• 9. patro Nové nemocnice (viz plánek)
  • 515 215 445, 515 215 520
  • Vedoucí lékař

    MUDr. Lucie Monhartová
    515 215 272, 515 215 445