Dětské oddělení

Dětské oddělení tvoří integrovaný celek v ambulantní a lůžkové složce. Disponuje 26 lůžky na standardním oddělení a 4 lůžky na jednotce intermediární péče. Poskytuje zdravotní péči asi 20 000 dětí a mladistvých v regionu. Na standardním dětském oddělení jsou hospitalizováni dětští pacienti do 19 let života se širokým spektrem diagnóz dětského věku, včetně diagnóz chirurgických oborů. Přijímání rodiče k hospitalizovanému dítěti je na oddělení samozřejmostí. Na dětské jednotce intermediární péče je zajištěna péče o děti, kterým hrozí selhání životních funkcí.


Novorozenecké oddělení zabezpečuje péči o zdravé novorozence a disponuje 15 lůžky. Všechny matky a novorozenci jsou ošetřováni společně, systémem rooming-in. Jako páté zdravotnické zařízení v ČR jsme získali titul Baby friendly hospital (nemocnice přátelská k dětem, podpora kojení). Na novorozenecké jednotce intermediární péče jsou léčeni novorozenci narození po dokončeném 32.týdnu těhotenství.


V ambulantní části je poskytována specializovaná pediatrická péče v rizikové, neonatologické a laktační poradně pro novorozence a kojence, dále v poradně nefrologické, endokrinologické, diabetologické, kardiologické, alergologické, revmatologické a gastroenterologické. Díky péči ve specializovaných ambulancích se výrazně snižuje nutnost hospitalizace dětí.