Odběr krve → odběr krve                     ženy 4 měsíce,  muži 3 měsíce

Plazmaferéza → plazmaferéza             14 dní

Odběr krve → plazmaferéza                 4 týdny

Plazmaferéza → odběr krve                  2 dny