• 3. patro Nové nemocnice (viz plánek)
  • 515 215 326