Oddělení dlouhodobě nemocných

Oddělení dlouhodobě nemocných vzniklo roku 1990 z původní Léčebny pro dlouhodobě nemocné jako oddělení následné péče rehabilitačně rekonvalescentní v rámci oboru geriatrie. Oddělení je akreditovaným pracovištěm v oboru geriatrie. ODN se nachází v samostatné budově ve staré nemocnici na ulici Dyjská 3897/1. Na oddělení pracují 4 lékaři.


V rámci lůžkové části je zajišťována komplexní lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační léčba pro těžce nemocné pacienty. Většinou jde o pacienty geriatrické, ale někdy i o pacienty dlouhodobě nemocné bez závislosti na věku s problematikou sociálně zdravotní. Dále jsou léčeni pacienti po cévních mozkových příhodách, pacienti po operacích pohybového aparátu, pacienti s chronickými ranami. Oddělení pečuje o pacienty s nejtěžšími poruchami paměti, nevyléčitelně nemocné a umírající. Kapacita oddělení je 115 lůžek, rozdělených do 5 jednotek. Pacienti jsou na oddělení přijímáni převážně z nemocničních oddělení, ale také od praktických lékařů a z Domovů pro seniory. Součástí činnosti oddělení je fyzioterapie, ergoterapie a spolupráce s dobrovolníky, kteří zajišťují muzikoterapii a další činnosti.

Hlavní náplní ambulantní části je interní vyšetření se zaměřením na geriatrické pacienty a ultrazvukové vyšetření.

FORMULÁŘ  – Žádost o přijetí pacienta do ODN  

KONTAKT NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICI Nemocnice ZNOJMO – zde