Hematologicko-transfuzní oddělení

Hematologicko-transfúzní oddělení pracuje na čtyřech úsecích.

První oblastí působení je transfúzní úsek, který zajišťuje dárcovství krve, krevní plazmy a trombocytů, následně výrobu transfúzních přípravků a autotransfúzní odběry. Důležitou součástí práce je budování registru dárců krve, dárcovská politika a spolupráce s ČČK při jejím prosazování a při oceňování dárců krve. Dále spolupracuje s Národním registrem pro dárcovství kostní dřeně, kdy provádí nábor do registru a vstupní vyšetření dárců (vyplnění dotazníku a odběr vzorku krve pro registr).


Druhým úsekem je hematologická ambulance, která zajišťuje ambulantní péči, prevenci, dispenzarizaci a konziliární vyšetření nemocných s krevními chorobami, jejich další sledování a léčbu. Řeší diagnostiku a léčbu anemií, chorob bílých krvinek a destiček, dále ambulantní léčbu méně agresivních forem hematoonkologických chorob a diagnostiku a léčbu vrozených i získaných krvácivých a trombofilních stavů, včetně kontroly antitrombotické léčby.


Třetí neoddělitelnou složkou je hematologická laboratoř, která provádí všechna standardní hematologická laboratorní vyšetření včetně hemogramu a rozpočtu leukocytů, základní a speciální vyšetření hemokoagulace (detekci krvácivých a trombofilních stavů, monitorování antitrombotické léčby), základní vyšetření průtokovou cytometrií a základní imunohematologická vyšetření. Laboratorní vyšetření provádí HTO pro vlastní klinickou složku, pro další zdravotnická pracoviště v Nemocnici Znojmo a pro externí ambulantní pracoviště.


Čtvrtou složkou je centrální odběrová místnost, která provádí odběry biologického materiálu u ambulantních pacientů Nemocnice Znojmo a dále také slouží pro pacienty odeslané externími lékaři.


Postup při akutní potransfuzní reakci

Laboratorní příručka HTO

Zpráva o nežádoucím účinku transfuze