Znojmo, 12. června 2024

Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Znojmo se i v letošním roce připojilo k oslavám Světového dne dárců krve, který každoročně připadá na 14. června. Tento svátek si připomínáme od roku 2005. Jedná se o den, kdy se v roce 1868 narodil objevitel krevních skupin lékař Karl Landsteiner.

Slavnostní odběry krve se ve Znojmě uskutečnily ve dnech 11. a 12. června. K odběrům se dostavilo víc než 120 dárců. Většina chodí darovat pravidelně, ale byli mezi nimi i 2 prvodárci a také jeden oslavenec. Dnes na své narozeniny totiž svůj 100. odběr absolvoval pan Juga Stanislav.

Jenom díky pravidelným dárcům můžeme pomáhat pacientům a zajistit dostatek transfuzí krve pro všechny, kteří to potřebují. Mezi oddělení s největší spotřebou krve ve znojemské nemocnici již standardně patří chirurgické obory. Krev je ale potřebná i pro pacienty podstupující onkologickou léčbu, maminky po porodu nebo pacienty s nemocí krvetvorby. Mnoho pacientů dostává krev opakovaně.  V Nemocnici Znojmo se lékaři například starají o pacientku, která prozatím celkem dostala 163 transfuzí.

Každý odběr krve je šancí někomu pomoci a zachránit život. „Krev je jednou z nejvzácnějších tekutin. Ve Znojmě máme skvělou základnu dárců krve a touto akcí jsme jim chtěli vzdát hold za to, že nám každý den pomáhají zachraňovat lidské životy. Věříme, že tato akce inspirovala také nové dárce a přispěla k širšímu povědomí o důležitosti darování krve,“ říká primář Hematologicko-transfuzního oddělení Pavel Jajtner.

Dárci byli uvítáni v příjemné a přátelské atmosféře. Oddělení si spolu s partnery akce pro dárce připravilo překvapení ve formě dárků, jako projev vděčnosti a respektu k jejich nezištnému činu. „Děkujeme všem našim dárcům za jejich ochotu a obětavost. Naše poděkování směřuje také k partnerům akce, kteří nás podpořili v našem úsilí a pomáhají nám jak v oceňování dárců, tak i šíření osvěty o dárcovství krve, “ děkuje prim. MUDr. Pavel Jajtner.

K odběrům se připojili také členové Hasičského záchranného systému Jihomoravského kraje, Zdravotnická záchranná služba JMK a Policie ČR.

Členové Integrovaného záchranného systému JMK se spojili a darovali krev 14. června. Hasiči, policisté a záchranáři darovali celkem 6300 mililitrů krve. „Mnoho z nich daruje pravidelně a moc nás těší, že díky této akci se někteří vrátili k darování po delší době. Současně jsme získali i nové prvodárce z řad hasičů a záchranářů,“ říká prim. MUDr. Jajtner.

Kdo a kdy může darovat krev?

Darovat krev může každý zdravý člověk od 18 do 65 let, který se neléčí s vážným onemocněním. Muži můžou darovat krev jednou za 3 měsíce a ženy jednou za 4 měsíce.  Odběrové dny jsou 2x v týdnů, v úterý a ve středu od 7 do 9 hodin.

Partneři akce:

Oblastní hospodářská komora Znojmo, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Průmyslová zdravotní pojišťovna ČR, Bylinky.cz