• KDO JSME?

  Paliativní tým tvoří lékař se specializovanou způsobilostí v oboru paliativní medicína, všeobecná sestra, zdravotně-sociální pracovník, klinický psycholog a kaplan.

 • PROČ TU JSME?

  Paliativní péče je péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou.

  Je určena pacientům se závažným nevyléčitelným onemocněním bez ohledu na jejich věk nebo pokročilost onemocnění. Paliativní péče se tedy netýká pouze geriatrických nebo onkologických pacientů.

  Jejím cílem je zlepšit kvalitu života pacienta i jeho rodiny, a to s respektem k jejich přáním a hodnotám.

  Paliativní tým poskytuje specializovanou multidisciplinární péči o osoby se závažným onemocněním, jež se zaměřuje na poskytnutí úlevy od projevů nemoci a stresu, které závažné onemocnění provázejí.

 • NABÍZÍME POMOC:

  • s orientací v situaci závažné nemoci jak nemocným, tak jejich blízkým,

  • při zvládání obtíží, které nemoc přináší, a to nejen zdravotních,

  • dělat dobrá rozhodnutí v souladu s preferencemi a hodnotami pacienta,

  • s orientací v systému sociálních dávek a zajišťování kompenzačních pomůcek.

 • DÁLE NABÍZÍME

  • podporu při zajištění návazné péče v domácím prostředí nebo v jiných zdravotnických zařízeních – domácí zdravotní péče, domácí nebo lůžkový hospic, asistenční služby, lůžka následné péče,

  • psychologickou podporu pacientům s nevyléčitelným onemocnění vč. podpory pro jejich blízké a příbuzné,

  • spirituální a duchovní podporu věřícím i pacientům bez náboženského vyznání s respektem k jejich přesvědčení.

 • KDE NÁS NAJDETE?

  Pracovna paliativního týmu: budova B2, 2. patro (za podatelnou)

  Kontakt:

  paliativni.tym@nemzn.cz

  telefon: 515 215 406

  mobil: 602 323 916