Znojmo, 09.07.2021

Pracovníci Dopravní zdravotní služby Nemocnice Znojmo nyní šetří síly. Na pomoc při převozu imobilních sedících pacientů po schodech nyní využívají nový schodolez.

Do této chvíle bylo nutné v případě přepravy imobilního pacienta ze schodů či do schodů využívat dvou pracovníků dopravy. Nyní naložení pacienta zvládne řidič sám. „Převoz imobilních pacientů je náročný sám o sobě, nicméně v poslední době je řada pacientů s nadváhou a práce řidičů se stala velmi fyzicky náročná,“ zdůvodnil nákup nového schodolezu Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Nový schodolez je schopen přepravovat pacienty s tělesnou hmotností max. do 160 kg. Dojezd pro jedno nabití je závislý na hmotnosti přepravované osoby a na tom, zda se jede nahoru nebo dolů. Průměrný dojezd je přibližně 400 schodů. Se schodolezem byla pořízena navíc jedna náhradní baterie. Možnost jednoduchého složení a rozložení je ideální pro naložení do sanitky.

Schodolez byl pořízen za 138.000 korun z darů, které nemocnici poskytla část zastupitelstva Moravského Krumlova a část zastupitelstva města Znojma. „S ohledem na to, že naše sanitky přepravují pacienty v rámci celého Znojemska a máme základnu v Moravském Krumlově, přišlo nám ideální na tento nákup využít prostředky, které nám darovali zastupitelé zmíněných měst, kterým patří za naše saniťáky, ale i pacienty velké díky,“ uzavřel Pavlík.

Při celkovém počtu 622 860 ujetých km bylo v roce 2020 v sanitní dopravě převezeno 3 635 pacientů, v celkovém počtu 20 968 převozů. V roce 2020 prováděla naše DZS přepravu pacientů 19 sanitními vozy. Stáří vozidel činí v průměru 7 let.