Znojmo, 15. května 2024 – Nemocnice pokračuje s rekonstrukcí sociálního zařízení. Od pátku 17. května budou zahájeny práce na opravách toalet, sprch a vybudování samostatného sociálního zařízení na jednom pokoji na Dětském oddělení Nemocnice Znojmo, které nevyhovují dnešním požadavkům. Rekonstrukce s sebou přinese omezení na tomto oddělení pro návštěvníky i pacienty.

Práce budou probíhat po dobu přibližně 30 dnů. Po tuto dobu bude Dětské oddělení přesunuto na Gynekologicko-porodnické oddělení (330). Zde bude bohužel nutné omezit lůžkovou kapacitu. Z těchto důvodů byly ve spolupráci s jinými obory přesunuty plánované hospitalizace.

„Bude nutné přistoupit k redukci hospitalizace rodičů. Přednostně budou přijímány kojící maminky a rodiče hendikepovaných dětí. Ostatním doprovodům bude umožněn celodenní pobyt bez nároku na lůžko. Moc nás mrzí, že k tomuto omezení musíme přistoupit, ale úprava je zde opravdu nezbytná. Nabídneme tak pacientům i jejich doprovodu vyšší komfort. Děkujeme především rodičům za trpělivost,“ komentuje ředitel nemocnice Miroslav Kavka. Po celou dobu rekonstrukce bude respektováno právo všech dětí na přítomnost svých rodičů.

Rekonstrukce je součástí oprav sociálních zařízení na osmi místech v nemocnici. Opravou již prošly veřejné toalety naproti urgentnímu příjmu, naproti vstupu do lékárny, naproti vstupu do polikliniky a naproti vstupu do infuzní terapie, dále naproti podatelně a na poliklinice u ambulancí urologie. Investice je hrazena z vlastních zdrojů nemocnice, a to ve výši 4,36 milionů Kč.