Rehabilitační oddělení

Léčebná rehabilitace je komplex medicínských, diagnostických a terapeutických postupů směřující k obnovení funkční zdatnosti člověka postiženého na zdraví, nejlépe úpravou k původnímu stavu, eventuálně návratem k běžným denním činnostem.
Léčebná rehabilitace je realizována týmovou prací rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeuta a dalších odborníků na podkladě mezioborové spolupráce (psychologa, logopeda, protetika a sociálních pracovníků). Léčebnou rehabilitaci zajišťuje lůžkové oddělení s 28 lůžky v Nové nemocnici.


Komplexní rehabilitace zahrnuje fyzikální terapii (elektroléčbu -diadynamické proudy, ultrazvuk, iontoforéza, magnetoterapie, laser, interferenční proudy; vodoléčbu -vířivé koupele, střídavé nožní koupele, jodové koupele, celotělová vířivka; termoterapii- rašelinové zábaly), individuální a skupinovou fyzioterapii a klasické a reflexní masáže. S fyzioterapií úzce souvisí ergoterapie.
Myoskeletální medicína se zabývá diagnostikou a terapií funkčních poruch hybného systému; klinická logopedie terapií získaných poruch řeči např. po úrazech, poruchách mluvidel či při onemocněních nervového systému.


Kromě toho je provozován v rehabilitační ambulanci denní rehabilitační stacionář, na němž je zajišťována rehabilitační péče pacientům, u kterých není nutná hospitalizace, ale je možnost infúzní terapie, lokální terapie (intradermální a kořenové obstřiky, aplikace plynových injekcí).
Klienti využívají také terapii na přístrojích- ergometry, motodlahy kolenní a ramenní.


Rehabilitační oddělení je součástí Iktového centra, rehabilitační péče je komplexní u pacienta se získaným poškozením mozku, míchy. K dispozici jsou pro pacienty systémy roboticky asistované rehabilitace pro dolní končetiny, horní končetiny a vertikalizace (Rehawalk zebris, Erigo Hocoma, Armeo Spring).