Znojmo, 12. 06. 2020

Nemocnice Znojmo pořídila nový analyzátor GeneXpert GXIV-4-L,díky kterému nyní může vyhodnocovat testy PCR, a to nejen na přítomnost koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Nákup přístroje pořídila nemocnice z daru ve výši více jak 1,3 milionu od obce Chvalovice. Pořízením přístroje dochází k rychlejšímu vyhodnocení testů u suspektních pacientů na COVID-19 a současně k rozšíření spektra poskytovaných služeb Mikrobiologického oddělení pro Znojemsko.

Když nové vedení nemocnice koncem roku 2019, kdy posuzovalo priority a potřeby jednotlivých pracovišť na pořízení přístrojové techniky, vyhodnotilo absenci analyzátoru jako zcela zásadní, což se následně v době koronavirové pandemie plně potvrdilo. „Analyzátor s příchodem pandemie dostal absolutní prioritu na pořízení. Na počátku pandemie bylo započato s přípravou nezbytných kroků pro pořízení přístroje. S vlnou solidarity a darů od různých firem a občanů, kterých se nám během pandemie dostávalo, nás současně oslovila obec Chvalovice s finančním darem, a to v celé výši ceny analyzátoru, což pro nás bylo obrovskou pomocí a podporou,které si nesmírně vážíme“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Do instalace nového přístroje byla vyšetření testů metodou PCR prováděna v Nemocnici Znojmo na vypůjčeném přístroji, kdy do dnešního dne bylo provedeno více než 300 vyšetření na přítomnost viru SARS Cov-2, z toho 4 vzorky byly pozitivní.

„V tuto chvíli máme výsledky stěrů na COVID-19 přibližně do hodiny, což je velký přínos v případě, že je u nás pacient, který má podezření na COVID-19 nebo v případě překladu pacienta do zařízení sociální péče či do léčeben dlouhodobě nemocných,“ doplnil Pavlík. Vyšetřování testů bude probíhat primárně u pacientů Nemocnice Znojmo, v případě kapacitních možností také pro vyšetřování vzorků z odběrového místa naší nemocnice. Dosud Nemocnice Znojmo zasílala testy k vyhodnocení do jiných zdravotnických zařízení nebo soukromých laboratoří v Brně nebo Ostravě.

Analyzátor není využíván pouze pro testování na COVID-19. „Nyní máme možnost vyšetřit vzorky např. na virus chřipky, chlamydie, gonokoky, lidské papilomaviry, toxin Clostridium difficile a jiné, což rozšiřuje nabídku poskytování služeb našeho oddělení. Pro lékaře to představuje rychlejší diagnostiku zmíněných původců infekčních onemocnění,“ shrnul výhody nového analyzátoru RNDr. Michal Staněk, primář Mikrobiologického oddělení znojemské nemocnice.

Petra Veselá
Tisková mluvčí
Nemocnice Znojmo, p.o.