Akreditovaný kvalifikační kurz – Sanitář

Cíl kurzu:
Akreditovaný kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Uplatnění absolventa:
Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Odborný garant kurzu:
PhDr. Jana Vacková, MBA, náměstek pro ošetřovatelskou péči NZ

Termín kurzu a závěrečná zkouška:

  • 02. 10. – 01. 11. 2023  – teorie, teoreticko-praktická část (denní studium po-pá)
  • 06. 11. 2023 – závěrečná zkouška

Harmonogram a místo konání:

  • 100 hodin teoretické a teoreticko-praktické výuky a 80 hodin praktické výuky
  • Teoretická i praktická výuka probíhá v Nemocnici Znojmo, MUDr. Jana Janského 11, Znojmo

Vstupní požadavky:

  • ukončené základní vzdělání
  • dovršení věku 18 let
  • dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem na Přihlášce
  • očkování proti hepatitidě typu B (postačí 1. dávka při zahájení kurzu)

Způsob ukončení:
Po úspěšné závěrečné zkoušce získá účastník Osvědčení MZČR, kterým získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře.

Cena: 6 400 Kč

Termín pro zaslání přihlášek: do 26.9.2023

Přihlášení a kontakt pro dotazy:
Na kurz se lze přihlásit vyplněním Přihlášky ve výše uvedeném odkaze a jejím osobním doručením nebo odeslání na kontakt:

Ing. Veronika Bulínová
Personální oddělení Nemocnice Znojmo, p.o.
MUDr. Jana Janského 11
669 02  Znojmo

veronika.bulinova@nemzn.cz

Telefon: 515 215 481