• 1. patro Nové nemocnice (viz plánek)
  • 515 215 422
  • Vedoucí lékař lůžkové jednotky

    MUDr. Martin Hrda
    515 215 422

  • Lůžkové oddělení disponuje 8 resuscitačními lůžky. Stavební uspořádání umožňuje boxový systém ošetřování. Boxy jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou. Péči o pacienty provádí erudovaný personál podle neustále aktualizovaných nejnovějších poznatků vědy a doporučení odborných společností. Na ARO jsou hospitalizováni pacienti v bezprostředním ohrožení života se selhávajícími životními funkcemi (pacienti s polytraumaty, multiorgánovým selháním, šokovými stavy, otravami, těžkými infekčními nemocemi, ale i pacienti po velkých operačních výkonech). Jejich stav vyžaduje komplexní intenzivní nebo resuscitační péči s podporou nebo náhradou základních životních funkcí. Ke každému z lůžek náleží přístroj k zajištění umělé plicní ventilace a plně vybavená monitorovací jednotka. V terapii jsou používány velmi účinné léky a preparáty výživy, nejmodernější metody ventilace, kontinuální eliminační metody, monitorace včetně ultrazvukových vyšetřovacích metod. U pacientů s poruchou vědomí využíváme ve vysoce specializované ošetřovatelské péči prvky bazální stimulace.