Pracovní náplň:         

 • komplexní zajišťování agendy veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek a pravidel zřizovatele, tzn. příprava a zpracování zadávací dokumentace včetně schvalovacích procesů podle interních pravidel, zajištění administrace vlastních zadávacích řízení a zajištění veškerých uveřejňovacích povinností zadavatele

 Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oboru právo
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • znalost relevantních právních předpisů
 • zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, bezúhonnost
 • logické myšlení, schopnost vyhledávat informace
 • organizační a komunikační schopnosti, týmová spolupráce, loajalita
 • znalost práce na PC na vyšší uživatelské úrovni (MS Word, MS Excel, Outlook)
 • praxe v oblasti administrace veřejných zakázek včetně uveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek výhodou

Nabízíme:      

Nástup dle dohody, možný ihned.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte do 31.07.2024 na e-mail: radovan.soba@nemzn.cz (tel: 515 215 442) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, Mgr. Radovan Šoba, vedoucí právního a personálního odboru, MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo 2.

Požadujeme:

 • způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb.
 • spolehlivost
 • zájem o obor pediatrie
 • místo vhodné pro absolventa či lékaře v atestační přípravě – základní kmen

Nabízíme:      

 • náborový příspěvek až do výše 300 000 Kč (jeho výše bude stanovena v závislosti na dosažené kvalifikaci a na době závazku setrvání v pracovním poměru)
 • práce na celý úvazek na pracovišti s širokým spektrem poskytovaných zdravotních služeb v rámci poskytované specializované lůžkové i ambulantní pediatrické péče
 • moderní vybavení a moderní léčebné postupy
 • možnost absolvovat odborné stáže, účast na vzdělávacích akcích, přednáškách
 • více na: Dětské oddělení – Nemocnice Znojmo (nemzn.cz)
 • benefity pro zaměstnance přehledně zde: BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: petr.bloudicek@nemzn.cz (tel: 515 215 277) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Petr Bloudíček, primář Dětského oddělení, MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo 2.

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Výběrové řízení na obsazení přidělených rezidenčních míst v lékařských oborech specializačního vzdělávání dotačního programu „Rezidenční místa 2024“

(1. kolo)

V oboru specializačního vzdělávání:  PEDIATRIE – 2 MÍSTA

 

Adresa pro podávání přihlášek:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, Personální odbor, MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 669 02

Termín pro podávání přihlášek:

Přihlášky včetně všech náležitostí budou přijímány nejpozději do 30.08.2024 do 15.00 hod. Přihlášky obdržené po tomto termínu nebudou přijaty.

Způsob podávání přihlášek:

Přihlášky lze podávat poštou na uvedenou adresu nebo osobně prostřednictvím podatelny Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo.

 

Obálku je nutno označit „Výběrové řízení – rezidenční místo 2024 (uchazeč doplní obor RM)“ a včetně řádně vyplněné přihlášky přiložit následující doklady:

 • vyplněný osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (neplatí pro zaměstnance Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (neplatí pro zaměstnance Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace),
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji uchazeč získal),
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe.

Neúplné přihlášky budou z výběrového řízení vyřazeny.

 

Potřebné formuláře (přihlášku a osobní dotazník) lze získat na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz (/Věda a lékařská povolání/Rezidenční místa pro lékařská povolání/RM 2024/Informace k výběrovému řízení – RM 2024 nebo na internetových stránkách Nemocnice Znojmo www.nemzn.cz (Kariéra/Rezidenční místa – lékaři).

 

Kritéria pro výběr rezidenta a způsob jejich hodnocení:

Systémem ANO / NE budou hodnocena kritéria odborné způsobilosti, trestní bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti a zařazení do oboru specializačního vzdělávání.

V případě záporného hodnocení v kterékoli kategorii bude přihláška vyřazena.

Následně bude možno získat celkové maximum 50 bodů takto:

max. 20 bodů za zájem o obor

 • vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku, který obsahuje 12měsíční odbornou praxi v oboru pediatrie u registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie (praktický lékař pro děti a dorost) uvedenou v části I. vzdělávacího programu, bod 2.2 c) volitelná odborná praxe, bez ohledu na to, zda již byla tato praxe absolvována. Vybraný rezident může mít tuto praxi již absolvovanou zcela, případně mít absolvovanou její část, a to i u jiných poskytovatelů zdravotních služeb
 • doložené stáže, kurzy, konzultace apod. absolvované během studia a po něm ve vztahu k oboru specializačního vzdělávání, event. publikační činnost

 

max. 20 bodů za osobní pohovor před komisí, kdy budou hodnoceny především odborné znalosti, komunikační dovednosti a představa o profesní seberealizaci

max. 10 bodů za jazykové znalosti

Náplň práce:

 • práce dětské sestry dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků na Novorozenecké oddělení nemocnice JIP

Požadujeme:

 • způsobilost k výkonu daného povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., zákon
  o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů
 • zdravotní způsobilost, trestní, morální a občanská bezúhonnost
 • spolehlivost, samostatnost i schopnost týmové práce
 • pozice vhodná i pro absolventy

Nabízíme:

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: dita.kovarikova@nemzn.cz (tel: 515 215 251) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, Mgr. Dita Kováříková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Požadujeme:

 • způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb.
 • spolehlivost, schopnost samostatného rozhodování
 • specializovanou způsobilost v příslušném oboru

Nabízíme:      

 • náborový příspěvek až do výše 500 000 Kč (jeho výše bude stanovena v závislosti na dosažené kvalifikaci a na době závazku setrvání v pracovním poměru)
 • práci na celý úvazek v mladém a přátelském kolektivu na akreditovaném pracovišti (I. typ

Pečujeme o dospělé i dětské pacienty na lůžkovém oddělení a v ambulancích, operujeme na moderním sále centrálního operačního traktu. Ročně provedeme cca 350 operačních výkonů širokého ORL spektra. Zabýváme se všemi onemocněními ORL oblasti, vč. rovnovážného ústrojí. Provádíme vyšetření sluchu, vč. otoakustických emisí, BERA, screeningové vyšetření sluchu novorozenců a dětí, provádíme sluchovou protetiku vč. návaznosti na kochleární implantační centrum. Samozřejmostí je volno po službě, spolupráce s předními ORL pracovišti v ČR, možnost absolvovat odborné stáže, účast na vzdělávacích akcích, přednáškách.

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: pavel.jajtner@nemzn.cz nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Pavel Jajtner, MBA náměstek pro léčebně preventivní péči, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Požadujeme:

 • způsobilost k výkonu povolání lékaře (možno i absolvent) dle zákona č. 95/2004 Sb.
 • absolvovaný základní kmen nebo specializace v daném oboru výhodou.

Nabízíme:

 • platové ohodnocení dle platné legislativy v závislosti na délce odborné praxe
 • náborový příspěvek až do výše 300 000 Kč (jeho výše bude stanovena v závislosti na dosažené kvalifikaci a na době závazku setrvání v pracovním poměru)
 • plný pracovní úvazek na velmi dobře vybaveném a akreditovaném pracovišti krajského významu
 • široké spektrum činností: resuscitační a anesteziologická péče, léčba bolesti a paliativní péče
 • nově zrekonstruované anesteziologicko-resuscitační oddělení a pracoviště operačních sálů
 • 6 týdnů dovolené
 • BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo po dohodě.

Vaše žádosti doplněné o strukturovaný životopis zasílejte primářce Anesteziologickoresuscitačního oddělení MUDr. Janě Daňové (e-mail: jana.danova@nemzn.cz, tel. 607 702 208).

Požadujeme:

 • způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb.
 • spolehlivost
 • zájem o příslušný obor
 • místo vhodné pro absolventa či lékaře v atestační přípravě – základní kmen

Nabízíme:      

 • náborový příspěvek až do výše 300 000 Kč (jeho výše bude stanovena v závislosti na dosažené kvalifikaci a na době závazku setrvání v pracovním poměru)
 • práce na celý úvazek na pracovišti s širokým spektrem poskytovaných zdravotních služeb
 • moderní vybavení a operační postupy
 • více než 900 porodů ročně
 • specializované Centrum pro léčbu endometriózy
 • spolupráce s centry asistované reprodukce
 • možnost absolvovat odborné stáže, účast na vzdělávacích akcích, přednáškách
 • více na: nemzn.cz/pracoviste/gynekologicko-porodnicke-oddeleni/
 • benefity pro zaměstnance přehledně zde: BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo dle dohody. 

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: radek.chvatal@nemzn.cz (tel: 515 215 280) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Radek Chvátal, primář Gynekologicko-porodnického oddělení, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

 

 

Požadujeme:

 • způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb.
 • spolehlivost
 • zájem o příslušný obor

Nabízíme:

 • náborový příspěvek až do výše 300 000 Kč (jeho výše bude stanovena v závislosti na dosažené kvalifikaci a na době závazku setrvání v pracovním poměru)
 • BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup dle dohody.

Místo je vhodné pro absolventa nebo lékaře v atestační přípravě – základní kmen.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: miroslav.kavka@nemzn.cz (tel: 515 215 224) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Miroslav Kavka, MBA, primář Chirurgického oddělení, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

 

 

Požadujeme:

 • příslušné vzdělání – lékařská fakulta (možno i absolvent)
 • absolvovaný základní kmen nebo specializace v daném oboru výhodou

Nabízíme:

 • náborový příspěvek až do výše 300 000 Kč (jeho výše bude stanovena v závislosti na dosažené kvalifikaci a na době závazku setrvání v pracovním poměru)
 • 6 týdnů dovolené
 • BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo po dohodě.

Vaše žádosti doplněné o strukturovaný životopis zasílejte primářce Infekčního oddělení MUDr. Yvoně Šrámkové (e-mail: yvona.sramkova@nemzn.cz, tel.: 541 518 045).

Požadujeme:

 • způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb.
 • spolehlivost
 • zájem o obor vnitřní lékařství
 • místo vhodné i pro absolventa či lékaře v atestační přípravě – základní kmen

Nabízíme:      

 • náborový příspěvek až do výše 300 000 Kč (jeho výše bude stanovena v závislosti na dosažené kvalifikaci a na době závazku setrvání v pracovním poměru)
 • práce na celý úvazek na pracovišti s širokým spektrem poskytovaných zdravotních služeb v rámci poskytované specializované lůžkové i ambulantní péče
 • moderní vybavení a moderní léčebné postupy
 • možnost absolvovat odborné stáže, účast na vzdělávacích akcích, přednáškách
 • více na: Interní oddělení – Nemocnice Znojmo (nemzn.cz)
 • benefity pro zaměstnance přehledně zde: BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: zdenek.monhart@nemzn.cz (tel: 515 215 270) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., primář Interního oddělení a Urgentního příjmu, MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo 2.