Ředitel Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Odborné požadavky:
– specializovaná způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru nebo doklad o podané žádosti o udělení licence
– řídící, organizační a komunikativní schopnosti,
– samostatnost a spolehlivost,
– trestní, občanská a morální bezúhonnost.

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Předpokládaný nástup: dle dohody

Písemnou přihlášku k výběrovému řízení doplněnou
– osobním dotazníkem (dotazník ke stažení z internetových stránek nemocnice www.nemzn.cz, odkaz Kariéra),
– životopisem a prostou kopií dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti,
– kopií licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru nebo potvrzenou žádostí o tuto licenci spolu s čestným prohlášením, že žádost o vydání licence nebyla zamítnuta
– výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců,
– návrhem koncepce pracoviště na období 5 let
– čestným prohlášením a osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1.12.1971 a na zaměstnance Nemocnice Znojmo, kteří tento doklad již předložili),

zasílejte do 15. 10. 2021 10:00h v obálce s označením „Výběrové řízení – primář“ na adresu:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Mgr. Petr Kyzlink, náměstek pro právní věci a personalistiku
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Bližší informace k výběrovému řízení Vám poskytne MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., náměstek pro léčebně-preventivní péči, tel: 515 215 270, e-mail: zdenek.monhart@nemzn.cz

Požadujeme:
• způsobilost k výkonu povolání lékaře (možno i absolvent) dle zákona č. 95/2004 Sb.
• spolehlivost
• zájem o příslušný obor

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: veronika.slonkova@nemzn.cz (tel: 515 215 540) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D., primářka Kožního oddělení, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Požadujeme:
• způsobilost k výkonu povolání lékaře (i absolvent) dle zákona č. 95/2004 Sb.
• spolehlivost a zájem o příslušný obor

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: petra.hartova@nemzn.cz (tel: 515 215 192) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, prim. MUDr. Petra Hartová, primářka Psychiatrického oddělení, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Požadujeme:
• způsobilost k výkonu povolání lékaře (možno i absolvent) dle zákona č. 95/2004 Sb.
• spolehlivost a zájem o příslušný obor
• absolvovaný základní kmen nebo specializace v oboru výhodou

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Vaši žádost o přijetí se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: martin.labovsky@nemzn.cz (tel: 515 215 295) nebo písemně na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, prim. MUDr. Martin Labovský, primář Urologického oddělení, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

Požadujeme:
– příslušné vzdělání – lékařská fakulta (možno i absolvent),
– absolvovaný základní kmen nebo specializace v daném oboru výhodou.

Nabízíme:
– platové ohodnocení dle platné legislativy v závislosti na délce odborné praxe,
– plný pracovní úvazek,
– 6 týdnů dovolené,
– benefity pro zaměstnance

Nástup možný ihned.

Vaše žádosti doplněné o strukturovaný životopis zasílejte primáři Oddělení radiologického a zobrazovacích metod MUDr. Zdeňku Zavadilovi (e-mail: zdenek.zavadil@nemzn.cz, tel. 515 215 244 nebo 515 215 507).

Lékař NEU

Požadujeme:
– příslušné vzdělání – lékařská fakulta (možno i absolvent),
– absolvovaný základní kmen nebo specializace v daném oboru výhodou.

Nabízíme:

– 6 týdnů dovolené,
– benefity pro zaměstnance

 

Nástup možný ihned nebo po dohodě.

Vaše žádosti doplněné o strukturovaný životopis zasílejte primářce Infekčního oddělení MUDr. Yvoně Šrámkové (e-mail: yvona.sramkova@nemzn.cz, tel.: 541 518 045).

Požadujeme:
– příslušné vzdělání – lékařská fakulta (možno i absolvent),
– absolvovaný základní kmen nebo specializace v daném oboru výhodou.

Nabízíme:
– práci v moderní biochemické laboratoři a v nově zřizované ambulanci
klinické osteologie.
– benefity pro zaměstnance

Nástup možný ihned nebo po dohodě.