Mamografický screening

V jihomoravském regionu existuje nyní 8 mamografických screeningových center, Nemocnice Znojmo patří mezi ně.

Pacientky se mohou objednávat v pracovní dny na tel. 515 215 149. Objednací doba na mamografický screening je k datu 14.1.2022 5 týdnů.

Screeningové mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění se provádí u žen, která splňují kritéria:

  • které jsou od 45 věku,
  • vyšetření se provádí ve dvouletých intervalech,
  • u žen bezpříznakových (na žádance je uvedena většinou diagnóza Z 12.3),
  • u žen, které mají žádanku na screeningovou mamografii od svého praktického lékaře nebo gynekologa

Screeningové mamografické vyšetření – samoplátkyně

  • u žen, které jsou bez příznaků nádorového onemocnění prsu, ale nesplňují další výše uvedená kritéria (např. věk, interval od posledního vyšetření mamografem).