Znojmo, 09.11.2022

V  říjnu v Simulačním centru Masarykovy univerzity přivítali lektoři kolektiv lékařů Aneteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Znojmo na high-fidelity kurzu, který byl jako první připravený přímo „na míru oddělení“. Cílem byl trénink jednak samotných medicínských postupů v rámci kritických situací na operačním sále a zefektivnění týmové spolupráce včetně netechnických dovedností na pracovišti.

Celkem jedenáct lékařů se zúčastnilo 1. Simulačního dopoledne, kterým lektorsky provázeli prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC a doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. Pro lékaře bylo připraveno celkem 5 kritických situací, 3 u dospělého pacienta a 2 u dítěte. V průběhu 4,5 hodin prošli lékaři s lektory základní principy Crisis Resource Managementu a komunikačních dovedností, které jsou klíčové ke zvládání krizových situací nejen v medicíně.

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. Lékaři měli připravené scénáře, tedy modelové situace, se kterými se setkávají v běžné praxi na operačních sálech či jednotkách intenzivní péče. I když se nejednalo při simulaci o skutečné pacienty, všichni lékaři si počínali tak, jako by o ně skutečné šlo. Simulační dopoledne bylo pro všechny velmi stresující, což kompenzovala profesionalita lektorů a přátelská atmosféra.

„Jsem rád a jsem vděčný, nejen jako ředitel největší krajské nemocnice, ale především jako lékař z oboru intenzivní medicíny, že simulace se postupně stávají neoddělitelnou součástí výuky jak pregraduální, tak postgraduální. S respektem a uznáním jsem pozoroval své kolegy, jak se aktivně zapojili do připravených scénářů simulací a situace prožívali opravdu jako reálné. Závěrečné zhodnocení postupů, algoritmů a konání každého z nás s maximální profesionalitou a diskrétností ze strany pracovníků SIMU, je opravdu na špičkové úrovni,“ zhodnotil účast na kurzu Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Foto NZ: tým znojemského ARO s lektory SIMU Petrem Štouračem a Martinou Kosinovou

Zdroj níže uvedených fotografií: MUNI MED SIMU