Chcete se stát dobrovolníkem v nemocnici?
Nemocnice Znojmo spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo.
Jako dobrovolník můžete pomoci nemocnému člověku vyplnit volný čas a zpříjemnit pobyt v nemocnici povídáním, nasloucháním, předčítáním, výtvarnými a hudebními aktivitami, doprovodem při procházkách apod. Záleží jen na Vašich nápadech a zájmu pacienta.
Při pohybu na oddělení jsou dobrovolníci viditelně označeni vizitkou, takže jsou dobře identifikovatelní jak pro ošetřující personál, tak pro pacienty a jejich blízké.
Pokud chcete část svého volného času věnovat pacientům v nemocnici nebo se dozvědět více o působení dobrovolníků, navštivte dobrovolnické centrum, kde si s Vámi rádi o této činnosti popovídají a nabídnou možnosti, jak se zapojit.

Kdo může být dobrovolníkem?

Dobrovolníkem může být každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.
Dle zákona 198/2002 Sb. o Dobrovolnické službě může být dobrovolníkem osoba starší 15 let.
Dobrovolník má velkou šanci přinést do zařízení „běžný vztah“. Nepřichází totiž za pacientem, ale za konkrétním člověkem.
Smyslem práce dobrovolníků není nahradit zaměstnance zařízení, do kterého dobrovolníci docházejí, ale pacientům něco navíc. Tím, že s nimi dobrovolníci tráví volný čas, pomáhají jim radovat se ze života, a přispívají tak k lepšímu průběhu léčby.

Dobrovolníci jsou zdarma proškoleni, pojištěni a po dobu výkonu činnosti jim dobrovolnická centra poskytují potřebné zázemí.

Co Vám dobrovolnická práce může přinést?
•  pohled na život z jiné strany
•  novou zkušenost
•  vědomí užitečnosti
•  vděčnost těch, kteří si nemohou pomoci sami
•  uplatnit schopnosti, které se jinak nemají šanci projevit
•  praxi ve zdravotně-sociální oblasti

V případě zájmu Vám bližší informace poskytne vedoucí a koordinátorka dobrovolníků:

Dana Aulík Faragová
Dobrovolnické centrum ADRA, Dolní Česká 13, Znojmo
Tel.: 607 144 090
e-mail: dana.aulik@adra.cz
www: www.adra.cz
www.adraznojmo.cz

Hodiny pro veřejnost: čtvrtek 13:00-17:00 nebo po telefonické domluvě.

Kontaktní osoba Nemocnice Znojmo:

Bc. Marie Křížová, DiS., zdravotně sociální pracovník
Mobil: 720 511 461
e-mail: marie.krizova@nemzn.cz