• Přízemí budovy centrálních laboratoří (viz plánek)
  • 515 215 458, 515 215 461
  • 800 139 572 - bezplatná linka do evidence dárců
  • darci.hto@nemzn.cz
  • plazma.hto@nemzn.cz
  • @Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Znojmo