Znojmo, 14. června 2024

Nemocniční zázemí, které zahrnuje mimo jiné sociální zařízení, je klíčové pro zajištění pohodlí všech hospitalizovaných pacientů. Na znojemském Dětském oddělení proto proběhla významná rekonstrukce tohoto zařízení. Opraveny byly toalety, sprchy, koupelna a bylo také vybudováno samostatné sociální zařízení na jednom z pokojů. Práce na přestavbě byly zahájeny 17. května a nyní jsou úspěšně dokončeny.

Původní sociální zařízení již nevyhovovalo dnešním požadavkům na hygienu a komfort, což vedlo k rozhodnutí, že je třeba provést zásadní změny. Rekonstrukce zahrnovala kompletní obnovu toalet a sprch. Provedeny byly bourací práce, instalovány byly nové obklady, dlažba a sanitární vybavení (toalety, umyvadla, sprchy a vana), které splňuje všechny moderní normy a standardy. Jedním z klíčových prvků bylo také vybudování samostatného sociálního zařízení na jednom z pokojů, což umožňuje větší soukromí a komfort pro hospitalizované děti a jejich rodiny.

„Našim cílem je zlepšovat podmínky nejen pro pacienty, ale i pro návštěvníky a personál. Moderní, čisté a dobře vybavené sociální zařízení jsou nezbytnou součástí kvalitní nemocniční péče,“ komentuje Pavel Jajtner zástupce ředitele.

Během rekonstrukce byly hospitalizované děti dočasně umístěny na Gynekologicko-porodnické oddělení (330). Toto řešení zajistilo, že děti měly potřebné zázemí. Nyní se nejmenší pacienti vrátí zpět na své oddělení, které tak bude fungovat bez dalších omezení.

Rekonstrukce byla součástí oprav sociálních zařízení na osmi místech v nemocnici. Opravou již prošly veřejné toalety naproti urgentnímu příjmu, naproti vstupu do lékárny, naproti vstupu do polikliniky a naproti vstupu do infuzní terapie, dále naproti podatelně a na poliklinice u ambulancí urologie. Investice je hrazena z vlastních zdrojů nemocnice, a to ve výši 4,36 milionů korun.

 

Před rekonstrukcí: