Provádí laboratorní hematologická, koagulační a imunohematologická vyšetření. Dále provádí imunologická a serologická vyšetření u dárců krve.

 • I. patro budovy centrálních laboratoří (viz plánek)
 • telefon

  515 215 207 – laboratoř hematologie
  515 215 462 – laboratoř imunohematologie
  515 215 303 – příjem materiálu
  515 215 457, 606 681 864 – pohotovostní služba

 • Odborný pracovník v laboratorních metodách

  Ing. Ivana Chovancová

  515 215 493

 • Příjem biologického materiálu

  nepřetržitě