Znojmo, 14.9.2023

V rámci XV. ročníku celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace byla Nemocnice Znojmo vyhlášena vítězem projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice roku 2023, kterou již po jedenácté vyhlašovala Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví. 

Letos již po jedenácté vyhlásila Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví vítěze projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice. „Plaketu Kvalitní a bezpečné nemocnice získávají ty nemocnice, které byly v uplynulém roce akreditovány a současně byly auditory vyhodnoceny jako kvalitní a bezpečné zdravotnické zařízení, a to za nadstandardní a vysoce kvalitní přístup k řízení kvality a bezpečí, pacientům a zaměstnancům. Významným kritériem je také dosažený pokrok v oblasti kvality poskytované zdravotní a ošetřovatelské péče. Hlavním smyslem ankety je ocenit odpovědné pracovníky, kteří se podílejí na řízení kvality a bezpečí poskytované péče i zaměstnance, kteří nastavená pravidla dodržují,“ uvedla Renata Podstatová, jednatelka a konzultantka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Systém řízení kvality je složitý, ještě složitější je tento systém neustále udržovat, zlepšovat a reagovat na nová legislativní opatření, která ukládají nemocnicím řadu nových povinností, které jsou náročné nejen na jejich zavedení do praxe, ale také na personál samotný. „Na udržování procesu kvality se podílí tým pracovníků, nicméně do něho jsou zapojeni všichni zaměstnanci nemocnice, kterým toto ocenění patří a já jim za to děkuji,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo při převzetí plakety společně s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Janou Vackovou na XV. ročníku celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace.

Nemocnice Znojmo byla poprvé podrobena auditu v roce 2016. Následně v roce 2019 a v roce 2022 akreditaci obhájila. Udělení certifikátu potvrzuje, že nemocnice splňuje všechna požadovaná kritéria ve čtyřech klíčových okruzích, tedy ve vlastním řízení kvality, dále v péči o pacienty, řízení personálních otázek a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance. Akreditace hodnotí především odbornou péči, ale současně posuzuje i technické zabezpečení a celkové zázemí nemocnice. Získání certifikace není pouze administrativním úkonem. Je potvrzením, že je při poskytování péče postupováno dle správné léčebné praxe (lege artis).

Foto: ocenění převzala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jana Vacková a ředitel NZ Martin Pavlík

Foto zprava: Martin Pavlík – ředitel NZ, Jana Vacková – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a Zuzana Lacková – manažer kvality NZ

Foto: plaketa Kvalitní a bezpečná nemocnice 2023

 

Znojmo, 29.8.2023

V loňském květnu na základě výběrového řízení nastoupil do funkce primáře Ortopedicko-traumatologického oddělení Martin Komzák. Zeptali jsem se ho, s čím do výběrového řízení šel a jak se oddělení nyní daří.

S jakými cíli jste se do výběrového řízení hlásil?
Hlavním cílem bylo stabilizovat kolektiv pracovníků Ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice. Na základě toho pak nabízet pacientům kvalitní péče v oboru ortopedie a traumatologie.

Můžete říct, co zatím nebylo z jakéhokoliv důvodu možné realizovat nebo je v řešení?
Kolektiv lékařů se podařil doplnit a stabilizovat, rád bych měl tento trend i u středního zdravotnického personálu. Bez sestřiček a sanitářů nemůžeme plně pracovat. Ale toto je problém prakticky v celém tuzemsku.

Ve svém týmu máte nyní také lékařky. Není povolání ortopeda či traumatologa doménou mužů?
Lékařky jsou velmi šikovné. I když je ortopedie fyzicky náročný obor, vedou si velice dobře. Lékařkám se snažíme práci diverzifikovat tak, aby byla pro ně fyzicky přijatelná. Věnují se tedy operativě menších kloubů ruky a nohy, dětské ortopedii a traumatologie apod.

Podařilo se za poslední rok na oddělení zavést nějaké nové metody nebo využívat nové materiály?
Ortopedie je rychle vyvíjející se obor, nové metody a materiály jsou nutností. Populace na jednu stranu stárne, přibývá pacientů s osteoporózou. Na druhou stranu aktivita populace je výrazně vyšší, sport je agresivní, a to se odráží v nutnosti operačních řešení i u mladých pacientů. Do portfolia jsme nově zařadili speciální endoprotézy kolena a kyčle pro mladé pacienty, náhrady malých kloubů ruky a nohy, zápěstí. Dalším trendem je miniinvazivní operativa. Zde jsme zahájili provoz tzv. nanoskopie, vyšetření a ošetření kloubů miniaturní kamerou a nástroji. V plánu máme také zahájení ortobiologické léčby. Tedy léčby preparáty tělu vlastních. Jedná se o využití plazmy, kyseliny hyaluronové a dalších prostředků ke zlepšení hojení vazů, menisků, šlach.

Oblíbené téma – operativa. Jak je na tom ortopedie s čekacímu lhůtami?
Ano, postupně se tuto ztrátu dohnat daří. V nedávné době jsme měli čekací lhůtu na totální výměnu kolen a kyčlí kolem 52 týdnů. Přitom v okolních zdravotnických zařízeních jsou termíny kolem 3 let. Pacienti z jiných okresů si informace zjistí a nyní se k nám objednávají. Těší nás zájem o naše pracoviště, nicméně nyní jsme na přibližně 60 týdnech čekaní.

Zájem byl na rozvinutí, resp. navýšení počtu artroskopií a nanoskopií. Jak se daří zde zařazovat tyto výkony do operativy?
Zefektivnili jsme předoperační přípravu a pobyt pacientů v nemocnici při těchto výkonech. Čekací doba je stále ale poměrně dlouhá, proto ve spolupráci s vedením nemocnice nyní připravujeme koncept dalších kroků pro zkrácení čekací doby na artroskopie kloubů.

Nemocnice je tkáňovou bankou a v červnu jste poprvé použili první implantát. Použili jste již další?
Tkáňová banka není běžným zařízení a jsme nesmírně rádi, že tuto možnost naše nemocnice má a že k jejímu zřízení přistoupila. Kostní štěpy jsou pravidelnou součástí našich operací. Od června máme použitých 7 kostních štěpů z naší banky. Nejedná se pouze o úrazové stavy a operace, ale štěpy jsou využívány také pro plánované ortopedické výkony na páteřích, korekce nohou apod.

Jsou prázdniny, vymyká se tento čas na Vašem oddělení jinému období?
Znojemsko je lokalita prázdninových návštěvníků. Vždy provoz omezujeme v oboru ortopedie, tj. plánovaných výkonů, protože našim denním chlebem se stávají úrazy na kolech, bruslích, koloběžkách. Zde často hraje svou roli alkohol. Nejsou ani výjimečné úrazy dětí na trampolínách či pádech z výšky. Na podzim nás čekají pacienti po pádech ze stromů při sklizni ovoce, v zimě zase pády na náledí a lyžaři. Každé roční období je pro traumatology a ortopedy něčím specifické.

Nedávno jste habilitoval v oboru kinantrolopologie, co to přesně je za obor, čím se zabývá?
Obor kinantropologie se zabývá analýzou pohybu lidského těla, propojení kloubů se svaly, vazy a další tkání. Studuje biomechaniku pohybu v návaznosti na různé patologické jevy. Pro mne jako ortopeda a tělovýchovného lékaře je tento obor zastřešující a spojující všechny mé myšlenky, což mi dává možnost dalšího odborného a vědeckého postupu.

Co bylo výsledkem studie habilitační práce na téma Biomechanika kolenního kloubu po náhradě předního zkříženého vazu moderními technikami u sportovců?
Cílem studie bylo určit ideální typ operačního řešení poranění předního zkříženého vazu kolenního kloubu u sportovců. Pouze 54 % sportovců se dostává na původní aktivitu po tomto zranění. Jsem přesvědčen, že celý výzkum přinesl poznatky ke zvýšení tohoto čísla, i když stále máme na čem pracovat.

Nyní jste byl jako lékař v Číně. Co to bylo za akci?
V Číně probíhaly celosvětové Univerzitní letní hry, tj. Olympiáda vysokoškoláků. Celá akce měla proběhnout již v roce 2021, ale díky epidemiologickým opatřením byla přeložena na letošní rok. Zajišťoval jsem zdravotní dozor především týmu basketbalistů České republiky, ale s dalšími dvěma kolegy jsme měli na starost celou českou výpravu o 150 členech. Práce bylo poměrně po celou dobu hodně, a to v terénních podmínkách, ale myslím, že nikdo z výpravy na tuto cestu nezapomene především díky historickému úspěchu basketbalistů!!!

Jakého úspěchu naši basketbalisté dosáhli?
Kluci poprvé v historii her ovládli turnaj a zvítězili nad Brazílií 69:67. Je to první zlatá medaile z týmového sportu z univerziády pro 30 letech. Takže úspěch a zážitky neuvěřitelné!

Jak jste se k činnosti „reprezentačního lékaře“ dostal?
V oboru tělovýchovného lékaře se pohybuji již několik let, čtyři roky jsem byl členem Výboru České společnosti tělovýchovného lékařství pro ortopedii a traumatologii, s různými kluby a asociacemi spolupracuji dále. Nabídka přišla od pana profesora Matoulka z naší společnosti a následně od Jirky Welsche z Basketbalové federace. Oběma musím poděkovat za tuto možnost a za neuvěřitelný zážitek na turnaji.

Provozujete sám nějaký sport?
V rámci možností se věnuji běhu a cyklistice. Kontaktní sporty již vzhledem k velké pravděpodobnosti zranění raději neprovozuji :-).

 

doc. MUDr. Martin Komzák, Ph.D.
– Narodil se 24.7.1984
– Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně – obor všeobecné lékařství.
– Má atestaci z ortopedie a traumatologie pohybového aparátu a atestaci z tělovýchovného lékařství, akademický titul Ph.D. získal v oboru chirurgie.
– Letos habilitoval a stal se docentem v oboru kinantropologie.
– V Nemocnici Znojmo pracoval od roku 2009-2020 a znovu se do ní vrátil v roce 2022.
– Je členem řady odborných společnosti, klubovým lékařem 1. SC Znojmo FK
– Je ženatý, má pět dětí.

 

Foto: Martin Komzák na oddělení a na operačním sále

Foto: zlatý basketbalový tým na celosvětových Univerzitních letních hrách v Číně (zleva Martin Komzák)

Znojmo, 28.8.2023

Nemocnice Znojmo pořádá další Zahradní slavnost pro zaměstnance nemocnice, jejich rodinné příslušníky, ale také pro širokou veřejnost u příležitosti jejího 50. výročí od zprovoznění Nové nemocnice. 

Protože za každým mrakem se skrývá Slunce, kdy jinde nechat tuto hvězdu zazářit než u příležitosti vstupu do nového půlstoletí fungování Nemocnice Znojmo v tzv. „Nové nemocnici“. Díky Hvězdárně a planetáriu Brno necháme na zahradě nafouknout desetimetrovou Heliosféru, tedy Slunce. Máte tak jedinečnou možnost se ve Znojmě dotknout Slunce.

S VIDA! science centrum Brno se můžete stát na chvíli vědcem a nahlédnout do tajů vědy. Na dalším programu se podílí Policie ČR, jejichž jízdní oddíl předvede činnost policejních koňů, které běžně v nemocnici neuvidíte. Po loňské ukázce činnosti psovodů bude ukázka jistě pro návštěvníky zážitkem. Navíc budete mít možnost nahlédnout tam, kam se podívat normálně nechcete – třeba do policejního auta či na výzbroj policistů. Hasiči naučí děti vodou „uhasit hořící domečky“ a předvedou hašení hořícího oleje a těžkou techniku. Je důležité vědět a hlavně na vlastní oči vidět, co nesprávné hašení může způsobit. Záchranáři ZZS JMK představí velkou sanitku, ukážou základy resuscitace jak dětí, tak dospělých.

Součástí programu je kromě zábavy, také celá řada preventivních a informačních zastavení pro vaše zdraví ať již edukační či zábavnou formou, kterou připravili naši zdravotníci. Bude možné si nechat orientačně zjistit krevní skupinu, pro nastávající a kojící maminky představí naše porodní asistentky a laktační poradkyně na ukázku různé pomůcky, nejen pro co nejpřirozenější porod a bezproblémové kojení nebo ukázky vázání rebozo šátků, tejpování těhotných. Zodpoví dotazy nejen k porodu samotnému, ale také k prostředí naší porodnice. V rámci zdravého životního stylu sestřičky z interních oddělení změří tlak, nutriční terapeutky poradí jak se správně stravovat, odvážné zváží a změří tuk v těle. Fyzioterapeut vysvětlí úskalí nevhodného obutí a vlivu na lidské tělo. Lákadlem pro děti a nejen je by mohlo být zastavení „Staň se na chvíli chirurgem“, kde si ihned potom co si správně vydezinfikují ruce, vyzkouší na trenažéru laparoskopických operací jak těžké je naplnit krabičku sirkami. Součástí akce bude také vyšetření kůže v rámci prevence melanomu (rakovina kůže). O to se postarají kolegové a naše lékařka v rámci projektu „Nebýt na to sama“. Součástí bude také typizace kůže, která je prováděna onkokosmetické poradně Masarykova onkologického ústavu. Pokud si chcete vyzkoušet, jaké to je být senior nebo těžce nemocný a mít problém s pohybem, potom si budete moci vyzkoušet gerontooblek, který pro návštěvníky přestaví Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo. Vyzkoušíte si, jaké to je během několika minut zestárnout o několik desítek let – nohy ztěžknou, záda se ohnou, v rukou se ztratí cit, rozostří se zrak a budete hůře slyšet. Díky této zkušenosti se můžete lépe vcítit do pocitů a potřeb starých, nemocných lidí a osob s fyzickým postižením.

Součástí celého programu bude také vernisáž výstavy „Nebýt na to sama“, která je od 1. srpna vystavena v nemocnici.  Cílem projektu je dávat šanci onkologicky nemocným ženám, aktuálně i mužům, na AKTIVNÍ způsob života během léčby, ale také při návratu do běžného života. Třináct tváří a třináct lidských osudů žen v čele s Aničkou Julií Slováčkovou, to jsou tváře vystavovaných fotografií. Hrdinkami výstavy je třináct žen z celé České republiky, do jejichž života zasáhlo onkologické onemocnění a my pět z nich na vernisáži přivítáme. Přijďte je podpořit v jejich neutuchajícím boji a snaze aktivně žít.

Malé návštěvníky, a určitě nejen je, zabaví tradiční stánek Všeobecné zdravotní pojišťovny či Jihomoravského muzea ve Znojmě. Nebude chybět ani malování na obličej. Program chystá také spolek Cyklo klub Znojmo. Chybět nebude oblíbená ukázka dravých ptáků pana Miroše.

Oslava bez muziky by nebyla oslava, proto k poslechu i tanci bude celé odpoledne zpříjemňovat kapela Cauliflower Band. Odpolednem bude provázet Kejklíř Jonáš.

O občerstvení se postará Znojemské pivo, Okusdál Odpekla, občerstvení U klokana, KOFI-KOFI Znojmo, Cech vinařů Vrbovec, Zmrzno a nebude chybět cukrová vata. Tradičně nesmí chybět něco voňavého, čerstvého a s láskou upečeného od našich kuchařek.

Drobné dárkové zboží vám nabídnou Chráněné dílny a Oblastní charita Znojmo, jejichž výrobky už z našich akcí znáte a my se je takto snažíme podpořit.

Vstupné na akci je zdarma, v případě nepříznivého počasí se akce nebude konat. Změna programu vyhrazena.

Akce se koná za finanční podpory JMK se záštitou hejtmana Jana Grolicha.

Za podporu děkujeme všem, kteří se na programu podílí bez nároku na finanční prostředky, stejně tak díky sponzorům.

Fotografie z minulých ročníků:
 
 

14.srpen 2023

Centrum pro léčbu endometriózy znojemské nemocnice bylo na základě výsledků auditu evropské certifikační společnosti zařazeno mezi vědecká centra, což potvrzuje, že pacientkám s endometriózou je poskytována péče na nejvyšší evropské úrovni. Takto akreditovaná centra jsou v ČR pouze v Brně, Ostravě, Praze a nyní ve Znojmě. Jedná se o nejvyšší možný stupeň evropského hodnocení.

V červnu se uskutečnil audit Centra pro léčbu endometriózy Gynekologicko-porodnického oddělení znojemské nemocnice. Na základě výsledků auditu dle kritérií Scientific Endometriosis Foundation a European Endometriosis League, bylo vyhodnoceno, že centrum splňuje všechny přísná kritéria proto, aby bylo v evropském systému center zařazeno a povýšeno na nejvyšší stupeň, a to na Vědecké centrum (Endometriosis Centre of Excellence). V ČR je vědecké centrum pro léčbu endometriózy v Brně, Ostravě a Praze. Nemocnice Znojmo je tak dalším vědeckým centrem v zemi.  Do prvního stupně bylo centrum znojemské nemocnice zařazeno díky splnění přísných kritérií, které se týkají např. léčebných protokolů, počtu operačních výkonů, vč. publikační činnosti a výuky. Nemocnice Znojmo je tak jedinou krajskou nemocnicí, tedy zdravotnickým zařízením mimo správu Ministerstva zdravotnictví, která je tímto vědeckým centrem.

Cílem léčby endometriózy je nastavení cesty pro ženy bez bolesti a k dítěti. Endometrióza je chronický zánět a každé tělo se s ním vyrovnává jinak. Pacientky jsou tedy pravidelně sledovány. „Naše centrum zajišťuje komplexní péči o pacientky s endometriózou. Jde o superkonsiliární pracoviště, které centralizuje pacientky z celé ČR, ale i ze zahraničí. U pacientek s problémem sterility je návaznost na centrum asistované reprodukce. Spolupráce je zajištěna také při léčbě bolesti s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením. Na operativě pacientek s endometriózou spolupracuje celý multidisciplinární tým různých odborností. Jsou to erudovaní gynekologové, chirurgové, urologové a patologové,“ uvedl Radek Chvátal, vedoucí centra a primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Znojmo. Primář Chvátal stál u založení lékařské Sekce pro léčbu endometriózy Český gynekologicko-porodnické společnosti. Rovněž se aktivně podílel nejen na auditu zmiňovaných center v ČR, ale především na vzdělávání a výuce lékařů těchto center.

Auditory bylo velmi kladně hodnoceno špičkové vybavení nemocnice přístrojovou technikou, která byla v posledním roce pořízena, jako např. laparoskopická věž s 4K zobrazením, která slouží k vizualizaci operačního pole uvnitř těla během endoskopicky prováděných diagnostických a chirurgických zákroků. Díky novým přístrojům je operativa endometriózy pro pacientky šetrnější a pro operatéry přesnější a snazší. „Jsem opravdu pyšný na to, že se kolegům povedlo uspět v tak přísném hodnocení, za kterým je dlouholetá práce, která spočívala nejen v počtu odoperovaných pacientek nebo v pořádání workshopů pro ostatní lékaře, kteří k nám dojíždí z celé republiky, ale také ve vydání odborné publikace, která je základní a ojedinělou učebnicí pro léčbu endometriózy,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Společnost EuroEndoCet sdružuje centra v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Maďarsku a České republice. Společnost je aktuálně jedinou společností garantující léčbu pacientek s endometriózou v Evropě.

 

Foto: certifikát Centra pro léčbu endometriózy

Foto: operace endometriózy

Foto: jedna z pacientek znojemského centra s vytouženou dcerou, více zde: https://webext1.nemzn.cz/misto-diagnozy-endometriozy-ji-posilali-k-psychiatrovi/

Foto: děti pacientky po operaci endometriózy Jakub a letošní dvojčátka Adam a Daniel

Znojmo, 10. srpna 2023

Nadace Křižovatka předala pět monitorů dechu v celkové hodnotě 12.500 korun na Dětské oddělení znojemské nemocnice. Srdečné a vřelé poděkování patří společnosti Sklářské stroje Znojmo, která financovala čtyři přístroje a také anonymnímu dárci, z jehož příspěvku byl pořízen pátý monitor.

Během prvního roku života dítěte může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy.

„Naší hlavní činností je zprostředkování předání monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v 70 nemocnicích v celé ČR,“ popsala ředitelka nadace Štěpánka Pokorníková při předání pěti kusů nových monitorů ve znojemské nemocnici. Na financování čtyř monitorů se podílely Sklářské stroje Znojmo. Předání se účastnil jednatel Ing. Milan Večeřa. Pátý monitor byl financován z prostředků anonymního dárce.

Monitor dechu se skládá se ze dvou částí. Snímací deska se uloží pod matraci a reaguje na pohyby dítěte při dýchání. Při zaznamenání zpomalení, nepravidelnosti, zástavy či apnoické pauzy spustí zvukový a světelný signál, takže zdravotníci hned reagují. Hlášení alarmu je na dětském oddělení většinou planým poplachem. Velmi často se stává, že maminka vytáhne miminko z postýlky na kojení nebo k pochování a zapomene alarm vypnout. Monitory dechu dávají určitý pocit bezpečí nejen maminkách, ale také personálu.

Životnost a možnost použití monitorů dechu ve zdravotnickém zařízení jsou přibližně dva roky. „Nadace Křižovatka s naší nemocnicí spolupracuje již desátým rokem, kdy nám v pravidelných dvouletých intervalech pomáhá obnovovat monitory dechu, které hlídají na Dětském oddělení novorozené děti,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

„Velmi si vážím, že Nadace Křižovatka se aktivně věnuje šíření povědomí u laické veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí kojence a o možnosti ochrany právě těch nejmenších. Díky Nadaci Křižovatka můžeme zajistit maminkám po porodu okamžitou výpůjčku přístroje domů,“ uzavřel Petr Bloudíček, primáře Dětského oddělení.

Read more

Znojmo, 18.7.2023

V následujících čtrnácti dnech dojde v Nemocnici Znojmo k největší obměně lůžkového fondu v její historii. Současně bude dodáno a vyměněno 206 kusů pacientských lůžek, které nahradí některá i padesát let stará. Koncem roku 2022 byly dodány čtyři nová porodnická lůžka a koncem června třicet lůžek pro intenzivní péči a resuscitaci. Vše z dotačního projektu REACT-EU.

Koncem roku 2021 znojemská nemocnice uspěla se svojí žádosti o dotační projekt REACT-EU. Díky tomuto získala bezmála 150 miliónů korun na přístrojové vybavení vč. nových lůžek. Koncem měsíce června bylo dodáno 22 ks lůžek pro intenzivní péči a 8 lůžek pro resuscitaci. K největší obměně a to celkem 206 kusů pacientských lůžek dojde v následujících čtrnácti dnech. V úterý 18. července od výrobce dojde první čtyřicet pacientských lůžek, které budou měněny na lůžkových odděleních. Celá výměna je velmi logisticky náročná, protože probíhá za plného provozu a je rozdělena do čtyř dnů.

„Z tohoto důvodu prosíme naše pacienty a jejich návštěvy o shovívavost, protože ve dny, kdy bude výměna lůžek probíhat mohou být na lůžkových oddělení rušeni zvýšeným hlukem. Nicméně výměnu lůžek ocení právě  hospitalizovaní pacienti, protože stávající lůžka jsou za hranicí životnosti, jsou mechanická a mnohdy neopravitelná,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Součástí nových lůžek jsou také antidekubitní matrace, postranice, hrazda, madlo, infuzní stojan a  noční stolky s jídelní deskou. Celá dodávka lůžek, a to jak pro intenzivní péči, resuscitaci, pacientských a porodnických, které byly dodány koncem loňském roku, je v hodnotě více jak 25 miliónů korun. „Snažíme se vybavení nemocnice průběžně modernizovat a zajistit adekvátní prostředí pro naše pacienty, proto navíc doplníme starší lůžka novými stolky a novým antidekubitními matracemi z vlastních zdrojů v celkové hodnotě téměř dva miliony korun. Velké množství stolků v nemocnici je starší jak padesát let. Z vlastních zdrojů nemocnice uvolní na nákup 125 stolků a téměř 150 matrací dva milióny korun,“ doplnil Pavlík.  Část lůžek, která jsou novější budou dále využita v nemocnici, lůžka nejstarší budou vyloučena z užívání.

Průměrné stáří lůžek v nemocnici ke konci roku 2022 bylo 22,5 roku, přičemž těch z roku 1973 bylo celkem 166 lůžek. Po obměně lůžek budou nejstarší lůžka v nemocnici z roku 2007.

Projekt MODERNIZACE PRACOVIŠŤ NEMOCNICE ZNOJMO V NÁVAZNOSTI NA URGENTNÍ PŘÍJEM byl spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Cílem projektu je pořízení 266 lůžek, 153 přístrojů a 148 zdravotnických pomůcek a sad instrumentárií. To povede k modernizaci a obnově přístrojového vybavení Nemocnice Znojmo.

       

Foto: původní lůžka Gynekologicko-porodnické oddělení

            

Foto: nová lůžka v porodnici

   

Foto: nová lůžka na Interním oddělení

Foto: nová resuscitační lůžka na ARO a lůžka pro intenzivní péči na chirurgické a interní JIP

14.7.2023

Podpisem smlouvy v rakouském Gmündu přistoupila Nemocnice Znojmo jako jeden z partnerů k projektu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027. Nemocnice se bude podílet na vybudování přeshraničního vzdělávacího centra v oblasti endometriózy, rozvoji přeshraniční paliativní péče a přeshraniční spolupráci nemocnic v intervenční kardiologii.

V minulých dnech byla podepsána smlouva na spolupráci v programu Interreg – Rakousko – Česko –  2021-2027. Na spolupráci se bude společně s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina podílet Nemocnice Znojmo. Smlouvu v rakouském Gmündu podepsal ředitel Martin Pavlík, který se účastnil pracovního setkání v rámci výměny zkušeností za účasti delegace senátorů České republiky společně s Radkem Chvátalem, primářem Gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucího centra pro léčbu endometriózy Nemocnice Znojmo. „To, že vedle krajů byla do projektu Interreg rakouských kolegů přibrána také naše nemocnice považuji za velký úspěch v oblasti přeshraniční spolupráce, kterou s Dolnorakouskou zemskou zdravotní agenturou v posledních letech intenzivně rozvíjíme a je velmi kladně hodnocena,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel znojemské nemocnice.

Hlavní odpovědnost za nový projekt ponese Dolnorakouská zemská zdravotní agentura (dále Iniciativa Healthacross). Projekt je zaměřen na vybudování sítě přeshraniční zdravotní péče a spolupráci v různých oblastech, jako jsou paliativní péče, kardiologie a také přeshraniční vzdělávání a školení. Doba trvání projektu: 01.10.2023 – 30.09.2026

Program Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 byl Evropskou komisí schválen dne 16. 6. 2022. Navazuje na program Interreg V-A Rakousko – Česká republika pro období 2014-2020 a pokračuje v podpoře projektů přeshraniční spolupráce. Díky přeshraniční kooperaci v rámci projektu INTERREG se ve spolupráci s Nemocnicí Znojmo podařilo etablovat Zemskou kliniku Melk jako centrum pro léčbu endometriózy. Centrum pro léčbu endometriózy Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Znojmo drží statut prvního klinického pracoviště ve východní Evropě mimo německy mluvící země a převážně německy mluvící regiony Itálie a Švýcarska, které obdrželo certifikát centra pro komplexní léčbu endometriózy. Hlavní odpovědnost za vybudování přeshraničního vzdělávacího centra ponese Iniciativa Healthacross. Na spolupráci se bude podílet Nemocnice Znojmo, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Strategickým partnerem je Jihočeský kraj. Koncepce vzdělávacího centra je založena na  prověření možností spolupráce mezi Zemskou klinikou Melk a Nemocnicí Znojmo na vypracování vzdělávacích kurikulí, školní aplikace na webové bázi a uznávání bodů vzdělávání Dolnorakouské lékařské komory vč. živých přenosů přímo z operačních sálů.

Hlavní odpovědnost za pracovní balíček Přeshraniční paliativní péče ponese Kraj Vysočina, na spolupráci se budou podílet všichni ostatní partneři. „S ohledem na zřízení v loňském roce Paliativního týmu a zavedení paliativní péče do praxe v naší nemocnici můžeme výměnou zkušeností přispět ke vzdělávání v oblasti paliativní medicíny a péče,“ uvedl Martin Pavlík. Dalším pracovním balíčkem je  Přeshraniční spolupráce nemocnic – Invazivní kardiologie, kde hlavní odpovědnost ponese Nemocnice Znojmo. Na spolupráci se bude podílet ostatní partneři. Hlavním úkolem u této spolupráce bude na úvod zmapování poskytování péče v přilehlých regionech a její následná optimalizace. Invazivní kardiologie zahrnuje všechna vyšetření a léčebná opatření prováděná v katetrizační laboratoři. „Naším cílem je v rámci přeshraniční spolupráce vybudování centra invazivní kardiologie v Nemocnici Znojmo, protože se nejbližší centrum invazivní kardiologie nachází v 60 minut vzdálené nemocnici v Brně,“ uzavřel Martin Pavlík. V tématu „Invazivní kardiologie“ hraje stěžejní roli faktor času.

 

10.07.2023

V pondělí 3. července resuscitovali na znojemském koupališti lékaři Nemocnice Znojmo tonoucího se školáka. Na koupališti byli ve svém volnu, což bylo pro chlapce velkým štěstím.

Když manželé Kouřilovi, lékaři Nemocnice Znojmo, vyrazili v pondělí 3. července na znojemské koupaliště netušili, že ve svém volnu se ocitnou v situaci, kdy budou zachraňovat lidský život.

„Viděl jsem, že v bazénu nějaký pán usilovně mává, tak jsem okamžitě běžel na místo k bezvládnému tělu chlapce,“ popisuje situaci Petr Kouřil, praktický lékař a lékař znojemské nemocnice. Ihned potom zahájil okamžitou resuscitaci, protože chlapec měl zástavu dechu i oběhu. „Viděla jsem manžela, jak rychle na břehu jedná a pochopila jsem, co se děje, tak jsem rychle plavala za ním,“ popisuje situaci Jana Kouřilová, rovněž lékařka znojemské nemocnice.  „V té chvíli jsme měli jedinou vidinu, a to záchranu chlapce,“ doplnili oba manželé, kteří se zanedlouho také stanou rodiči. Oba dva poskytli chlapci účinnou srdeční masáž a dýchání ambuvakem. Mezitím se k péči o chlapce přidala třetí lékařka z ortopedie Nemocnice Znojmo, která rovněž trávila volný čas na koupališti. U chlapce se podařilo obnovit srdeční oběh a spontánní dýchání.

„Chlapce jsme na koupališti přebírali již při vědomí, poskytli jsme adekvátní péči a následně transportovali vrtulníkem v již stabilizovaném stavu na Anesteziologicko-resuscitační oddělení Dětské nemocnice Brno. Děkujeme za velmi rychlou a účinnou pomoc. Kolegové byli ve správný čas na správném místě, umí a jsou připraveni poskytnout první pomoc,“ informovala Michaela Bothová, tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby JMK.

Chlapec byl po pár dnech propuštěný do domácího ošetření. V tomto případě měl velké štěstí a celý příběh má ještě šťastnější konec. Bohužel záchranáři v posledních pár dnech řeší několik případů tonutí či utonutí osob. „Vodní prostředí je vždy extrémně rizikové a žádný dohled a dozor nejsou stoprocentní zárukou, že nemůže nastat katastrofa, ať už se jedná o veřejné koupaliště či domácí bazén. Jsem náležitě hrdý na naše lékaře, že pomohli zachránit chlapci život a mohu konstatovat, že souhrou všech okolností má tento příběh dobrý konec,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

 

Foto: Jana a Petr Kouřilovi, lékaři Nemocnice Znojmo (zdroj: soukromý archiv)

Znojmo, 28.06.2023

Znojemská nemocnice ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou JMK (dále ZZS JMK) připravila kurz pro žáky pátých ročníků základních škol v souladu s projektem Evropské rady pro resuscitaci „Kids save lives – Děti zachraňují životy“.

V Evropě a USA zemře každý rok nejméně 700 000 lidí po náhlé srdeční smrti s neúspěšnou mimonemocniční kardiopulmonální resuscitací (KPR). To je 2000 úmrtí každý den. Náhlá zástava srdce může zasáhnout kohokoli a kdykoli. Postižený okamžitě ztratí vědomí a přestane normálně dýchat nebo přestane dýchat úplně. Přežití je nepravděpodobné, pokud do 5 minut po zástavě srdce není zahájena masáž hrudníku.

Projekt „Kids save Lives“ (Děti zachraňují životy) je projekt Evropské rady pro resuscitaci, jehož cílem je zavedení výuky resuscitace do osnov základních škol po celém světě. Systematický výcvik školních dětí je jedním z důležitých kroků ke zvýšení počtu resuscitací zahájených přítomnými laiky (tedy ne zdravotníky) – může se jednat o příbuzné, přítele, i náhodně přítomné svědky události. Školáci přibližně od věku 12 let by měli být schopni reagovat na takovou situaci – pokud se stanou svědky náhlé ztráty vědomí ve svém okolí, měli by zavolat záchrannou službu, a postupovat podle telefonických pokynů dispečera – v případě nutnosti podle jeho instrukcí zahájit srdeční masáž. Dalším důležitým postupem pro zvýšení počtu přežívajících je tedy zmíněná telefonicky asistovaná resuscitace pod vedení dispečera na nouzové lince.

„Napadlo nás zkusit uspořádat ve spolupráci se ZZS JMK v naší nemocnici kurz dle projektu Kids save lives a vyzkoušet s prvními žáky pátého ročního základní školy. Po krátkém teoretickém úvodu budou děti konfrontovány se situací, kdy mají jako svědci náhlé zástavy oběhu telefonicky kontaktovat ZZS a podle telefonických pokynů zahájit srdeční masáž.  Děti bude po telefonu navádět přítomný dispečer záchranné služby, situace bude tedy velmi podobná tomu, s čím by se setkaly ve skutečnosti. Důležité je, aby děti pochopily všechny zadané pokyny a dokázaly podle nich postupovat. Inspirací pro tuto akci bylo setkání s profesorem Berndtem Böttigerem, jedním z evropských leaderů této aktivity,“ informuje Zdeněk Monhart, primář Urgentního příjmu Nemocnice Znojmo.

„Záměr prosadit výuku resuscitace už na základních školách rozhodně podporujeme a celkově schvalujeme, aby se děti učily základům první pomoci už v útlém věku. Je třeba říct, že naše organizace má dobrou zkušenost se školáky, pokud jde o volání na tísňovou linku a provádění první pomoci do příjezdu naší posádky. Děti jsou vnímavé a pozorně naslouchají radám našich operátorů, podle kterých následně postupují. Sami jsme někdy překvapeni jejich velmi zodpovědným přístupem,“ vysvětluje Hana Albrechtová, ředitelka jihomoravské záchranky.

Projekt, který je postupně zaváděn v Evropě má už první výsledky – procento resuscitací zahájených svědky náhlé zástavy oběhu ve Skandinávii i díky němu převyšuje počty v jiných evropských zemích.

„Jsem zastáncem simulační medicíny a toto je příležitost pro děti, jak si resuscitaci vyzkoušet a nebát se v rámci simulace udělat chybu. Získání především praktických zkušenostní a dovedností v případě resuscitace je velmi důležité. Je potřeba se nebát a mít na paměti, že jedinou špatnou věcí v případě záchrany lidského života je nedělat vůbec nic.,“ zakončuje Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Nemocnice Znojmo je největším krajským zdravotnickým zařízením. Stejně jako Zdravotnická záchranná služba je zřizována Jihomoravským krajem.

 

 

 

 

 

Znojmo, 16.6.2023

Kinesiotaping nebo-li tejpování aplikují na Gynekologicko-porodnickém oddělení znojemské nemocnice jak budoucím maminkám, tak maminkám po porodu. Tejpy pomáhají ulevit od různých bolestí zad, kloubů či s otokem dolních končetin. Po porodu je využívají k podpoře zavinování dělohy, k ošetření jizvy po císařském řezu nebo k podpoře kojení.

Vedle všech radostí, které s sebou nese těhotenství, nese také velkou fyzickou zátěž, zejména ve vyšším stupni těhotenství se mohou objevit bolesti zad, kloubů, svalová únava. Jednou z moderních metod, které pomáhají ulevit je kinesiotaping (tejpování). Tejp vydrží na kůži 10-14dnů a působí 24 hod denně.  „Našim maminkám a rodičkám nabízíme v porodnici tuto možnost, jak ulevit od různých problémů, ať již spojených s těhotenstvím nebo v poporodním stavu,“ uvedla Petra Veselá, tisková mluvčí Nemocnice Znojmo.

V těhotenství dochází k rychlým změnám v napětí svalů a zátěži těla. Těžknoucí bříško v pokročilém stadiu těhotenství je vhodné podepřít šátkem, pásem, anebo právě tejpováním, které je oproti zmíněným metodám vzdušnější, což ženy ocení zejména v létě. Tejpování u těhotných je využíváno u bolestí zad, tvrdnutí břicha, kyčelních bolestí nebo při diastázy (rozestupu břišních svalů). Tejpy jsou osvědčené při nalepení na dolní končetiny za účelem snížení otoků. Pro lymfatické tejpování se používají vějířovitě nastřižené tejpy, které svými rameny vytahují lymfu nahoru do nejbližších lymfatických uzlin.

Ihned po porodu je možné zatejpovat bříško k podpoře zavinování dělohy. Po porodu se může objevit diastáza i u žen, které měly před těhotenstvím břišní svaly v pořádku. I po porodu lze proto tejpovat břicho a podpořit tak rozestoupené svaly, aby se dřív vrátily k sobě.  Tejpem je možné ošetři i jizvu po císařském řezu a ochránit ji před ztuhnutím a vtažením do sebe. Toho se docílí správným nalepením  tzv. křížkového tapu, který zvyšuje pružnost. Metodou kinesiotapingu je možné také podpořit laktaci. „Obvykle je tejp aplikován na obě dvě prsní tkáně kůže. Tejp zůstává na kůži optimálně cca až 1 týden. Veškeré potřebné informace podají maminkám naše porodní asistentky,“ uzavřela Veselá.

 

Foto: tejpování dolních končetin proti otokům

Foto: tejpování těhotenského bříška k úlevě bedrům

Foto: tejpování jizvy po císařském řezu a bříška k podpoře zavinutí dělohy