Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Úkolem oddělení ARO je péče o pacienty na několika úrovních:

  • na lůžkovém resuscitačním oddělení
  • při anestezii pro provedení bezbolestných operačních výkonů
  • při konziliárních činnostech v rámci celé nemocnice – anesteziologická ambulance
  • v ambulanci pro léčbu chronické bolesti
  • v Paliativním týmu