Náplň práce:
• Práce porodní asistentky dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Požadujeme:
• způsobilost k výkonu daného povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů,
• zdravotní způsobilost, trestní, morální a občanská bezúhonnost,
• spolehlivost, samostatnost i schopnost týmové práce,
• pozice vhodná i pro absolventy.

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: jana.vackova@nemzn.cz (tel: 515 215 251) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, PhDr. Jana Vacková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Požadujeme:
• min. střední odborné vzdělání (vyučení v oboru kuchař)
• zájem o uvedenou práci
• zdravotní způsobilost, trestní, morální a občanská bezúhonnost
• spolehlivost, samostatnost a schopnost týmové práce
• pozice vhodná i pro absolventy

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail.: vladimira.hamsova@nemzn.cz (tel: 515 215 170) a nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, Vladimíra Hamsová, vedoucí Úseku léčebné výživy a stravování, MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Výběrové řízení na obsazení přidělených rezidenčních míst v lékařských oborech specializačního vzdělávání – program č. 2 (dotace na celé specializační vzdělávání ve vybraných lékařských oborech) dotačního programu „Rezidenční místa 2021“ (2. kolo)

V těchto oborech specializačního vzdělávání (v závorce počet přidělených rezidenčních míst):
– Anesteziologie a intenzivní medicína (1)
– Vnitřní lékařství (1)

Adresa pro podávání přihlášek:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, Právně-personální odbor, MUDr. Jana Janského 11, 669 02.

Termín pro podávání přihlášek:
Přihlášky včetně všech náležitostí budou přijímány nejpozději do 29. 10. 2021 do 15.00 hod.
Přihlášky obdržené po tomto termínu nebudou přijaty.

Více v níže uvedených odkazech:

Výběrové řízení_2021_lékaři – 2. kolo

Osobní-dotazník

Přihláška

Ředitel Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Odborné požadavky:
– specializovaná způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru nebo doklad o podané žádosti o udělení licence
– řídící, organizační a komunikativní schopnosti,
– samostatnost a spolehlivost,
– trestní, občanská a morální bezúhonnost.

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Předpokládaný nástup: dle dohody

Písemnou přihlášku k výběrovému řízení doplněnou
– osobním dotazníkem (dotazník ke stažení z internetových stránek nemocnice www.nemzn.cz, odkaz Kariéra),
– životopisem a prostou kopií dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti,
– kopií licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru nebo potvrzenou žádostí o tuto licenci spolu s čestným prohlášením, že žádost o vydání licence nebyla zamítnuta
– výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců,
– návrhem koncepce pracoviště na období 5 let
– čestným prohlášením a osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1.12.1971 a na zaměstnance Nemocnice Znojmo, kteří tento doklad již předložili),

zasílejte do 15. 10. 2021 10:00h v obálce s označením „Výběrové řízení – primář“ na adresu:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Mgr. Petr Kyzlink, náměstek pro právní věci a personalistiku
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Bližší informace k výběrovému řízení Vám poskytne MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., náměstek pro léčebně-preventivní péči, tel: 515 215 270, e-mail: zdenek.monhart@nemzn.cz

Požadujeme:
• způsobilost k výkonu povolání lékaře (možno i absolvent) dle zákona č. 95/2004 Sb.
• spolehlivost
• zájem o příslušný obor

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: veronika.slonkova@nemzn.cz (tel: 515 215 540) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D., primářka Kožního oddělení, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Požadujeme:
• způsobilost k výkonu povolání lékaře (i absolvent) dle zákona č. 95/2004 Sb.
• spolehlivost a zájem o příslušný obor

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: petra.hartova@nemzn.cz (tel: 515 215 192) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, prim. MUDr. Petra Hartová, primářka Psychiatrického oddělení, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Náplň práce:
• Práce ergoterapeuta dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Požadujeme:
• způsobilost k výkonu daného povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů,
• zdravotní způsobilost, trestní, morální a občanská bezúhonnost,
• spolehlivost, samostatnost i schopnost týmové práce,
• pozice vhodná i pro absolventy.

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: jana.vackova@nemzn.cz (tel: 515 215 251) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, PhDr. Jana Vacková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Náplň práce:
• Práce všeobecné sestry dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků na lůžkovém standardním oddělení a/nebo ambulanci

Požadujeme:
• způsobilost k výkonu daného povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů,
• zdravotní způsobilost, trestní, morální a občanská bezúhonnost,
• spolehlivost, samostatnost i schopnost týmové práce,
• pozice vhodná i pro absolventy.

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: jana.vackova@nemzn.cz (tel: 515 215 251) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, PhDr. Jana Vacková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Náplň práce:
• Práce zdravotního laboranta dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při zohlednění typu pracoviště

Požadujeme:
• způsobilost k výkonu daného povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů,
• zdravotní způsobilost, trestní, morální a občanská bezúhonnost,
• spolehlivost, samostatnost i schopnost týmové práce,
• pozice vhodná i pro absolventy.

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: jana.vackova@nemzn.cz (tel: 515 215 251) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, PhDr. Jana Vacková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Požadujeme:
• způsobilost k výkonu povolání lékaře (možno i absolvent) dle zákona č. 95/2004 Sb.
• spolehlivost a zájem o příslušný obor
• absolvovaný základní kmen nebo specializace v oboru výhodou

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: martin.labovsky@nemzn.cz (tel: 515 215 295) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, prim. MUDr. Martin Labovský, primář Urologického oddělení, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.