Znojmo, 1. července 2024

Nemocnice Znojmo v rámci komplexního zlepšování kvalitativních standardů zdravotní péče zahajuje výstavbu nového heliportu. Tento projekt je klíčovou součástí připravované rozsáhlé rekonstrukce Urgentního příjmu. Stavba heliportu bude dokončena v lednu příštího roku a investice ve výši 5,6 mil. korun budou hrazeny z vlastních zdrojů nemocnice.

Nemocnice Znojmo patří podle kategorizace Ministerstva zdravotnictví mezi zdravotnická zařízení provozující urgentní příjem II. typu. Toto zařazení s sebou přináší specifické požadavky na vybavení a infrastrukturu, mezi které patří i heliport schopný nepřetržitého provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Heliport je součástí klíčové infrastruktury, která umožňuje rychlý a efektivní transport pacientů v kritickém stavu. „Každá minuta může rozhodovat mezi životem a smrtí, proto je rychlý přístup k urgentní lékařské péči neocenitelný. Nový heliport bude splňovat všechny moderní bezpečnostní normy a bude vybaven potřebným značením pro denní i noční provoz, což výrazně zlepší jeho funkčnost,“ popisuje ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka.

Podobné projekty nejsou jednoduché ani levné. Zvláštní důraz je kladen na bezpečnostní prvky, které musí splňovat přísné normy a předpisy. Plocha heliportu bude tvořena železobetonovou deskou o rozměrech 12 x 12 metrů. Nový heliport bude vybaven nejmodernějšími světelnými a bezpečnostními technologiemi, které zajistí rychlý a bezpečný vzlet i přistání vrtulníků Letecké záchranné služby za různých podmínek jak ve dne, tak v noci.

Zajištěna je náhradní přistávací plocha

I přes probíhající práce nebude přerušena letecká záchranná služba. Během výstavby bude zajištěna náhradní přistávací plocha pro vrtulníky, aby byla neustále zajištěna urgentní lékařská péče. Náhradní plocha se nachází v lokalitě zahrady nedaleko od stávajícího heliportu, která byla pečlivě vybrána tak, aby splňovala všechny bezpečnostní a logistické požadavky. Tento krok zaručuje, že ani během stavby nebude ohrožena péče o pacienty, kteří potřebují rychlý transport.

Z důvodu stavebních prací bude pro pacienty a návštěvníky nemocnice omezen provoz zahrady. „Uvědomujeme si, že toto omezení může způsobit určité nepohodlí, a proto bychom chtěli poděkovat všem za jejich trpělivost a pochopení. Omezení je nezbytné pro zajištění bezpečnosti všech, kteří se v okolí stavby pohybují,“ zdůrazňuje Miroslav Kavka.