Znojmo, 25. 08. 2020

Rada Jihomoravského kraje včera schválila na svém mimořádném zasedání žádosti krajských zdravotnických zařízení o dotaci na vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance. Žádost byla podána jedenácti krajskými organizacemi –devíti nemocnicemi a dvěma dětskými zdravotnickými zařízeními. Nyní jednotlivá zařízení podají oficiální žádost na Ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo pro rok 2020 dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 na odměny zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče. Podávat žádosti je možné od 5. 8. 2020 do 5. 9. 2020. Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě nebo platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.

„Odměny jsou určeny pro všechny pracovníky, tedy jak zdravotníky, tak ty, kteří zajišťovali chod celého zařízení a já jsem rád, že se podařilo na tento dotační projekt uvolnit peníze. Dobře vím, že zaměstnanci lůžkových zařízení, které kraj řídí, prokázali mimořádnou snahu o zajištění péče pro pacienty, a tuto odměnu si všichni zaslouží. Zařízení JMK žádají dohromady o více jak 408 miliónů korun, ve zdravotnických organizacích kraje přitom pracuje bezmála šest tisíc zaměstnanců, velkou podporou jim však byla i nebývalá pozornost veřejnosti, které se jim na jaře dostalo“, sdělil Milan Vojta, radní pro oblast zdravotnictví JMK.

„Včera jsme obdrželi schválení naší žádosti na mimořádné ohodnocení zaměstnanců Radou JMK. Zaměstnanci naší nemocnice, kteří svou práci prokazatelně odvedli, si zaslouží být ohodnoceni. Ještě dnes odešleme oficiální žádost na Ministerstvo zdravotnictví,“ informoval Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo, která je z přímo řízených organizací JMK největším krajským zdravotnickým zařízením.

„Z prostředků, které již dříve vyčlenila a Jihomoravskému kraji poslala Vláda ČR, jsou nyní aktuálně vypláceny také odměny pro pracovníky zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje jako poděkování za jejich nasazení v době nouzového stavu, zde šlo o částku 95 milionů korun,“ doplnil Vojta.

Petra Veselá
Tisková mluvčí
Nemocnice Znojmo, p.o.