Na našem transfuzním oddělení provádíme odběry krve, plazmy a trombocytů (krevních deštiček).

Odběry krve Odběry plazmy
Úterý:    7:00 – 9:00 Pondělí: 7:00 – 14:00
Středa:  7:00 – 9:00 Čtvrtek: 7:00 – 17:00
Pátek:    7:00  – 14:00

Prvodárci chodí na odběr bez objednání.

Darovaní krve nebo plazmy ve větší skupině dárců např. v rámci firemní akcie, teambuldingu je možno domluvit i v jiných termínech, než jsou běžně prováděné odběry.

Odběry trombocytů
Dárci jsou zváni k odběru dle potřeb našich pacientů.

Při darování krve je preferováno bezpříspěvkové darování krve.

Dárcovství plazmy může být bezpříspěvkové nebo lze dárcovi poskytnout za jeden odběr finanční náhradu.   

 

Morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí v České republice Český červený kříž. 
Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského je udělena za 10 odběrů krve.
Stříbrnou medaili prof. MUDr. Jana Janského získává dárce za 20 odběrů krve.
Zlatá medaile prof. MUDr.Jana Jánskeho je dárci udělena za 40 odběrů.
Zlatý kříž ČČK 3. třídy získává dárce za 80 odběrů.
Zlatý kříž ČČK 2. třídy je udělen dárci za 120 odběrů.
Zlatým křížem ČČK 1. třídy jsou vyznamenáni dárci za 160 odběrů.
Plaketa ČČK Dar krve – dar života se uděluje za 250 odběrů.