Babybox je zařízení určené pro bezpečné odložení novorozence jako krajní řešení a pomoc matkám nebo rodičům v tíživé psychické nebo sociální situaci. Umožňuje anonymně odložit dítě, které vzápětí dostane veškerou zdravotní péči a sociální pomoc.

Babybox byl uveden do provozu 19. března 2015 a je umístěn v prostoru vrátnice u hlavního vjezdu do areálu Nemocnice Znojmo. Babybox nese pořadové číslo 64 . Zajišťuje bezpečné podmínky pro přežití odloženého novorozence do doby, než ho převezme zdravotnický personál Dětského oddělení. První dítě bylo do babyboxu uloženo 7.2.223 – Kateřina.

Dvoukřídlá dvířka se otvírají tlačítkem. Je klimatizovaný a teplota je nastavena na 28 st. °C. Po vložení dítěte je signalizováno na obrazovce počítače novorozenecké jednotky intezivní péče a současně jsou aktivovány mobilní telefony určených odpovědných osob. Vnitřek babyboxu je monitorován 24 hodin denně. Signalizační zařízení je součástí pracovního pultu sester na novorozeneckém oddělení. Nemocnice poskytne dítěti potřebnou zdravotní péči.