Znojmo, 24.10.2022

V minulém týdnu navštívila komisařka EU pro regionální spolupráci Elisa Ferreierara rakouskou nemocnici v Melku a její Centrum pro léčbu endometriózy. Nemocnice Znojmo dlouhodobě s centrem v rakouském Melku spolupracuje v rámci přeshraniční spolupráce, která byla všemi zúčastněnými velmi kladně hodnocena.

V úterý 19.10. 2022 navštívila komisařka EU pro regionální spolupráci paní Elisa Ferreira v Nemocnici v rakouském Melku místní centrum pro léčbu endometriózy, které se podařilo vybudovat díky přeshraniční spolupráci mezi nemocnicemi v blízkosti hranic, a to dolnorakouskou klinikou v Melku a Nemocnicí Znojmo. Přítomni byli členové dolnorakouské vlády, za českou stranu se zúčastnil MUDr. Radek Chvátal, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Znojmo, který je mj. členem pracovní skupiny, která se podílí na přípravě doporučených postupů diagnostiky a léčby endometriózy s celoevropskou působností, ale především vede oddělení, které drží statut prvního klinického pracoviště ve východní Evropě mimo německy mluvící země a převážně německy mluvící regiony Itálie a Švýcarska, které obdrželo certifikát Centra pro komplexní léčbu endometriózy. Lékaři obou center se pravidelně setkávají, rakouští kolegové se účastní pravidelných doškolování, která jsou organizována naší Nemocnicí Znojmo.

Za posledních pět let dle primáře tamního gynekologického oddělení Lepolda Wanderera bylo v Melku odoperováno asi 520 pacientek s endometriózou, řada pacientek otěhotněla a porodila. „Endometrióza je dnes v Evropě epidemií, proto potřebujeme centra, kam se budou obracet ženy s hluboce infiltrující endometriózou,“ doplnil Radek Chvátal.

Komisařka Elisa Ferreira se seznámila s výsledky projektu přeshraniční spolupráce a cíli, na kterých se Nemocnice Znojmo úspěšně podílí. „Atmosféra setkání byla velmi bezprostřední, paní komisařka projevila spontánní zájem o detaily projektu, zejména co se týká společných center pro léčbu endometriózy. Lze očekávat, že po vynucené přestávce způsobené covidovou pandemií, bude náš projekt rozšířený o další možnosti vzájemné spolupráce, úspěšně pokračovat,“ informoval primář Chvátal, který je členem představenstva a jedním ze zakladatelů a auditorem Stiftung Endometriose Forschung, jediné organizace v Evropě, která se endometrióze systematiky věnuje. Radek Chvátal je rovněž jedním ze zakladatelů Společnosti pro léčbu endometriózy v ČR.

„Naše nemocnice má eminentní zájem se nadále na přeshraniční spolupráci podílet a hlavně ji v nejbližší době rozšířit. V plánu je další schůzka na toto téma s rakouskými partnery ještě do konce tohoto roku na půdě znojemské nemocnice,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Dříve byla diagnóza endometriózy okrajová, ale nyní je každá čtvrtá žena s touto nemocí nějakým způsobem konfrontována. Počátky onemocnění jsou nenápadné, ne vždy se musí rozvinout celkový obraz onemocnění. Bohužel závažné formy tohoto onemocnění postihují mladé ženy, které chtějí  mít děti.  Průměrná doba od prvních příznaků onemocnění do poskytnutí adekvátní péče je v Evropě a i v naší zemi pět až sedm let. První příznaky bývají bagatelizovány, podceňovány. Není ojedinělé, že mnohdy pacientky, frustrované svým stavem, vyhledávají pomoc sami.

Zleva: Radek Chvátal (Nemocnice Znojmo),  Lepold Wanderer (Nemocnice Melk), Elisa Ferreira (komisařka EU pro regionální spolupráci) a Martin Eichtinger (člen dolnorakouské zemské vlády)

Foto: návštěva Nemocnice v Melku Radek Chvátal a Martin Pavlík, ředitel NZ (2020)