Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Úkolem oddělení ARO je péče o pacienty na několika úrovních:

  • na lůžkovém resuscitačním oddělení
  • při anestezii pro provedení bezbolestných operačních výkonů
  • při konziliárních činnostech v rámci celé nemocnice – anesteziologická ambulance
  • v ambulanci pro léčbu chronické bolesti
  • v Paliativním týmu

Anesteziologický tým zajišťuje anestezie na operačních sálech. Při anestezii je volen postup, který pacientovi poskytne nejvyšší možnou míru komfortu, bezbolestnosti a hlavně bezpečnosti během operačního výkonu a v bezprostředním perioperačním období.

O způsobu a vedení anestezie rozhoduje anesteziolog na základě klinického stavu pacienta, charakteru plánovaného zdravotního výkonu, s přihlédnutím k délce jeho trvání. Tam, kde je možná volba, je respektováno přání pacienta. Úkolem anesteziologa na operačním sále je zabezpečit klidný a bezbolestný průběh operace. K podávání anestezie, případně jen analgezie, jsou používány následující postupy:

  • Celková anestezie v různých modifikacích a postupech.
  • Svodná anestezie spinální a epidurální.
  • Blokády periferních nervů.
  • Ostatní způsoby, jako jsou infiltrační anestezie apod.

24 hod nepřetržitě jsme schopni zajistit porodnickou epidurální analgezii.

Nedílnou součástí operačních sálů je dospávací jednotka se 6 lůžky, kde jsou umístěni pacienti od skončení operace až do úplného probuzení pod odborným dohledem lékaře a zkušených sester.