Znojmo, 1. července 2024

Nemocnice Znojmo v rámci komplexního zlepšování kvalitativních standardů zdravotní péče zahajuje výstavbu nového heliportu. Tento projekt je klíčovou součástí připravované rozsáhlé rekonstrukce Urgentního příjmu. Stavba heliportu bude dokončena v lednu příštího roku a investice ve výši 5,6 mil. korun budou hrazeny z vlastních zdrojů nemocnice.

Nemocnice Znojmo patří podle kategorizace Ministerstva zdravotnictví mezi zdravotnická zařízení provozující urgentní příjem II. typu. Toto zařazení s sebou přináší specifické požadavky na vybavení a infrastrukturu, mezi které patří i heliport schopný nepřetržitého provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Heliport je součástí klíčové infrastruktury, která umožňuje rychlý a efektivní transport pacientů v kritickém stavu. „Každá minuta může rozhodovat mezi životem a smrtí, proto je rychlý přístup k urgentní lékařské péči neocenitelný. Nový heliport bude splňovat všechny moderní bezpečnostní normy a bude vybaven potřebným značením pro denní i noční provoz, což výrazně zlepší jeho funkčnost,“ popisuje ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka.

Podobné projekty nejsou jednoduché ani levné. Zvláštní důraz je kladen na bezpečnostní prvky, které musí splňovat přísné normy a předpisy. Plocha heliportu bude tvořena železobetonovou deskou o rozměrech 12 x 12 metrů. Nový heliport bude vybaven nejmodernějšími světelnými a bezpečnostními technologiemi, které zajistí rychlý a bezpečný vzlet i přistání vrtulníků Letecké záchranné služby za různých podmínek jak ve dne, tak v noci.

Zajištěna je náhradní přistávací plocha

I přes probíhající práce nebude přerušena letecká záchranná služba. Během výstavby bude zajištěna náhradní přistávací plocha pro vrtulníky, aby byla neustále zajištěna urgentní lékařská péče. Náhradní plocha se nachází v lokalitě zahrady nedaleko od stávajícího heliportu, která byla pečlivě vybrána tak, aby splňovala všechny bezpečnostní a logistické požadavky. Tento krok zaručuje, že ani během stavby nebude ohrožena péče o pacienty, kteří potřebují rychlý transport.

Z důvodu stavebních prací bude pro pacienty a návštěvníky nemocnice omezen provoz zahrady. „Uvědomujeme si, že toto omezení může způsobit určité nepohodlí, a proto bychom chtěli poděkovat všem za jejich trpělivost a pochopení. Omezení je nezbytné pro zajištění bezpečnosti všech, kteří se v okolí stavby pohybují,“ zdůrazňuje Miroslav Kavka.

Znojmo, 14. června 2024

Nemocniční zázemí, které zahrnuje mimo jiné sociální zařízení, je klíčové pro zajištění pohodlí všech hospitalizovaných pacientů. Na znojemském Dětském oddělení proto proběhla významná rekonstrukce tohoto zařízení. Opraveny byly toalety, sprchy, koupelna a bylo také vybudováno samostatné sociální zařízení na jednom z pokojů. Práce na přestavbě byly zahájeny 17. května a nyní jsou úspěšně dokončeny.

Původní sociální zařízení již nevyhovovalo dnešním požadavkům na hygienu a komfort, což vedlo k rozhodnutí, že je třeba provést zásadní změny. Rekonstrukce zahrnovala kompletní obnovu toalet a sprch. Provedeny byly bourací práce, instalovány byly nové obklady, dlažba a sanitární vybavení (toalety, umyvadla, sprchy a vana), které splňuje všechny moderní normy a standardy. Jedním z klíčových prvků bylo také vybudování samostatného sociálního zařízení na jednom z pokojů, což umožňuje větší soukromí a komfort pro hospitalizované děti a jejich rodiny.

„Našim cílem je zlepšovat podmínky nejen pro pacienty, ale i pro návštěvníky a personál. Moderní, čisté a dobře vybavené sociální zařízení jsou nezbytnou součástí kvalitní nemocniční péče,“ komentuje Pavel Jajtner zástupce ředitele.

Během rekonstrukce byly hospitalizované děti dočasně umístěny na Gynekologicko-porodnické oddělení (330). Toto řešení zajistilo, že děti měly potřebné zázemí. Nyní se nejmenší pacienti vrátí zpět na své oddělení, které tak bude fungovat bez dalších omezení.

Rekonstrukce byla součástí oprav sociálních zařízení na osmi místech v nemocnici. Opravou již prošly veřejné toalety naproti urgentnímu příjmu, naproti vstupu do lékárny, naproti vstupu do polikliniky a naproti vstupu do infuzní terapie, dále naproti podatelně a na poliklinice u ambulancí urologie. Investice je hrazena z vlastních zdrojů nemocnice, a to ve výši 4,36 milionů korun.

 

Před rekonstrukcí:

Znojmo, 12. června 2024

Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Znojmo se i v letošním roce připojilo k oslavám Světového dne dárců krve, který každoročně připadá na 14. června. Tento svátek si připomínáme od roku 2005. Jedná se o den, kdy se v roce 1868 narodil objevitel krevních skupin lékař Karl Landsteiner.

Slavnostní odběry krve se ve Znojmě uskutečnily ve dnech 11. a 12. června. K odběrům se dostavilo víc než 120 dárců. Většina chodí darovat pravidelně, ale byli mezi nimi i 2 prvodárci a také jeden oslavenec. Dnes na své narozeniny totiž svůj 100. odběr absolvoval pan Juga Stanislav.

Jenom díky pravidelným dárcům můžeme pomáhat pacientům a zajistit dostatek transfuzí krve pro všechny, kteří to potřebují. Mezi oddělení s největší spotřebou krve ve znojemské nemocnici již standardně patří chirurgické obory. Krev je ale potřebná i pro pacienty podstupující onkologickou léčbu, maminky po porodu nebo pacienty s nemocí krvetvorby. Mnoho pacientů dostává krev opakovaně.  V Nemocnici Znojmo se lékaři například starají o pacientku, která prozatím celkem dostala 163 transfuzí.

Každý odběr krve je šancí někomu pomoci a zachránit život. „Krev je jednou z nejvzácnějších tekutin. Ve Znojmě máme skvělou základnu dárců krve a touto akcí jsme jim chtěli vzdát hold za to, že nám každý den pomáhají zachraňovat lidské životy. Věříme, že tato akce inspirovala také nové dárce a přispěla k širšímu povědomí o důležitosti darování krve,“ říká primář Hematologicko-transfuzního oddělení Pavel Jajtner.

Dárci byli uvítáni v příjemné a přátelské atmosféře. Oddělení si spolu s partnery akce pro dárce připravilo překvapení ve formě dárků, jako projev vděčnosti a respektu k jejich nezištnému činu. „Děkujeme všem našim dárcům za jejich ochotu a obětavost. Naše poděkování směřuje také k partnerům akce, kteří nás podpořili v našem úsilí a pomáhají nám jak v oceňování dárců, tak i šíření osvěty o dárcovství krve, “ děkuje prim. MUDr. Pavel Jajtner.

K odběrům se připojili také členové Hasičského záchranného systému Jihomoravského kraje, Zdravotnická záchranná služba JMK a Policie ČR.

Členové Integrovaného záchranného systému JMK se spojili a darovali krev 14. června. Hasiči, policisté a záchranáři darovali celkem 6300 mililitrů krve. „Mnoho z nich daruje pravidelně a moc nás těší, že díky této akci se někteří vrátili k darování po delší době. Současně jsme získali i nové prvodárce z řad hasičů a záchranářů,“ říká prim. MUDr. Jajtner.

Kdo a kdy může darovat krev?

Darovat krev může každý zdravý člověk od 18 do 65 let, který se neléčí s vážným onemocněním. Muži můžou darovat krev jednou za 3 měsíce a ženy jednou za 4 měsíce.  Odběrové dny jsou 2x v týdnů, v úterý a ve středu od 7 do 9 hodin.

Partneři akce:

Oblastní hospodářská komora Znojmo, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Průmyslová zdravotní pojišťovna ČR, Bylinky.cz

Znojmo, 12. června 2024

Nemocnice Znojmo reaguje na zvyšující se zájem o tzv. rodinné pokoje, které umožňují tatínkům zůstat s maminkou a novorozencem po celou dobu hospitalizace. Gynegologicko-porodnické oddělení přizpůsobilo jeden z nadstandardních pokojů k těmto účelům. Zvyšuje se tak komfort nejen pro maminku a miminko, ale také pro tatínka, který může být aktivně zapojen do prvních okamžiků jejich společného života.

Nový rodinný pokoj ve znojemské nemocnici představuje významný krok směrem k lepší péči a komfortu pro nastávající rodiče. Porod je nejen fyzicky ale i emocionálně velmi náročný. Přítomnost otce u porodu a následně v prvních dnech po narození dítěte může být nesmírně uklidňující a povzbuzující pro maminku. Vytváří to harmonické a podpůrné prostředí pro oba rodiče i novorozené dítě.

„V rámci Gynekologicko-porodnického oddělení se nám daří postupně prostředí a nabídku služeb pro nastávající rodiče posouvat kupředu. Našim cílem je zajistit zde rodinnější prostředí. V letošním roce byl na oddělení vyměněn pás oken, pracujeme zde s nejmodernějším vybavením, maminky mají k dispozici snídaně a svačinky formou bufetu, mohou využít tejpování, prohlídky porodních sálů a mnoho dalšího. Rodinný pokoj je dalším krokem ve zvyšování komfortu,“ shrnuje Radek Chvátal primář Gynekologicko-porodnického oddělení.

Stejně jako u běžných nadstandardních pokojů není možné rodinný pokoj zamluvit předem. Nastávající rodiče o pokoj mohou zažádat při příjmu do nemocnice. Otec je v tomto pokoji přijat jako doprovod a platí za noc poplatek 1 200 korun. Navíc, aby se i tatínek cítil komfortně a nemusel se starat o každodenní stravu, může využít možnost objednat si jídlo jako klasický pacient za 400 korun na den.

Znojmo, 31. května 2024

Ve čtvrtek 30. května se nemocniční zahrada proměnila v centrum plné smíchu, pohybu a radosti. Již třetí ročník akce „Rodinné odpoledne pro zdraví“ přilákal malé i velké, aby si společně připomněli, jak důležitý je zdravý životní styl, pohyb na čerstvém vzduchu a prevence nemocí.

„Máme nesmírnou radost, že i třetí ročník této akce přilákal stovky návštěvníků, kteří si spolu s námi užili příjemné odpoledne. Všudypřítomný smích dětí byl toho důkazem,“ říká ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Nemocnice Znojmo společně s partnery připravila opravdu bohatý program. Zájemci si mohli vyzkoušet řadu sportů, jako je korfbal, fotbal, hokej, minivolejbal, aerobic, gymnastiku a mnoho dalšího. Složky Integrovaného záchranného systému představily svoji činnost i techniku. Policie ČR navíc předvedla výcvik psovoda i ukázku drezury koně. Zájemci poznávali lidské tělo a přiučili se první pomoci při ošetření úrazu. Nechyběla také ukázka dravců, malování na obličej, skákací hrad, kolotoč a soutěže.

Celá akce měla charitativní podtext

Vybrané dobrovolné vstupné přispěje na nákup antidekubitních matrací pro Oddělení dlouhodobě nemocných. Tyto speciální matrace pomáhají předcházet proleženinám a výrazně zlepšují pohodlí a kvalitu života pacientů.  Velké díky patří všem, kteří přispěli, a pokud jste to nestihli, stále máte možnost podpořit tento ušlechtilý cíl. Přispět je totiž stále možné na bankovním účtu 123-1782840227/0100, VS 36513.

Naše poděkování směřuje také na partnery této akce, kteří pomohli nejen se zajištěním programu akce, ale také s drobnými dárky pro malé návštěvníky:

Family City, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, Česká unie sportu, 1. SC Znojmo – mládež, Korfbalový klub MS YMCA Znojmo, Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Záchranná zdravotnická služba JMK, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Hudební festival Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, KOFI-KOFI Znojmo, U Klokana, Znojemský městský pivovar, Káva O kus dál od pekla, Čerpárna Old Cock.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se na další ročník.

Znojmo, 24. května 2024

Ve středu 22. května se Kožní oddělení Nemocnice Znojmo zapojilo do celoevropské preventivní kampaně Evropský den melanomu. Z 51 vyšetřených pacientů, bylo 38 žen a 13 mužů, převažovali pacienti ve věkovém rozmezí 30 až 40 let. U 15 pacientů, tedy u 29 %, bylo doporučeno vyříznutí podezřelého znaménka. To je důkazem toho, že pravidelná kontrola a preventivní opatření jsou nesmírně důležitá. Letošním mottem bylo „Žijte a učte se – sledujte změny na své kůži; učte se žít – pečujte o zdraví svého těla i mysli“.

Cílem akce je upozornit na tuto problematiku širokou veřejnost a nabídnout bezplatné vyšetření znamének odborníky. „Maligní melanom je vysoce zhoubný kožní nádor, v tuto chvíli je šestým nejčastějším nádorem v České republice. Závažný je fakt, že incidence melanomu má trvale rostoucí trend, tedy dochází k nárůstu počtu nových případů,“ popisuje primářka Kožního oddělení Nemocnice Znojmo Veronika Slonková. V roce 2022 bylo v České republice diagnostikováno téměř 3 tisíce pacientů s invazivním melanomem a 800 pacientů v počátečním stádiu, přičemž každý šestý pacient na melanom zemřel. Avšak pokud nezměníme svoje chování na slunci a přístup k prevenci, bude podle predikcí v roce 2040 melanom nejčastějším nádorem na světě u mužů a druhým nejčastějším nádorem u žen.

Prevence je klíčovým nástrojem v přecházení vážným onemocněním

V případě rakoviny kůže, konkrétně melanomu, je včasná detekce nádorových změn znamének životně důležitá, může zachránit život.

Prevence však není jen o jednorázovém vyšetření. Je to celkový postoj k péči o vlastní zdraví. To zahrnuje ochranu pokožky před nadměrným slunečním zářením, používání opalovacích krémů s vysokým UV faktorem, nošení ochranného oděvu a klobouků. Velmi důležitá je prevence u dětí, které bychom měli chránit před spálením a u kterých by měla být aplikována fotoprotekce při všech venkovních činnostech.

„Lidé by měli pravidelně provádět kontrolu znamének. Pozornost musí věnovat rychlým změnám velikosti, tvaru a barvy znaménka, svědění, krvácení nebo vzniku nových útvarů. V takových případech je to jasný signál k okamžitému vyhledání lékařské pomoci,“ zdůrazňuje primářka Slonková.

Kromě melanomu existují i jiné zhoubné kožní nádory, tzv. nemelanomové kožní nádory – bazaliom a spinaliom, případně jejich předstupně, například aktinická keratóza. Ty se objeví v průměru už u každého třetího člověka po 65. roce věku. Proto je důležité věnovat pozornost jakémukoliv útvaru na kůži, který je nový a nezhojí se do tří měsíců.

Znojmo, 22. května 2024 – Znojemská nemocnice vypisuje nový termín na akreditovaný kurz sanitář/sanitářka. Uskuteční se od 16. září do 18. října letošního roku. Absolventi získají odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v tomto oboru a budou připraveni stát se hodnotnými členy ošetřovatelských týmů v kterémkoliv zdravotnickém zařízení. Přihlášky je možné zasílat do 11. září.

V průběhu 4 týdnů účastníci absolvují 100 hodin teorie a 80 hodin praxe. Získají znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní poskytování ošetřovatelské péče, jako je polohování pacientů, provedení hygienické péče, doprovod pacienta aj.

„V dubnu letošního roku jsme úspěšně dokončili druhý kurz, který naše nemocnice pořádala. Nejenže jsme měli dvakrát více absolventů než v loňském roce, ale také nám přišla již řada dotazů, kdy bude otevřen kurz nový. Neváhali jsme proto a vypsali hned nový podzimní termín. Lidí s ochotou pomáhat totiž nikdy nebude dostatek,“ říká ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Výuku zajistí zaměstnanci Nemocnice Znojmo s potřebnou kvalifikací v jednotlivých oborech, kteří respektují přesné osnovy dle akreditace. Ty doplňují svými dlouholetými bohatými zkušenostmi a moderními postupy z praxe v naší nemocnici, které vycházejí z nejmodernějších doporučení.

Bližší informace o kurzu naleznou zájemci na webu Nemocnice Znojmo www.nemzn.cz v sekci kariéra (přímý odkaz)

Sanitář

Sanitář je pomocný zdravotnický pracovník, který pod dozorem sestry vykonává nejrůznější pomocné a obslužné činnosti nutné k zajištění zdravotní péče. Jedná se např. o doprovod pacienta na vyšetření, pomoc při hygieně, výdej jídla na oddělení, pomoc při polohování pacienta a další.

Znojmo, 15. května 2024 – Nemocnice pokračuje s rekonstrukcí sociálního zařízení. Od pátku 17. května budou zahájeny práce na opravách toalet, sprch a vybudování samostatného sociálního zařízení na jednom pokoji na Dětském oddělení Nemocnice Znojmo, které nevyhovují dnešním požadavkům. Rekonstrukce s sebou přinese omezení na tomto oddělení pro návštěvníky i pacienty.

Práce budou probíhat po dobu přibližně 30 dnů. Po tuto dobu bude Dětské oddělení přesunuto na Gynekologicko-porodnické oddělení (330). Zde bude bohužel nutné omezit lůžkovou kapacitu. Z těchto důvodů byly ve spolupráci s jinými obory přesunuty plánované hospitalizace.

„Bude nutné přistoupit k redukci hospitalizace rodičů. Přednostně budou přijímány kojící maminky a rodiče hendikepovaných dětí. Ostatním doprovodům bude umožněn celodenní pobyt bez nároku na lůžko. Moc nás mrzí, že k tomuto omezení musíme přistoupit, ale úprava je zde opravdu nezbytná. Nabídneme tak pacientům i jejich doprovodu vyšší komfort. Děkujeme především rodičům za trpělivost,“ komentuje ředitel nemocnice Miroslav Kavka. Po celou dobu rekonstrukce bude respektováno právo všech dětí na přítomnost svých rodičů.

Rekonstrukce je součástí oprav sociálních zařízení na osmi místech v nemocnici. Opravou již prošly veřejné toalety naproti urgentnímu příjmu, naproti vstupu do lékárny, naproti vstupu do polikliniky a naproti vstupu do infuzní terapie, dále naproti podatelně a na poliklinice u ambulancí urologie. Investice je hrazena z vlastních zdrojů nemocnice, a to ve výši 4,36 milionů Kč.

Znojmo, 15. května 2024 – Evropský den melanomu je tradiční celoevropská edukativní kampaň podporující prevenci kožních nádorů. Nemocnice Znojmo se k této preventivní akci připojí 22. května 2024 od 8 do 14 hodin. Znojemské Kožní oddělení nabídne v tento den objednaným pacientům bezplatné preventivní vyšetření mateřských znamének.

Preventivní vyšetření je určeno široké veřejnosti. Spočívá v bezbolestné kontrole mateřských znamének a jiných kožních útvarů pomocí ručního dermatoskopu, který umožní prohlédnout znaménka či kožní skvrny pod velkým zvětšením. V případě nálezu podezřelého kožního útvaru bude zájemcům ihned navrženo další řešení léčby. Vyšetření zajistí tři lékařky: doc. MUDr. Veronika Slonková, MUDr. Jaroslava Eisenbruková a MUDr. Zuzana Cerovská.

„Akcí chceme podpořit důležitý význam prevence v boji s melanomem, který patří k nejzhoubnějším a nejagresivnějším nádorovým onemocněním. Počet pacientů s touto diagnózou bohužel stále narůstá, přitom faktor času zde hraje významnou roli. V případě včasného záchytu a zahájení léčby má pacient v dnešní době opravdu velkou šanci na vyléčení,“ sděluje primářka kožního oddělení doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Zájemci se mohou objednat již nyní na webové stránce www.denmelanomu.cz, kde si vyberou nejbližší dermatologické pracoviště, lékaře, čas vyšetření a výplní základní údaje o sobě.

„Včasná diagnostika a léčba rakoviny kůže má pro pacienty mnohem lepší prognózu. Proto je tak nesmírně důležitá osvěta, do které se každoročně zapojujeme. Nicméně zkontrolovat znaménka nebo řešit kožní problém mohou pacienti kdykoliv v průběhu roku. Doporučuje se pravidelné provádění samovyšetření kůže a kontroly u dermatologa“, říká ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka.

Melanom

Nejnebezpečnější druh rakoviny kůže. Hlavním rizikovým faktorem je zvýšené vystavení kůže UV záření při opalování a spálení kůže. Děti do 3 let by neměly být vystavovány slunci vůbec. U znamének je nutné hlídat ta, která jsou větší než 5 mm, jsou vystouplá nad úroveň kůže nebo pokud změní barvu. Nejčastěji se jedná o ztmavnutí, zčervenání či nepravidelné okraje. V roce 2022 se v České republice diagnostikovalo 2818 pacientů s invazivním melanomem a 800 v počátečním stadiu. Každý šestý pacient na melanom zemřel. V tuto chvíli je melanom šestým nejčastějším nádorem v ČR. Avšak pokud nezměníme svoje chování na slunci a přístup k prevenci, bude podle predikcí v roce 2040 melanom nejčastějším nádorem na světě u mužů a druhým nejčastějším nádorem u žen.

Znojmo, 9. května 2024

Nemocnice Znojmo pořádá ve čtvrtek 30. května již třetí ročník Rodinného zábavného odpoledne pro zdraví plné smíchu, pohybu a poznání. Akce se uskuteční v nemocniční zahradě od 15:00 do 18:00 hodin. Celou akcí bude provázet Kejklíř Jonáš a hudební doprovod Ryan.

„Touto akcí chceme dětem, ale i dospělým připomenout, jak důležitý je pohyb na čerstvém vzduchu a také zábavnou formou upozornit na důležitost prevence, ochrany zdraví či poskytování první pomoci. Přijďte a prožijte s námi příjemné odpoledne. S partnery akce jsme si pro vás připravili opravdu bohatý program. Těšíme se na setkání,“ zve ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka.

Na nemocniční zahradě si budou moci malí i velcí vyzkoušet korfbal pod taktovkou Korfbalového klubu MS YMCA Znojmo, fotbal, hokej, minivolejbal, aerobic, gymnastiku a mnoho dalšího pod záštitou České unie sportu Znojmo. Složky Integrovaného záchranného systému představí svoji činnost i techniku. Policie ČR si navíc pro návštěvníky připravila ukázku výcviku psovoda od 16:00 hodin a ukázku drezury koně od 16:30 hodin.

Studenti Střední zdravotnické a vyšší odborné školy zdravotnické ve Znojmě zasvětí do poznávání lidského těla a poskytnutí první pomoci při ošetření úrazu. Na programu se samozřejmě podílí také zdravotníci nemocnice, kteří předvedou správnou hygienu rukou.

Zajímavý výklad a ukázku dravců si připraví sokolník od 16:00 do 17:00 hodin. Pro děti zábavu zajistí mimo jiné i Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Hudební festival Znojmo. Děti se mohou těšit také na kejklířské vystoupení, malování na obličej, skákací hrad, kolotoč a soutěže.

Na akci bude možné zakoupit si jídlo a pití. Občerstvení si pro vás připravil Znojemský městský pivovar, KOFI-KOFI Znojmo, Káva O kus dál od pekla, hospoda U Klokana, Čerpárna Old Cock a chybět nebude ani cukrová vata.

Celá akce bude mít charitativní podtext.

„Vstup na akci bude v letošním roce dobrovolný. Návštěvníci budou moci jakoukoliv částkou podpořit nákup antidekubitních matrací na Oddělení dlouhodobě nemocných pro naše nejzranitelnější pacienty, kterým chceme nabídnout při pobytu v nemocnici co největší komfort. Děkujeme všem, co se do sbírky zapojí,“ říká Miroslav Kavka. Pomoci budou moci i ti, kteří se akce nemohou osobně zúčastnit. Přispět je totiž možné již nyní na bankovním účtu 123-1782840227/0100, VS 36513.

Děkujeme sponzoru akce Excalibur City a všem partnerům akce, kteří nám s organizací akce pomáhají. Těšíme se na setkání.