29. září si připomínáme Světový den srdce – svátek věnovaný orgánu, jehož selhání způsobuje největší počet úmrtí. Onemocnění srdce a cév patří k nejčastějším příčinám úmrtí v Česku.

Srdce je orgán, kterým denně proteče na 8 tisíc litrů krve. Váží v průměru 300 gramů. Jeho onemocnění jsou stále nejčastější příčinou úmrtí u nás. Nejčastějšími srdečními onemocněními jsou ischemická choroba srdeční, fibrilace síní a srdeční selhání.

Ischemická choroba srdeční je způsobená kornatěním srdečních tepen – akutním projevem této nemoci je infarkt myokardu způsobený odumřením srdeční svaloviny kvůli akutnímu nedostatku krve způsobenému uzávěrem některé srdeční tepny. Projevuje se nejčastěji svíravou bolestí či tlakem na hrudníku, která může vyzařovat do krku, levé paže nebo do horní časti břicha. Dále může přítomný např. být pocit dušnosti, zvracení nebo různé srdeční arytmie. Většina pacientů ošetřených pro srdeční infarkt jsou lidé starší 55 let, s rostoucím věkem se množství pacientů léčených pro ischemickou chorobou srdeční zvyšuje, avšak ani čtyřicátníci bohužel nejsou výjimkou. Rizikové faktory ischemické choroby srdeční jsou m.j. kouření, obezita, zvýšení krevních tuků, cukrovka či jen zvýšená hladina krevního cukru, vysoký krevní tlak, věk nad 50 let, mužské pohlaví, nedostatečná pohybová aktivita.

Když srdce není schopno zajistit dostatečné zásobení organismu krví nazýváme srdeční selhání. Selhává funkce srdce jako pumpy a dochází k „zavodnění“ organismu, které se projevuje dušností z důvodu otoku plic nebo otoky dolních končetin nebo kombinací obojího. V celé populaci je asi 1-2 % lidí se srdečním selháním, v populaci lidí starší 70 let je to ale přes 10 %. „V naší nemocnici hospitalizujeme ročně kolem 350 pacientů se srdečním selháním, což je asi 11 % hospitalizací našeho pracoviště,“ uvedla Marie Kalčíková, lékařka Interního oddělení Nemocnice Znojmo.  Hospitalizováno je o něco více mužů než žen. Většinou se jedná  pacienty starší 75 let. V léčbě srdečního selhání se snažíme ovlivnit příčinu stavu (je-li to možné), dále podáváme léky na odvodnění, léky ovlivňující srdeční svalovinu a funkci srdce. Ve velké části případů se ale bohužel jedná o nevyléčitelné onemocnění – léčbou se snažíme zlepšit projevy onemocnění, stabilizovat stav a dosáhnout co nejlepší kvality života pacientů. U pacientů splňujících indikační kritéria se zvažuje i transplantace srdce.

Dalším onemocněním je fibrilace síní, což je druh arytmie, kdy se srdeční předsíně stahují nesynchronizovaně a neefektivně a srdeční komory se stahují nepravidelně, což může vést k nejrůznějším projevům jako např. pocitům přeskakování či vynechávání srdečního tepu, pocitu na omdlení, slabosti, dušnosti aj. „Zásadním problémem je riziko tvorby krevní sraženiny v srdečních předsíních, která se může uvolnit a způsobit mozkovou příhodu,“ upozornila Marie Kalčíková. Proto je u velké části pacientů třeba při přítomnosti této arytmie zahájit dlouhodobou antikoagulační léčbu (ředění krve), abychom předešli této závažné komplikaci. Kromě ředění krve se snažíme obnovit normální – sinusový srdeční rytmus: buď léky nebo elektrickou kardioverzí (aplikací elektrického výboje, který může nastolit původní srdeční rytmus – výkon se provádí za krátké celkové anestezie). Další z možností je např. radiofrekvenční ablace. „Zákrok, kdy se přímo v srdci ruší vodivé dráhy, které působí arytmii. Tento výkon se dělá na specializovaných arytmologických pracovištích, tedy mimo naši nemocnici,“ doplnila Kalčíková.

Světový den srdce je vhodnou příležitostí, jak změnit svůj životní styl a začít se starat o orgán, jehož selhání způsobuje největší počet úmrtí. Zařaďte do svého života vyváženou stravu, pohyb. Dopřejte si dostatek spánku, nekuřte a omezte alkohol. Především si hlídejte svůj krevní tlak, hodnoty tuků a cukru v krvi. Využijte preventivních prohlídek u svého praktického lékaře.

 

Foto: scintigrafický obraz srdce s jizvou po infarktu na jeho spodní stěně u 72 leté pacientky. Výhodou metody je zobrazení poruchy prokrvení buněk srdečního svalu, což v současné době neumožňuje žádná jiná metoda.

Nemocnice Znojmo upravuje návštěvní dobu u hospitalizovaných pacientů.
Od 12. září je možné hospitalizované pacienty opět navštívit ve standardních návštěvních hodinách, které jsou:
  • ve všední dny od pondělí do pátku od 14:30-17:00
  • v sobotu, neděli a svátek od 13:00-17:00.
Prosíme všechny, kdo by chtěli pacienty navštívit a vykazují příznaky akutního respiračního onemocnění, aby svou návštěvu pečlivě zvážili a pokud možno odložili.

Znojmo, 29.7.2022 

Řada domácností často stojí před otázkou kam s prošlými léky. Určitě nepatří do koše, toalety ani spálit na zahradě. Jediné místo, kam tyto léky patří je lékárna, která je nechá bezpečně zlikvidovat.

Domácí lékárničky překypují řadou různých krabiček, lahviček, a to nejen volně dostupných léků, ale také těch, které pacientům předepíše lékař. Pokud lékům uplyne doba použitelnosti, stojí řada lidí před otázkou – kam s nimi. Rozhodně nepatří do popelnici či vylít do záchodu.

Spláchnutím léků do WC nebo vhozením do koše dochází k toxickému narušení životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, kteří s tímto odpadem přijdou do styku (ať už pracovně nebo i osob nepovolaných, včetně dětí). Z těchto důvodů je nutné léky likvidovat ve spalovně nebezpečných odpadů za přísně stanovených podmínek. Zde je bezpečně vyřešeno uvolňování toxických látek, které při spálení mohou vznikat, takže spálit je doma na zahradě je velmi nebezpečné.

„Prošlé a nepoužité léky by lidé měli odnést do lékárny, kde zajistíme jejich bezpečnou likvidaci. Lidé se nemusejí bát, že by museli něco platit. Tato služba je poskytována zdarma,“ uvedl Miloš Dolejský, vrchní farmaceutický asistent Nemocniční lékárny Nemocnice Znojmo. Zatímco v roce 2011 lékárna předala do spalovny 92 kg proexpirovaných léčiv, v roce 2021 to bylo 461 kg. Za prvních 6 měsíců letošního roku bylo v Nemocnici Znojmo zlikvidováno 232 kg.

„Výhodou v naší nemocnici je, že takto prošlé léky, které od veřejnosti vybereme, předáváme přímo do naší spalovny, kde jsou léčivé přípravky zlikvidovány a nikam je nemusíme převážet, proto prosím veřejnost, aby léky sami nelikvidovali a donesli je do naší lékárny, kde zajistíme jejich bezpečnou likvidaci ,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Léčivé přípravky jsou často pacienty vráceny, protože jim lékař změnil léčbu nebo v případě úmrtí pacienta, po kterém léky doma zůstanou. Nutností je kontrolovat nejen lékárničku doma, ale také autolékárničku ve vašem voze, a to minimálně jedenkrát ročně. Pravidelnou kontrolou se předejde riziku užití starého léku. Léky je dobré donést do lékárny v papírové či igelitové tašce v původních obalech, tedy krabičkách, lahvičkách či blistrech, aby se lidé zbytečně nekontaminovali chemickými látkami.

 

Foto: léky k likvidace

Foto: spalovna nebezpečného odpadu Nemocnice Znojmo