Znojmo, 9. května 2024

Nemocnice Znojmo pořádá ve čtvrtek 30. května již třetí ročník Rodinného zábavného odpoledne pro zdraví plné smíchu, pohybu a poznání. Akce se uskuteční v nemocniční zahradě od 15:00 do 18:00 hodin. Celou akcí bude provázet Kejklíř Jonáš a hudební doprovod Ryan.

„Touto akcí chceme dětem, ale i dospělým připomenout, jak důležitý je pohyb na čerstvém vzduchu a také zábavnou formou upozornit na důležitost prevence, ochrany zdraví či poskytování první pomoci. Přijďte a prožijte s námi příjemné odpoledne. S partnery akce jsme si pro vás připravili opravdu bohatý program. Těšíme se na setkání,“ zve ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka.

Na nemocniční zahradě si budou moci malí i velcí vyzkoušet korfbal pod taktovkou Korfbalového klubu MS YMCA Znojmo, fotbal, hokej, minivolejbal, aerobic, gymnastiku a mnoho dalšího pod záštitou České unie sportu Znojmo. Složky Integrovaného záchranného systému představí svoji činnost i techniku. Policie ČR si navíc pro návštěvníky připravila ukázku výcviku psovoda od 16:00 hodin a ukázku drezury koně od 16:30 hodin.

Studenti Střední zdravotnické a vyšší odborné školy zdravotnické ve Znojmě zasvětí do poznávání lidského těla a poskytnutí první pomoci při ošetření úrazu. Na programu se samozřejmě podílí také zdravotníci nemocnice, kteří předvedou správnou hygienu rukou.

Zajímavý výklad a ukázku dravců si připraví sokolník od 16:00 do 17:00 hodin. Pro děti zábavu zajistí mimo jiné i Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Hudební festival Znojmo. Děti se mohou těšit také na kejklířské vystoupení, malování na obličej, skákací hrad, kolotoč a soutěže.

Na akci bude možné zakoupit si jídlo a pití. Občerstvení si pro vás připravil Znojemský městský pivovar, KOFI-KOFI Znojmo, Káva O kus dál od pekla, hospoda U Klokana, Čerpárna Old Cock a chybět nebude ani cukrová vata.

Celá akce bude mít charitativní podtext.

„Vstup na akci bude v letošním roce dobrovolný. Návštěvníci budou moci jakoukoliv částkou podpořit nákup antidekubitních matrací na Oddělení dlouhodobě nemocných pro naše nejzranitelnější pacienty, kterým chceme nabídnout při pobytu v nemocnici co největší komfort. Děkujeme všem, co se do sbírky zapojí,“ říká Miroslav Kavka. Pomoci budou moci i ti, kteří se akce nemohou osobně zúčastnit. Přispět je totiž možné již nyní na bankovním účtu 123-1782840227/0100, VS 36513.

Děkujeme sponzoru akce Excalibur City a všem partnerům akce, kteří nám s organizací akce pomáhají. Těšíme se na setkání.