Klinická logopedie se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí v oblasti komunikačních obtíží u dospělých osob v celé šíři (pacienti po cévní mozkové příhodě a jiných postiženích mozku, úrazech, nádorech, kteří mají potíže s vyjadřováním, rozuměním řeči, čtením, psaním nebo počítáním). Pro pacienty, kteří mají potíže s polykáním – dysfagie.

  • Přízemí Nové nemocnice v rámci Rehabilitace (viz plánek)
  • Klinický logoped

    Mgr. Vanda Hudečková

  • vanda.hudeckova@nemzn.cz
  • 721 079 910
  • Speciální pedagog- logoped

    Mgr. Teresa Kochová

  • 721 281 552

Pondělí

07:30 – 15:30

Úterý

07:30 – 15:30

Středa

07:30 – 15:30

Čtvrtek

07:30 – 15:30

Pátek

07:30 – 15:30

Objednávání nejlépe telefonicky na tel. 721 079 910.