Znojmo, 10.11.2022

Na včerejším jednání Rady Jihomoravského kraje byla schválena rekonstrukce a modernizace budovy H znojemské nemocnice. Jedná se o první etapu, která předchází vybudování nového Urgentního příjmu a rekonstrukci dalších budov. Předpokládaná výše rekonstrukce budovy H je ve výši 17 milionů korun.

Rekonstrukce a modernizace budovy H je zahájením první etapy vybudování Urgentního příjmu 2. typu, jehož realizace je v Nemocnici Znojmo podmíněna přesuny pracovišť v pěti etapách a především následnou rekonstrukcí zdravotnických provozů v lůžkové části, které jsou v nevyhovujících budovách, ať již z důvodu prostorové nedostatečnosti nebo havarijního stavu elektroinstalací, rozvodů vody či kanalizace. Rekonstrukce budovy H v celkové výši 17 milionů korun bude financována z investičních prostředků zřizovatele, tedy Jihomoravského kraje.

Vybudování nového Urgentního příjmu navazuje na programové období 2021-2027 v Integrovaném regionálním operačním programu v oblasti zdravotnictví. „Stávající Urgentní příjem funguje od roku 1974 a nebyl od té doby nijak upraven. Tehdejší projekt, který pochází z 60. let minulého století nepočítal s tak vysokým počtem pacientů, kteří jsou nyní v těchto prostorách ošetřováni. Už vůbec nepočítal s příjmem pacientů s infekčním onemocněním,“ informoval Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Stávající Urgentní příjem tedy nesplňuje standardy a požadavky současné medicíny ani ošetřovatelské péče. Stejně tak požadavky na komfort a soukromí jednotlivých ošetřovaných pacientů.

V případě rekonstrukce budovy H se jedná o přesun ambulantní části Kožního oddělení ze stávajících prostor, které je nutné kompletně opravit a přizpůsobit zdravotnickému provozu. Předmětem rekonstrukce jsou tedy úpravy vnitřní části zahrnující práce architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, požárně bezpečnostní řešení, veškeré sítě s napojením na stávající (zdravotně technické instalace, zařízení silnoproudé elektrotechniky, zařízení slaboproudé elektrotechniky). Dále vybudování vzduchotechniky, klimatizace a elektrická požární signalizace. „Stávající prostory kožního oddělení budou využity pro jiné pracoviště, které se musí přesunout z prostor, kde bude budován nový Urgentní příjem. S touto výměnou pracovišť bude rekonstrukce připravena na další etapu,“ doplnil Pavlík. Do rekonstrukce je zahrnuta také kompletní dodávka a montáž nového lůžkového výtahu v souladu s novými bezpečnostními předpisy pro rekonstrukci a modernizaci výtahů.

V této chvíli je připraven projekt rekonstrukce. Započetí rekonstrukce samotné je předpokládáno na jaře roku 2023. „Vážíme si podpory našeho zřizovatele a toho, že vnímá celkovou modernizaci nemocnice jako nezbytnou pro její další fungování v obrovské spádové oblasti pacientů Znojemska“ uzavřel ředitel nemocnice Martin Pavlík.

 

Foto: budova H, kterou čeká rekonstrukce a úprava vnitřních prostor pro ambulantní část Kožního oddělení.