Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace dlouhodobě poskytuje externím subjektům následující služby:

1. Svoz biologického materiálu do laboratoří NZ a následný rozvoz laboratorních zpráv
2. Svoz/rozvoz lékařské dokumentace.
3. Rozvoz zdravotnických pomůcek z nemocniční lékárny na adresy pacientů a zdravotnických zařízení.
4. Služby centrální sterilizace.
5. Praní prádla vč. svozu a rozvozu
6. Služby podatelny – vedení/správa poštovní přihrádky v podatelně vč. logistických služeb (přihrádečné) a zprostředkování poštovních služeb.
7. Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů biologickými systémy (bioindikátory).
8. Svoz a likvidace nebezpečného odpadu.
9. Elektronická komunikace prostřednictvím systému eZpráva.
10. Prodej léčiv a jiného zboží z lékárny, úseku SZM a MTZ Odboru zásobování Nemocnice Znojmo (verze lékař) Prodej volně prodejných léčiv a ost. sortimentu z lékárny, úseku SZM a MTZ Odboru zásobování NZ
(verze nelékař).

S ohledem na prudce se zvyšující ceny a s tím spojené náklady byla naše nemocnice nucena přehodnotit poskytování některých shora uvedených služeb, které jsou z jejího pohledu dlouhodobě prodělečné a organizačně náročné. V návaznosti na tato zjištění proto dojde s účinností od 1. 1. 2023 k následujícím změnám:

Služby uvedené pod body 4. a 5. budou naši partneři moci nadále využívat, nebudou však již poskytovány se svozem.
V případě služeb centrální sterilizace se bude materiál ke sterilizaci přebírat přímo v nemocnici na centrální sterilizaci a následně zde také vyzvedávat. Předání a vyzvednutí materiálu ke sterilizaci bude probíhat ve dnech pondělí – pátek v době 8:00-10:00.
Pro využití služby praní prádla bude sběrné a výdejní místo ve skladu prádla, v suterénu budovy (vchod nájezdovou rampou mezi vstupy na Urgentní příjem a Infekční oddělení). Výběr špinavého prádla bude probíhat v pondělí od 9:00-11:00, výdej čistého prádla pak ve čtvrtek od 9:00-11:00.
Na sběrná místa budete navedeni značením.

Služby uvedené pod body 2. a 6. se ruší bez náhrady. Lékařské zprávy, příp. další dokumentace budou indikujícím externím lékařům distribuovány primárně elektronickou cestou (datové schránky, eZpráva).

S ohledem na shora uvedené proto Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace vypovídá veškeré smlouvy o poskytování služeb, příp. smlouvy o spolupráci, které upravují závazek nemocnice poskytovat některé ze služeb uvedených shora pod čísly 2., 4., 5., 6., a to s účinností k 31. 12. 2022. Od 1. 1. 2023 budou služby poskytovány pouze v nově nastaveném režimu.

Patříte-li mezi naše partnery, kteří si přejí pokračovat v odběru některých ze služeb uvedených pod body 1., 3., 7., 8., 9. a 10., které zůstávají zachovány beze změny, budeme za Vaši přízeň rádi. Pro kontinuální pokračování těchto služeb nebo pro navázání nové spolupráce je však nezbytné nejprve uzavřít Smlouvu o poskytování služeb, jejíž vzor společně s návodem na vyplnění naleznete níže na této stránce.

Vyplněnou smlouvu ve dvojím vyhotovení laskavě zašlete na naši adresu uvedenou v návrhu smlouvy, příp. ji můžete osobně doručit na podatelnu nemocnice. Budete-li smlouvu uzavírat elektronicky za použití uznávaného elektronického podpisu, můžete návrh smlouvy zaslat na e-mail uvedený níže.

Budete-li s vyplněním nové smlouvy potřebovat pomoci nebo si v nějakém kroku nebudete jisti, můžete se na nás obrátit na tel. čísle 515 215 238, nebo na e-mailu smlouvy@nemzn.cz

Máte-li dotazy ohledně fungování nebo nastavení některé z námi nabízených služeb, obraťte se laskavě na nás na tel. čísle 515 215 229.

NÁVOD na vyplnění smlouvy o poskytování služeb

VZOR_Smlouva-o-poskytovani-sluzeb_2024 Pozn. Smlouva byla aktualizována na základě podnětů externích poskytovatelů zdravotních služeb byla do vzorové smlouvy nově zahrnuta služba praní prádla.

CENÍKY SLUŽEB