1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

přízemí: Lékárna, Rehabilitace

1.patro: ARO, RDG

2

přízemí: ambulance

1.patro ambulance

3

přízemí: HTO

1.patro: HTO

2.patro: Mikrobiologie, HTS

4

přízemí: CP, ambulance

1.patro: ambulance

2.patro: ambulance

3.patro: ředitelství, HTS, Gynekologycko-porodnické

4.patro: operační sály

5

Patologie

6

Psychiatrie

7

Sklad SZM

8

Stravovací provoz

9

1.patro: Oddělení radiační a klinické onkologie

2.patro: Neurologické oddělení

3.patro: Gynekologicko-porodnické oddělení

4.patro: Chirurgické oddělení – JIP

5.patro: Chirurgické oddělení

6.patro: Ortopedicko-traumatologické oddělení

7.patro: Interní oddělení, dialýza

8.patro: Interní oddělení, JIP

10

přízemí: Oddělení nukleární medicíny

1.patro: Infekční oddělení

2.patro: Dětské oddělení

3.patro: Gynekologicko-porodnické

4.patro: LOCHO II pro chirurgii a urologii

5.patro: LOCHO I pro chirurgii, ORL a oční

6.patro: Ortopedicko-traumatologické oddělení

7.patro: LOVO I pro internu a plicní

8.patro: LOVO II pro internu a kožní

9.patro: Rehabilitační oddělení

11

ONM, ORKO

12

příjezd od Znojma

13

hlavní vjezd

14

hlavní vchod

15

vchod pro návštěvy

16

Centrální příjem

17

vedlejší vchod

18

vchod ORKO

19

zásobování

20

dárci krve

21

vedlejší vchod

22

Infekční ambulance – vstup

23

Očkování COVID-19

Objekty

přízemí: Lékárna, Rehabilitační oddělení – ambulance

1.patro: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Radiologicko-diagnostické oddělení (RTG, CT, MR)

přízemí: dětské ambulance

1.patro: plicní ambulance

přízemí: Hematologicko-transfuzní oddělení

1.patro: Hematologicko-transfuzní oddělení

2.patro: Mikrobiologické oddělení

1.patro: Urgentní příjem, ortopedické, chirurgické ambulance

2.patro: Anesteziologická ambulance, ORL ambulance, oční ambulance, neurologické ambulance

3.patro: ředitelství, ekonomické oddělení, obchodní oddělení, personální oddělení, náměstek pro ošetřovatelskou péči, ústavní hygienik

4.patro: centrální operační trakt

Patologicko-anatomické oddělení

Psychiatrické oddělení

Očkování COVID-19

Sklad SZM

Stravovací provoz

1.patro: Oddělení radiační a klinické onkologie 110

2.patro: Neurologické oddělení

3.patro: Gynekologicko-porodnické porodnické

4.patro: Chirurgické oddělení, JIP

5.patro: Chirurgické oddělení

6.patro: Ortopedicko-traumatologické oddělení

7.patro: Interní oddělení, dialýza

8.patro: Interní oddělení, JIP

přízemí: Oddělení nukleární medicíny

1.patro: Infekční oddělení

2.patro: Dětské oddělení

3.patro: Gynekologicko-porodnické oddělení

4.patro: LOCHO II pro chirurgii a urologii

5.patro: LOCHO I pro chirurgii, ORL a oční

6.patro: Ortopedicko-traumatologické oddělení

7.patro: LOVO I pro internu a plicní

8.patro: LOVO II pro internu a kožní

9.patro: Rehabilitační oddělení

Oddělení nukleární medicíny

Oddělení radiační a klinické onkologie – stacionář

Vchody

příjezd od Znojma

hlavní vjezd

hlavní vchod

vchod pro návštěvy

Urgentní příjem

vedlejší vchod

vchod ORKO

zásobování

dárci krve

Infekční ambulance – příjmová – vstup