Parkování na veřejném parkovišti a režim vjezdu do areálu „nové nemocnice“.

 Provozní doba veřejného parkoviště před areálem nemocnice je v pracovní dny od 07:00 – 16:00, SO, NE a svátky od 13:00 – 16.00. Mimo tento čas je parkování ZDARMA. Jinak se platí parkovné:

  • prvních 15 minut ZDARMA, poté do konce první hodiny 20,-
  • každá další započatá hodina 20,-.

Ceny jsou vč. 21 % DPH.  Doba na opuštění parkoviště po zaplacení je 15 minut.

Parkování pacientů v areálu nemocnice není povoleno, k parkování je určeno veřejné parkoviště s výše uvedeným režimem. Je povolen pouze vjezd a výjezd do a z areálu pouze na 30 minut bez poplatku. Poté ve zcela výjimečných případech po překročení doby 30 minut je nutno do konce první hodiny zaplatit 50,- a za každou další započatou hodinu též 50,-. Ceny jsou vč. 2 1% DPH. Doba na opuštění areálu nemocnice po zaplacení je 15 minut.

Dárci krve a plazmy mají parkování bezplatné.

Osoby tělesně postižené mají vjezd a výjezd do a z areálu nemocnice v den ošetření zdarma – po předložení podkladů (ZTP, ZTP/P) na recepci nemocnice a mimo pracovní dobu na centrálním příjmu nemocnice.

Parkování v areálu Nemocnice Znojmo je možné pouze s platnou parkovací kartou. Parkovací karty vydává příslušný odbor Nemocnice Znojmo p.o. Při parkování v areálu nemocnice bez platné parkovací karty, na místech mimo vyhrazená parkoviště nebo na jiných parkovacích místech, než uvádí vydaná parkovací karta, je za každý započatý den parkování vybírán poplatek 500,- .

Parkování subjektů v areálu NZ, které jsou v nájmu NZ, je zpoplatněno paušálním poplatkem. V případě poruchy parkovacího systému je možné volat telefonní číslo 515 215 222.