1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1

přízemí: Lékárna, Rehabilitace

1.patro: ARO, RDG

2

přízemí: ambulance

1.patro ambulance

3

přízemí: HTO

1.patro: HTO

2.patro: Mikrobiologie, HTS

4

přízemí: CP, ambulance

1.patro: ambulance

2.patro: ambulance

3.patro: ředitelství, HTS, Gynekologycko-porodnické

4.patro: operační sály

5

Patologie

6

Psychiatrie

7

Sklad SZM

8

Stravovací provoz

9

1.patro: Infekční

2.patro: Neurologie

3.patro: Gynekologicko-porodnické

4.patro: Chirurgie, JIP

5.patro: Chirurgie

6.patro: Ortopedicko-traumatologické

7.patro: Interna, dialýza

8.patro: Interna, JIP

10

přízemí: ONM

1.patro: ORKO

2.patro: Dětské

3.patro: Gynekologicko-porodnické

4.patro: LOCHO II pro chirurgii a urologii

5.patro: LOCHO I pro chirurgii, ORL a oční

6.patro: Ortopedicko-traumatologické

7.patro: LOVO I pro internu a plicní

8.patro: LOVO II pro internu a kožní

9.patro: Rehabilitace

11

ONM, ORKO

12

příjezd od Znojma

13

hlavní vjezd

14

hlavní vchod

15

vchod pro návštěvy

16

Centrální příjem

17

vedlejší vchod

18

vchod ORKO

19

zásobování

20

dárci krve

21

vedlejší vchod

Objekty

přízemí: Lékárna, Rehabilitační oddělení – ambulance

1.patro: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Radiologicko-diagnostické oddělení (RTG, CT, MR)

přízemí: dětské ambulance

1.patro: plicní ambulance

přízemí: Hematologicko-transfuzní oddělení

1.patro: Hematologicko-transfuzní oddělení

2.patro: Mikrobiologické oddělení

1.patro: Centrální příjem, ortopedické, chirurgické ambulance

2.patro: Anesteziologická ambulance, ORL, oční ambulance, neurologické ambulance

3.patro: ředitelství, ekonomické oddělení, obchodní oddělení, personální oddělení, náměstek pro ošetřovatelskou péči

4.patro: operační sály

Patologie

Psychiatrie

Sklad SZM

Stravovací provoz

1.patro: Infekční oddělení 110

2.patro: Infekční oddělení 210

3.patro: Gynekologicko-porodnické porodnické

4.patro: Chirurgické oddělení, JIP

5.patro: Chirurgické oddělení

6.patro: Ortopedicko-traumatologické oddělení

7.patro: Interna, dialýza

8.patro: Interna, JIP

přízemí: Oddělení nukleární medicíny

1.patro: Oddělení radiační a klinické onkologie

2.patro: Dětské oddělení

3.patro: Gynekologicko-porodnické oddělení

4.patro: LOCHO II pro chirurgii a urologii

5.patro: LOCHO I pro chirurgii, ORL a oční

6.patro: Ortopedicko-traumatologické oddělení

7.patro: LOVO I pro internu a plicní

8.patro: LOVO II pro internu a kožní

9.patro: LOVO III pro rehabilitaci a neurologii

ONM, ORKO

Vchody

příjezd od Znojma

hlavní vjezd

hlavní vchod

vchod pro návštěvy

Centrální příjem

vedlejší vchod

vchod ORKO

zásobování

dárci krve