Znojmo, 22. května 2024 – Znojemská nemocnice vypisuje nový termín na akreditovaný kurz sanitář/sanitářka. Uskuteční se od 16. září do 18. října letošního roku. Absolventi získají odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v tomto oboru a budou připraveni stát se hodnotnými členy ošetřovatelských týmů v kterémkoliv zdravotnickém zařízení. Přihlášky je možné zasílat do 11. září.

V průběhu 4 týdnů účastníci absolvují 100 hodin teorie a 80 hodin praxe. Získají znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní poskytování ošetřovatelské péče, jako je polohování pacientů, provedení hygienické péče, doprovod pacienta aj.

„V dubnu letošního roku jsme úspěšně dokončili druhý kurz, který naše nemocnice pořádala. Nejenže jsme měli dvakrát více absolventů než v loňském roce, ale také nám přišla již řada dotazů, kdy bude otevřen kurz nový. Neváhali jsme proto a vypsali hned nový podzimní termín. Lidí s ochotou pomáhat totiž nikdy nebude dostatek,“ říká ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Výuku zajistí zaměstnanci Nemocnice Znojmo s potřebnou kvalifikací v jednotlivých oborech, kteří respektují přesné osnovy dle akreditace. Ty doplňují svými dlouholetými bohatými zkušenostmi a moderními postupy z praxe v naší nemocnici, které vycházejí z nejmodernějších doporučení.

Bližší informace o kurzu naleznou zájemci na webu Nemocnice Znojmo www.nemzn.cz v sekci kariéra (přímý odkaz)

Sanitář

Sanitář je pomocný zdravotnický pracovník, který pod dozorem sestry vykonává nejrůznější pomocné a obslužné činnosti nutné k zajištění zdravotní péče. Jedná se např. o doprovod pacienta na vyšetření, pomoc při hygieně, výdej jídla na oddělení, pomoc při polohování pacienta a další.