Akreditovaný kvalifikační kurz – Sanitář

Cíl kurzu:
Akreditovaný kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Uplatnění absolventa:
Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Odborný garant kurzu:
PhDr. Jana Vacková, MBA, náměstek pro ošetřovatelskou péči NZ

Termín kurzu a závěrečná zkouška:
26.2.2024 – 28.3.2024

Přihláška do:
19.2.2024

Harmonogram a místo konání:
100 hodin teoretické a teoreticko-praktické výuky a 80 hodin praktické výuky
Teoretická i praktická výuka probíhá v Nemocnici Znojmo, MUDr. Jana Janského 11, Znojmo

Vstupní požadavky:

  • ukončené základní vzdělání
  • dovršení věku 18 let
  • dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem na Přihlášce
  • očkování proti hepatitidě typu B (postačí 1. dávka při zahájení kurzu)

Způsob ukončení:
Po úspěšné závěrečné zkoušce získá účastník Osvědčení MZČR, kterým získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře.

Předpokládaná cena: 6 400 Kč

Přihlášení a kontakt pro dotazy:

PŘIHLÁŠKA – KURZ SANITÁŘ

Ing. Veronika Bulínová
Personální oddělení Nemocnice Znojmo, p.o.
MUDr. Jana Janského 11
669 02  Znojmo

veronika.bulinova@nemzn.cz
Telefon: 515 215 481