Reakce Nemocnice Znojmo na vývoje epidemiologické situace v JMK

Znojmo, 02.11.2021

Zákaz návštěv

Nemocnice Znojmo, jako jedna z posledních nemocnic v JMK přistupuje k zákazu návštěv na všech pracovištích od 4. 11. 2021. Důvodem je vzestup akutních respiračních infekcí v Jihomoravském kraji. „Snažili jsme se návštěvy zachovat co nejdéle to šlo, ovšem počet nemocných s respiračními onemocněním v celém Jihomoravském kraji dosáhl již hranice epidemie,“ informoval Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Návštěvy ve středu tedy 3.11. se uskuteční dle dosavadních pravidel. „Apelujeme na všechny, kdo mají příznaky respiračních onemocnění, aby do nemocnice nechodili a svoje vyšetření si telefonicky přeložili, “ dodal Pavlík

Zákazem návštěv není dotčeno právo dítěte/pacienta na přítomnost zákonného zástupce/opatrovníka, při splnění hygienicko-protiepidemických podmínek a pokud tím není narušeno poskytování zdravotních služeb. Stejně tak jsou nadále samozřejmé návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem. Pravidla pro přítomnost otce a třetí osoby u porodu se od 1.11. nemění a stále platí režim dle aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví.

Omezení péče

S ohledem na rostoucí počet pacientů s COVID-19 se nemocnici nedostává personálu. V říjnu byla infekční lůžka posílena částí lůžkového fondu a personálem rehabilitačního oddělení. „V tuto chvíli máme v péči 26 pacientů s koronavirovou nákazou, z toho jsou 2 pacienti v těžkém stavu,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. V tuto chvíli, kdy nemocnice poskytuje plně veškerou péči, nelze přeřadit jiný personál ke covid pacientům. „Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit k omezení plánovaných výkonů na ortopedii,“ doplnil Pavlík. Od středy tedy budou pozastaveny plánované příjmy na ortopedii a personál tak postupně bude přecházet na covidovou jednotku.

Očkování

V naší nemocnici jsme zaznamenali velký zájem o očkování. Nyní zdravotníci v nemocnici očkují dva dny v týdnu. „Od 8.11. se nám podařilo zajistit personál pro rozšíření očkovacích dnů  a navýšit tak kapacitu očkovaných na dvojnásobek. Bohužel v nemocničních prostorách nejsme schopni naočkovat stejné počty zájemců, jako tomu bylo ve sportovní hale, kde bylo naočkováno denně 1000 osob,“ uvedl Martin Pavlík, ředitele Nemocnice.

Největší tlak vznikl v okamžiku, kdy se termín pro podání 3. dávky zkrátil z 8 na 6 měsíců. Zde  se nakumulovali první očkovaní, tedy zdravotníci, senioři a učitelé. Do nemocnice začala docházet řada seniorů, kteří nebyli registrováni a objednáni. Přišli pouze na základě SMS, kterou obdrželi automaticky ze systému a neuměli se zaregistrovat. „Bohužel personál nemá kapacitu seniory registrovat, proto jsme rádi za zprovoznění telefonní linky Jihomoravským krajem, kde seniorům od 1.11. s registrací pomohou,“ doplnil Pavlík.

Testování

Od 1.11. provádí Nemocnice Znojmo pouze PCR testy. Na PCR dochází nyní především pacienti, které odesílá lékař nebo krajská hygienická stanice. Testujeme 3x týdně od 6:30-9:30. V tuto chvíli je kapacita dostatečná, nicméně v případě zvýšeného nárůstu indikovaných vyšetření jsme schopni operativně reagovat a testování navýšit.