23.11.2022, Znojmo

Ve čtvrtek 23.11. se v Nemocnici Znojmo sešli představitelé dolnorakouského zdravotnictví, aby zhodnotili dosavadní přeshraniční spolupráci s Nemocnicí Znojmo, která funguje již od roku 2008. Na jednání se zhodnotila dosavadní spolupráce a projednával se její další rozvoj. Jednání se kromě zástupců znojemské nemocnice zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

“Jihomoravský kraj a jeho největší krajská Nemocnice Znojmo jsou strategickými partnery pro přeshraniční spolupráci s Rakouskem. Vedení JMK tuto přeshraniční spolupráci považuje jako jednu ze svých priorit a plně tuto aktivitu znojemské nemocnice podporuje,” sdělil na úvod jednání Jan Grolich, hejtman JMK.

Ředitel Nemocnice Znojmo shrnul dosavadní spolupráci s dolnorakouskou nemocnicí v Melku, kde se podařilo ve spolupráci se znojemskými odborníky vybudovat Centrum pro léčbu endometriózy. Tím se pacientky v Dolním Rakousko dostávají rychleji k diagnostice a léčbě tohoto onemocnění, které postihuje především ženy v reprodukčním věku. „Byly diskutovány možné postupy v léčbě endometriózy, např. využití léčebného konopí a rozšíření přeshraniční spolupráce v oblasti paliativní péče,“ informoval Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Další možná spolupráce je v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Spolupráce s Nemocnicí Znojmo trvá už 14 let a v současné době je to jediná nemocnice, se kterou na jižní Moravě spolupracujeme, proto si vážíme zájmu v ní pokračovat. Na dnešní schůzce jsme prodiskutovali konkrétní témata možného rozšíření, řekla Judith Kramer, zástupkyně Initiative Healthacross za dolnorakouskou stranu.

 

Zleva: lékařský ředitel a primář gynekologie LK Melk Leopold Wanderer, ředitel Nemocnice Znojmo Martin Pavlík, Healthacross, NÖ Landesgesundheitsagentur – Judith Kramer a Kerstin Kolm, hejtman JMK Jan Grolich, náměstek pro LPP Nemocnice Znojmo Zděnek Monhart, primář Gynekologicko-porodnického oddělení NZ Radek Chvátal a Julia Sarikyan z Healthacross.