Kaplanská služba patří ke standardním službám moderní nemocnice. Kaplan umožňuje duchovní podporu pro pacienty, pro jejich blízké, pro personál bez ohledu na náboženské vyznání či duchovní orientaci.

Co nemocniční kaplan nabízí:
• osobní rozhovory a konzultace,
• doprovázení v těžkých životních situacích,
• asistence pacientům a jejich rodinách při náročných rozhodováních,
• pomoc při hledání řešení osobních potíží,
• poskytnutí spirituální dimenze v obtížných situacích,
• konzultace obecně etických problémů,
• podpora lidské důstojnosti v konkrétních situacích,
• intervence v konfliktních situacích.

V náročných obdobích nemoci si člověk pokládá otázky po smyslu života, nemoci, utrpení, umírání, smrti, víry ale i otázky týkající se kvality dosavadního života. Tyto otázky často vzbuzují touhu po sdílení, smíření či odpuštění.

Nemocniční kaplan pracuje také v Paliativním týmu nemocnice – více informací —> PALIATIVNÍ TÝM NEMOCNICE ZNOJMO

Požádejte o rozhovor prostřednictvím ošetřujícího personálu nebo se obraťte přímo na kaplana.

Nemocniční kaplan

Mgr. Martin Veselý
Mobil: 732 635 637