Znojmo, 31. května 2024

Ve čtvrtek 30. května se nemocniční zahrada proměnila v centrum plné smíchu, pohybu a radosti. Již třetí ročník akce „Rodinné odpoledne pro zdraví“ přilákal malé i velké, aby si společně připomněli, jak důležitý je zdravý životní styl, pohyb na čerstvém vzduchu a prevence nemocí.

„Máme nesmírnou radost, že i třetí ročník této akce přilákal stovky návštěvníků, kteří si spolu s námi užili příjemné odpoledne. Všudypřítomný smích dětí byl toho důkazem,“ říká ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Nemocnice Znojmo společně s partnery připravila opravdu bohatý program. Zájemci si mohli vyzkoušet řadu sportů, jako je korfbal, fotbal, hokej, minivolejbal, aerobic, gymnastiku a mnoho dalšího. Složky Integrovaného záchranného systému představily svoji činnost i techniku. Policie ČR navíc předvedla výcvik psovoda i ukázku drezury koně. Zájemci poznávali lidské tělo a přiučili se první pomoci při ošetření úrazu. Nechyběla také ukázka dravců, malování na obličej, skákací hrad, kolotoč a soutěže.

Celá akce měla charitativní podtext

Vybrané dobrovolné vstupné přispěje na nákup antidekubitních matrací pro Oddělení dlouhodobě nemocných. Tyto speciální matrace pomáhají předcházet proleženinám a výrazně zlepšují pohodlí a kvalitu života pacientů.  Velké díky patří všem, kteří přispěli, a pokud jste to nestihli, stále máte možnost podpořit tento ušlechtilý cíl. Přispět je totiž stále možné na bankovním účtu 123-1782840227/0100, VS 36513.

Naše poděkování směřuje také na partnery této akce, kteří pomohli nejen se zajištěním programu akce, ale také s drobnými dárky pro malé návštěvníky:

Family City, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, Česká unie sportu, 1. SC Znojmo – mládež, Korfbalový klub MS YMCA Znojmo, Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Záchranná zdravotnická služba JMK, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Hudební festival Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, KOFI-KOFI Znojmo, U Klokana, Znojemský městský pivovar, Káva O kus dál od pekla, Čerpárna Old Cock.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se na další ročník.