Znojmo, 16.11.2022

Přístroje téměř za milion letos pomohl realizovat Nadační fond Kapka Naděje znojemské nemocnici. Těsně před nadcházejícím Světovým dnem nedonošených dětí, který připadá na 17. listopad, bylo do Nemocnice Znojmo díky nadačnímu fondu dodáno resuscitační lůžko pro novorozence. Většina přístrojů, které byly za přispění fondu za poslední 3 roky pořízeny,  slouží k péči o nejmenší pacienty – novorozence. 

Nemocnici Znojmo tento týden navštívila ředitelka NF Kapka naděje Dita Loudilová a projektová manažerka Lucie Vytlačilová. Společně se zástupcem společnosti Shell Czech Republic, a.s Michalem Štěpánkem, která financovala nákup přístrojů pro znojemskou nemocnici, je přivítal ředitel nemocnice Martin Pavlík a vedení Dětského oddělení, primář Petr Bloudíček a vrchní sestra Dita Kovářiková.

V letošním roce bylo Dětské oddělení díky NF Kapka naděje vybaveno přístrojem FENO, spirometrem a inkubátorem (viz informací zde: Tisková zpráva – Kapky naděje do znojemské nemocnice). V minulém týdnu bylo na Dětské oddělení dodáno novorozenecké resuscitační lůžko v hodnotě téměř čtyři sta tisíc korun. „Díky praktickému předehřívacímu režimu, Apgar časomíře a dobrému přístupu k pacientovi bude lůžko umístěno přímo na porodním sále,“  informoval Petr Bloudíček, primář Dětského oddělení.

Celková hodnota darů Nadačního fondu Kapka naděje v letošním roce činí téměř jeden milion korun. Od roku 2019 mohla nemocnice díky fondu zrealizovat přístrojové vybavení v celkové hodnotě více než 1,4 mil Kč. Většina přístrojů, na jejichž pořízení se nadační fond podílel je umístěna na novorozenecké jednotce intenzivní péče. „Vážíme si snahy Nadačního fondu podílet se na přístrojovém vybavení, které nám zdravotníkům pomáhají pečovat o naše pacienty. V případě novorozenců o ty nejmenší, co máme. Těší nás, že si pro podporu v našem regionu firma Shell společně s Kapkou naděje vybrala právě naši nemocnici, Třetí letošní přístroj byl na pracoviště dodán v minulých dnech, tedy těsně před 17. listopadem, který je vyhlášený jako Světový den předčasně narozených dětí, což považuji za opravdu symbolické načasování“ uvedl Martin Pavlík. Na intermediární novorozenecké jednotce intenzivní péče pečují pediatři a dětské sestry nejčastěji o děti s lehkou a střední nezralostí od 32. týdne nedonošenosti, dále o novorozence s nízkou porodní hmotností, s neonatální infekcí, o děti asfyktické během nebo po porodu, o děti s problémy s hyperbilirubinemii (zvýšená hladina bilirubinu v krvi) a dalšími problémy spojenými s nedonošeností. Minulý rok bylo na této JIP pečováno o 80 dětí.

„Děkujeme Znojemské nemocnici za vřelé přijetí a všem lékařům a sestřičkám se skvělou práci, kterou každý den odvádějí. My jsme moc rádi, že díky zakoupeným přístrojům jsme toho součástí. A to vše v tomto případě díky společnosti Shell a našemu projektu podpory regionů v České republice.“ Doplnila Dita Loudilová, ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje

Společně s předními lékaři, odborníky a partnery zvyšuje NF Kapka Naděje šanci na záchranu života dětských pacientů se závažným onemocněním. Hlavními oblastmi zájmu jsou hematologie, onkologie a velmi úzce související psychiatrie. Od roku 2000 pomáhá Nadační fond KN dětem a jejich rodinám skrze nákupy přístrojů, rekonstrukce dětských oddělení a lékařských pracovišť, podporu výzkumu, edukaci veřejnosti a další aktivity. Podpora míří od novorozeneckých, přes pediatrická a onkologická oddělení až po paliativní péči.

Historie realizace přístrojové techniky v Nemocnici Znojmo za přispění NF Kapka Naděje:

2019 – bilirubinometr
2021 – vyhřívané lůžko
2022 – analyzátor FENO, spirometr, inkubátor, resuscitační lůžko

Foto: zleva – ředitelka NF Kapka naděje Dita Loudilová, ředitel Nemocnice Znojmo Martin Pavlík, projektová manažerka Lucie Vytlačilová a zástupce společnosti Shell Czech Republic, a.s Michal Štěpánek