Anesteziologický tým zajišťuje anestezie na operačních sálech. Při anestezii je volen postup, který pacientovi poskytne nejvyšší možnou míru komfortu, bezbolestnosti a hlavně bezpečnosti během operačního výkonu a v bezprostředním perioperačním období.

O způsobu a vedení anestezie rozhoduje anesteziolog na základě klinického stavu pacienta, charakteru plánovaného zdravotního výkonu, s přihlédnutím k délce jeho trvání. Tam, kde je možná volba, je respektováno přání pacienta. Úkolem anesteziologa na operačním sále je zabezpečit klidný a bezbolestný průběh operace. K podávání anestezie, případně jen analgezie, jsou používány následující postupy:

Celková anestezie v různých modifikacích a postupech.

Svodná anestezie spinální a epidurální.

Blokády periferních nervů.

Ostatní způsoby, jako jsou infiltrační anestezie apod.

24 hod nepřetržitě jsme schopni zajistit porodnickou epidurální analgezii.

Nedílnou součástí operačních sálů je dospávací jednotka se 6 lůžky, kde jsou umístěni pacienti od skončení operace až do úplného probuzení pod odborným dohledem lékaře a zkušených sester.