Znojmo, 21. 08. 2020

Výstava „… svědomím rizika –příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020“je od 21.8.2020 ke zhlédnutí v prostorách Nemocnice Znojmo. Výstava přináší dvanáct silných lidských příběhů. Každý je jiný. Přesto mají jedno společné: nasazení v novodobé zahraniční operaci.

Výstava „… svědomím rizika –příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020“ ukazuje působení českých vojáků v zahraničí za uplynulých 30 let na základě osobních vzpomínek dvanácti vybraných českých novodobých válečných veteránů, kteří jsou zde představeni na osobitých portrétních fotografiích doplněných autentickými citacemi z rozhovorů. Výstava zobrazuje nedávnou historii novodobých misí a zároveň prezentuje výsledky historického výzkumu Vojenského historického ústavu Praha.

Slavnostní vernisáž proběhla v předvečer výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Této se mj. zúčastnili náměstek ministra obrany Vladimír Müller, poradce předsedy vlády pro obranu Pplk. Petr Matouš, vrchní praporčík Armády ČR Peter Smika neurolog z Ústřední vojenské nemocnice, účastník mise v Kábulu, Pplk. Libor Vašina.

„Stejně jako jsme si v posledních měsících uvědomili, že zdraví není samozřejmost. Stále je potřeba mít na paměti, že ani bezpečí a svoboda samozřejmostí nejsou. O to větší je mi ctí, že jsme mohli v naší nemocnici společně přivítat i ty, kteří stejně jako my – zdravotníci – hájíme veřejné zdraví, tak oni hájí jak naše bezpečí, tak hodnoty naší země.I mezi našimi zdravotníky jsou ti, kteří se různých misí zúčastnili a jsem na ně hrdý. To jsou důvody, které mě vedly k instalaci výstavy ve znojemské nemocnici,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo,který nad výstavou převzal záštitu.

Výstavu zapůjčil Vojenský historický ústava Praha a je možné ji vidět v Nemocnici Znojmo, v přízemí budovy A2 od 21. srpna do 28. září 2020. Vstup je zdarma.