Slouží k provádění předanestetického vyšetření pacientů, u kterých je plánován operační výkon či vyšetřovací metoda, vyžadující podání celkové nebo svodné anestezie. Pacienti jsou zde vyšetřováni cíleně vzhledem k volbě anestezie a též s přihlédnutím k typu a rozsahu výkonu.

  • 2. patro Nové nemocnice - ambulantní část (viz plánek)
  • 515 215 366

Pondělí

07:00 – 08:00

akutní konzilia u hospitalizovaných pacientů

8:00 – 12:00
12:30 – 14:30
pouze pro objednané pacienty k plánovaným výkonům

14:30 – 15:30
konzilia pouze u hospitalizovaných  pacientů

Úterý

07:00 – 08:00

akutní konzilia u hospitalizovaných pacientů

8:00 – 12:00
12:30 – 14:30
pouze pro objednané pacienty k plánovaným výkonům

14:30 – 15:30
konzilia pouze u hospitalizovaných pacientů

Středa

07:00 – 08:00

akutní konzilia u hospitalizovaných pacientů

8:00 – 12:30
12:30 – 14:30
pouze pro objednané pacienty k plánovaným výkonům

14:30 – 15:30
konzilia pouze u hospitalizovaných pacientů

Čtvrtek

07:00 – 08:00

akutní konzilia u hospitalizovaných pacientů

8:00 – 12:30
12:30 – 14:30
pouze pro objednané pacienty k plánovaným výkonům

14:30 – 15:30
konzilia pouze u hospitalizovaných pacientů

Pátek

07:00 – 08:00

konzilia u hospitalizovaných pacientů

8:00 – 12:00
pouze pro objednané pacienty k plánovaným výkonům