Slouží k provádění předanestetického vyšetření pacientů, u kterých je plánován operační výkon či vyšetřovací metoda, vyžadující podání celkové nebo svodné anestezie. Pacienti jsou zde vyšetřováni cíleně vzhledem k volbě anestezie a též s přihlédnutím k typu a rozsahu výkonu.

  • 2. patro Nové nemocnice - ambulantní část (viz plánek)
  • 515 215 366

Pondělí

07:00 – 15:30

akutní konzilia u hospitalizovaných pacientů

8:00 – 12:00
pouze pro objednané pacienty k plánovaným výkonům

12:30 – 15:30
konzilia pouze u hospitalizovaných  pacientů

Úterý

07:00 – 15:30

akutní konzilia u hospitalizovaných pacientů

8:00 – 12:00
pouze pro objednané pacienty k plánovaným výkonům

12:30 – 15:30
konzilia pouze u hospitalizovaných pacientů

Středa

07:00 – 15:30

akutní konzilia u hospitalizovaných pacientů

8:00 – 12:00
pouze pro objednané pacienty k plánovaným výkonům

12:30 – 15:30
konzilia pouze u hospitalizovaných pacientů

Čtvrtek

neordinujeme

Pátek

07:00 – 15:30

konzilia u hospitalizovaných pacientů

8:00 – 12:00
pouze pro objednané pacienty k plánovaným výkonům

12:30 – 15:30
konzilia pouze u hospitalizovaných pacientů