5.11.2021, Znojmo

V posledních dnech stoupá počet pacientů, které především obvodní lékaři indikují k podání monoklonálních protilátek. Z tohoto důvodu Nemocnice Znojmo přesouvá a rozšiřuje stacionář pro podání těchto látek. Stacionář bude přesunut z Infekčního oddělení na oddělení ortopedie, které v minulých dnech bylo uzavřeno. Bude fungovat od pondělí do neděle, od 7:00-18:00

Léčivý přípravek REGN-COV2 je směs monoklonálních protilátek proti viru SARS-CoV-2. Tento přípravek je určený ambulantním pacientům s rizikem vážného průběhu onemocnění Covid-19. Není určený pacientům, u kterých je z důvodu vážného průběhu Covid-19 nutná hospitalizace. Podání je vhodné co nejdříve od vzniku nemoci, která byla potvrzena pozitivním testem na SARS-CoV-2, a při přítomnosti maximálně mírných nebo středně závažných příznaků, které netrvají déle než 10 dní. Přípravek je možné podávat i pacientům bezpříznakovým, pokud splňují indikační kritéria.

S podáváním monoklonálních protilátek začala Nemocnice Znojmo v dubnu letošního roku. Dosud byl lék podáván na infekčním oddělení ve formě nitrožilní infuze. “V.zhledem k tomu, že v posledních dnech stoupá počet indikovaných pacientů kapacita infekčního oddělení již pro tyto účely přestala dostačovat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli využít oddělení ortopedie, které je dočasně uzavřeno, a od pondělí 8.11. zprovozníme stacionář s dostatečnou kapacitou, aby mohly být protilátky aplikovány co největšímu počtu pacientům v co nejkratším čase“ informoval MUDr. Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

K aplikaci jsou indikováni například všichni pacienti nad 65 let věku, pacienti nad 55 let s některým přidruženým onemocněním (vysoký krevní tlak, jiné kardiovaskulární onemocnění, chronické onemocnění dýchacích cest), pacienti po transplantaci, onkologičtí a hematoonkologičtí pacienti s probíhající léčbou, pacienti s autoimunitními onemocněními a imunodeficity, plicními onemocněními, pacienti s cukrovkou jakéhokoliv typu, řadou onemocnění léčených imunomodulačními léky (např. revmatologická, neurologická a jiná onemocnění). „Pacienty mohou k podání přípravku REGN-COV2 indikovat jak praktičtí lékaři, tak ambulantní specialisté. Stacionář bude v provozu každý den od 7:00-18:00. Aplikaci je nutné telefonicky dopředu domluvit na speciální telefonní lince 606 022 985. Objednání provádí lékař, který rozhodl o indikaci podání monoklonálních protilátek“ sdělil MUDr. Zdeněk Monhart, náměstek pro léčebně-preventivní péči Nemocnice Znojmo.