Informace o lékařské pohotovostní službě a lékařské zubní pohotovosti

Jedná se o pohotovostní ordinaci, ve které jsou ošetřováni pacienti, u kterých došlo ke vzniku akutního onemocnění nebo zhoršení onemocnění již probíhajícího a to v případech, kdy se nejedná o přímé ohrožení života a u nichž lze důvodně předpokládat nutnost zahájení léčby v čase kratším, než je možná návštěva u příslušného ošetřujícího lékaře.

Tato ordinace je umístěna v prostorách u Centrálního příjmu. Čekárna je společná pro pacienty Centrálního příjmu i LPS. Pacienti se po příchodu nahlásí v evidenci.

Ordinační hodiny:

ve všední dny: 17:00 – 22:00
v sobotu, neděli a svátky: 08:00 – 20:00
Telefonní číslo:  515 215 330, 515 215 175

V ambulanci slouží jeden lékař a na návštěvy k pacientům nevyjíždí. Pacient, který potřebuje lékařské ošetření, se musí dopravit během výše uvedených provozních hodin do této ordinace. Po ošetření je pacient povinen uhradit regulační poplatek ve výši 90,-. Život ohrožující stavy s nutností výjezdu lékaře řeší Zdravotnická záchranná služba.

Lékařská zubní pohotovost

Je sloužena pouze v sobotu, neděli a ve svátcích od 8:00 – 13:00. Ambulance zubní pohotovosti není v prostorách nemocnice Znojmo, ale vždy u zubních lékařů v jejich soukromé ordinaci. Nemocnice Znojmo není provozovatelem pohotovosti.

Informace o aktuálně sloužícím lékaři lze získat na telefonním čísle 515 215 222.