Znojmo, 04. 09. 2020

V Nemocnici Znojmo budou od neděle 6.9.2020 znovu povoleny návštěvy u hospitalizovaných pacientů. Návštěvy je možné uskutečnit ve středu a neděli od 14:30-16:30 s dodržením hygienických opatření. U pacienta mohou být na návštěvě nejvýše dvě osoby ve vymezeném čase.

Zákaz návštěv byl vyhlášen 27.7.2020 z důvodů nárůstu počtu pozitivně testovaných. S ohledem na současnou hygienicko-epidemiologickou situaci na Znojemsku se vedení nemocnice rozhodlo pro znovuzavedení návštěv u hospitalizovaných pacientů s omezením na dva dny v týdnu.

„V tuto chvíli je počet pacientů s COVID-19 ve znojemském okrese nejnižší ze všech. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozvolnit zákaz návštěv. Vnímáme potřebu osobního kontaktu pacientů se svými blízkými, především těch dlouhodobě hospitalizovaných,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Návštěvy bude možné uskutečnit ve středu a neděli od 14:30-16:30 s tím, že u jednoho pacienta mohou být v daný okamžik pouze dvě osoby. Návštěvní doba na jednotce intenzivní péče je doporučena na 20 minut, na standardním oddělení 30 minut. Na pokoji,kde je více pacientů, může být návštěva pouze u jednoho z nich. Návštěvy si při vstupu na oddělení musí řádně dezinfikovat ruce a po celou dobu návštěvy mít nasazenou roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest. Na pokoji se návštěvy nedotýkají ploch a předmětů, při odchodu si znovu řádně dezinfikují ruce. Návštěvy budou probíhat přednostně mimo pokoj, pokud to situace a stav pacientů dovolí. Nejlépe ve venkovních prostorách, např. na zahradě nebo chodbách,kde je větší prostranství.

Shora uvedené omezení se nevztahuje na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a na dětské pacienty.

„Prosíme příbuzné, aby do nemocnice na návštěvu přicházeli pouze, pokud se budou cítit zdraví a budou bez klinických příznaků jakéhokoliv onemocnění. Bude-li navštěvující osoba vykazovat pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze její přítomnost u pacienta připustit. Epidemiologickou situaci budeme pečlivě nadále sledovat. Zavedení zákazu návštěv může být kdykoliv obnoveno,“ doplnil Pavlík.

Petra Veselá
Tisková mluvčí
Nemocnice Znojmo, p.o.