Znojmo, 05. 08. 2020

Znojemské nemocnici obdržela nový resuscitátor od Nadace Děti na dlani. Přístroj v hodnotě 75 tisíc korun slouží k lepší poporodní adaptaci novorozenců, pomáhá udržet a stabilizovat plynulé dýchání u novorozenců. Ve znojemské nemocnici pomůže až devadesáti dětem ročně.

Porucha poporodní adaptace se v Česku vyskytuje u 5–10 % novorozenců a resuscitaci vyžaduje asi 1% donošených dětí s porodní hmotností nad 2500 gramů. Nejčastější příčinou je hypoxie novorozence krátce před porodem nebo v průběhu porodu.

„Resuscitační přístroje se používají, pokud má novorozenec po porodu problémy, např. že nedýchá, má nízkou hladinu kyslíku v krvi a v nejzávažnějších případech nedostatečnou činnost srdce a je nutné ho oživovat,“ přiblížil Petr Bloudíček, primář Dětského oddělení Nemocnice Znojmo. Resuscitační přístroj je určen k obnovení dechu novorozence s možností přesného dávkování kyslíku (oxygenoterapii) a o přístroj, který sleduje hladinu kyslíku v krvi a zároveň hlídá srdeční akci (pulsní oxymetr) –tedy přístroj dává zdravotníkům informaci, jak se novorozenci daří po porodu.

„Nezresuscitovat novorozence je emočně daleko více zatěžující pro personál než nezresuscitovat dospělého člověka, proto dokonalé vybavení pracoviště zvyšuje šance na záchranu těch nejmenších,“ sdělil ředitel Nemocnice Znojmo, Martin Pavlík.

Novorozenecké oddělení je od roku 1996 nositelem titulu Baby-friendly hospital, který je na celém světě udělován těm nemocnicím, jejichž dětská, resp. novorozenecká oddělení, splní všechna kritéria stanovená WHO a UNICEF pro podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek optimálního vývoje dítěte.Ročně se v Nemocnici Znojmo narodí přes 950 dětí. Nedonošených je v průměru 90.

Nadační fond DĚTI NA DLANI pomáhá ke zlepšení péče o předčasně narozené děti. Na základě potřeb definovaných primáři vysoce specializovaných center pro nedonošené děti pomáhám pořizovat potřebné vybavení do těchto center a všech státních porodnických zařízení.

Petra Veselá
Tisková mluvčí
Nemocnice Znojmo, p.o.