Znojmo, 24.5.2023

Ve znojemské nemocnici dnes zdravotníci vyšetřili 62 zájemců, kteří si přišli nechat zkontrolovat mateřská znaménka v rámci Evropského dne melanomu. Převládaly ženy, průměrný věk vyšetřovaných byl 40 let. Bylo odhaleno celkem 9 podezřelých znamének.

Právě melanom je nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže, představuje 4. nejčastější malignitu vůbec. Hlavním rizikovým faktorem pro vznik melanomu je ultrafialové (UV) záření, které způsobuje poškození DNA. K rizikovým faktorům pro vznik melanomu patří světlý fototyp kůže s tendencí ke spálení, nadměrné a opakované slunění, navštěvování solárií – především do 35 let věku, velký počet znamének a pih, atypická znaménka nebo například výskyt melanomu v rodině.

V rámci dnešního dne bylo vyšetřeno třemi lékařkami celkem 62 zájemců (48 žen, 14 mužů). Průměrný věk vyšetřovaných byl 40,6 roku. Nejmladším vyšetřeným byl chlapec (13 let) a nejstarší vyšetřen byla žena (74 let). U 9 pacientů doporučily excizi (odstranění) s následným histologickým vyšetřením.

„Zásadní je prevence, zejména fotoprotekce, tj. ochrana kůže před slunečním ultrafialovým zářením. Důležité je neslunit se v poledních hodinách, tj. mezi 11.– 15. hodinou, vyhledávat stín, nespálit se a chránit se oděvem“, uvedla Veronika Slonková, primářka Kožního oddělení Nemocnice Znojmo. Velmi záleží i na okolním prostředí – voda, písek a sníh díky odrazu UV vedou ke snadnějšímu opálení až spálení. K ochranně kůže bezpochyby patří použití krémů s vysokým ochranným faktorem (UV filtrem), tzv. sunscreeny. „Je třeba aplikovat dostatečné množství sunscreenu, tj. nejméně 1 g na obličej a 30 g na celé tělo dospělého, a to nejméně 10 minut před opalováním, nezapomínat na uši, zátylek, u mužů pleš. Při koupání nebo při činnostech, kdy se honě potíme, je třeba aplikovat sunscreeny opakovaně, i když jsou deklarované jako voděodolné. Velmi důležitá je fotoprotekce u dětí, měla by být zajištěna při všech venkovních aktivitách,“ doplnila primářka Slonková.

Pro hodnocení pigmentových névů se používá tzv. ABCD pravidlo – A je asymetrie, B znamená nepravidelné ohraničení znaménka, C je nepravidelná barva (většinou hnědá a černá), D znamená průměr více než 6 mm. Dále jsou podezřelá znaménka, která se rychle zvětšují a rostou. Pokud pacient zjistí takové znaménko, měl by se ihned objednat na kožní vyšetření.

„O preventivní vyšetření kůže je vždy velký zájem a vypsané termíny jsou téměř obratem obsazeny. Je potřeba říct, že vyšetření dermatoskopem, tedy vyšetření znamének mohou zájemci podstoupit kdykoliv v průběhu roku. Jedná se o běžné vyšetření, které je hrazené zdravotní pojišťovnou a může ho provést každý dermatovenerolog, tedy kožní lékař. My se v rámci tohoto dne snažíme tuto skutečnost připomenout stejně jako to, že o kůži je třeba pečovat a chránit ji před slunečním zářením,“ uzavřel Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Nemocnice Znojmo se k Evropskému melanomu připojí ještě jednou, a to v rámci akce Spolu proti melanomu, kterou pořádá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ve Znojmě, na Horním náměstí v pondělí 29.5.2023 od 10:00-17:00.

Fotografie: vyšetření dermatoskopem

Foto: znaménko pod dermatoskopem

Foto: excize, nebo-li odstranění mateřského znaménka