Znojmo, 9.6.2023

Gastroenterologické oddělení znojemské nemocnice se stalo centrem biologické léčby idiopatických střevních zánětů. Prvnímu pacientovi byla biologická léčba podána v dubnu letošního roku. Biologická léčba zásadním způsobem zlepšuje zdravotní stav a komfort pacientů.

Biologická léčba v oblasti gastroenterologie je určena pacientům s nespecifickými střevními záněty, což jsou ulcerozní kolitida a Crohnova choroba. Jedná se o chronická neinfekční zánětlivá onemocnění, které postihují trávicí ústrojí, typicky se objevují v dospívání nebo u mladých dospělých. Projevují se bolestmi břicha, průjmy (často s příměsí krve), hubnutím, a řadou dalších příznaků. Jedná se o chronická onemocnění, a léčbou se snažíme kontrolovat aktivitu nemoci a intenzitu potíží pacienta. Biologická léčba je nasazována u obtížně zvládnutelných forem, pokud nestačí nebo neúčinkují dosavadní běžné léky. Biologika (biologické léky) jsou  přípravky s mohutným protizánětlivým a zároveň cíleným účinkem.

„Tuto léčbu jsme podali již prvnímu devětatřicetiletému pacientovi s rozsáhlým těžkým zánětem tlustého střeva, kterému při dalším zhoršení hrozila nutnost střevo chirurgicky odstranit,“ uvedl Ján Ondrášik, vedoucí lékař Gastroenterologického oddělení. První léčba byla podána tedy jako takzvaná  „záchranná léčba“  ulcerozní kolitidy a díky jejímu příznivému efektu nebyl zatím nutný rozsáhlý chirurgický zákrok s trvalými následky. Aktuálně je pacient nadále léčen ambulantně.

Léčba je podávána jak během hospitalizace, jako tzv. léčba záchranná, následně hlavně ambulantně. Za tímto účelem byla otevřena nová gastroenterologická ambulance včetně stacionáře. Léčba je podávána pravidelně nitrožilně ve formě infuze nebo jako podkožní injekce. I pro biologickou léčbu existují určité kontraindikace, tzn. nelze ji použít u všech pacientů. Není ji možné podat například při náhlé příhodě břišní, městnavé srdeční slabosti, tuberkulóze, autoimunitním onemocnění, hepatitidě B atd. Jde o finančně velmi nákladnou léčbu za stovky tisíc ročně. Vzhledem k nákladnosti této léčby je podání kontrolováno dohledem odborných společností a pojišťoven. „Statisticky biologickou léčbu vyžaduje asi 20 % všech pacientů s nespecifickými střevními záněty. V našem případě předpokládáme řádově desítky pacientů za rok. Asi 50 pacientů ze znojemského regionu již v minulosti bylo našimi gastroenterology odesláno k této léčbě na pracoviště vyššího typu do Brna či Prahy,“ upřesnil Ján Ondrášik.

Center biologické léčby je v ČR 36. Jedná se převážně o fakultní či velké krajské nemocnice. Například  jen Praha má 13 center a Brno 4 centra. „Naše interní oddělení usilovalo o zřízení centra z důvodu nedostačujících kapacit těchto brněnských pracovišť, pro pacienty je navíc jednodušší, pokud mohou být léčeni přímo ve Znojmě a nemusejí za léčbou pravidelně dojíždět do Brna či do Prahy,“ informoval Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Statut centra biologické léčby získala nemocnice od České gastroenterologické společnosti v listopadu 2022. „Gastroenterologie Interního oddělení je za poslední čtyři roky již třetím pracovištěm naší nemocnice, které může poskytovat centrovou léčbu a léčit biologickými léky.  V roce 2021 se nám podařilo získat statut a nasmlouvat se zdravotními pojišťovnami centrum biologické léčby na Kožním oddělení pro pacienty s psoriázou a v roce 2020 započalo s centrovou léčbou sítnice nitroočními injekcemi do sklivcového prostoru oka Oční oddělení,“ doplnil Pavlík.

Naše Oddělení digestivní endoskopie a gastroenterologie, které je součástí Interního oddělení, patří v rámci „okresních“ nemocnic k nadstandardním pracovištím díky rozsáhlému diagnostickému a terapeutickému endoskopickému programu. „Zajišťujeme diagnostiku a léčbu celé řady onemocnění zažívacího traktu. Ročně provádíme asi 1300 kolonoskopií, 2200 gastroskopií  a 200 endoskopických vyšetření žlučových cest,“ zakončil Zdeněk Monhart, primář Interního oddělení znojemské nemocnice. Interní oddělení je screeningovým pracovištěm pro časnou diagnostiku kolorektálního karcinomu. Kromě vyšetření diagnostických provádí řadu endoskopických léčebných zákroků, jako je například odstranění rozsáhlých přednádorových lézí bez nutnosti chirurgického zákroku, dále řešení stenóz zažívacího traktu – dilatace  včetně užití metalických stentů.

Foto: pacient dostávající biologickou léčbu

Foto: MUDr. Ondrášik, vedoucí gastroenterol.oddělení