Informace o lékařské pohotovostní službě a lékařské zubní pohotovosti

Jedná se o pohotovostní ordinaci, ve které jsou ošetřováni pacienti, u kterých došlo ke vzniku akutního onemocnění nebo zhoršení onemocnění již probíhajícího a to v případech, kdy se nejedná o přímé ohrožení života a u nichž lze důvodně předpokládat nutnost zahájení léčby v čase kratším, než je možná návštěva u příslušného ošetřujícího lékaře.

Tato ordinace je umístěna v prostorách u Urgentního příjmu. Čekárna je společná pro pacienty Urgentního příjmu i LPS. Pacienti se po příchodu nahlásí v evidenci.

Ordinační hodiny:

ve všední dny: 17:00 – 22:00
v sobotu, neděli a svátky: 08:00 – 20:00
Telefonní číslo:  515 215 175

V ambulanci slouží jeden lékař a na návštěvy k pacientům nevyjíždí. Pacient, který potřebuje lékařské ošetření, se musí dopravit během výše uvedených provozních hodin do této ordinace. Po ošetření je pacient povinen uhradit regulační poplatek ve výši 90 Kč. Život ohrožující stavy s nutností výjezdu lékaře řeší Zdravotnická záchranná služba.

Lékařská zubní pohotovost

Je sloužena pouze v sobotu, neděli a ve svátcích od 8:00 – 13:00. Ambulance zubní pohotovosti není v prostorách nemocnice Znojmo, ale vždy u zubních lékařů v jejich soukromé ordinaci. Nemocnice Znojmo není provozovatelem pohotovosti. Nemocnice je v tomto případě pouze zprostředkovatel, nikoliv poskytovatel.

Informace o aktuálně sloužícím lékaři v oboru stomatologie lze získat na telefonním čísle 515 215 222